שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ביהמ"ש: דירות בבעלות גומא אגיאר ז"ל הצופות לכותל - לא יועברו לעמותה דתית

חדשות

ביהמ"ש: דירות בבעלות גומא אגיאר ז"ל הצופות לכותל - לא יועברו לעמותה דתית, צילום: getty images israel
ביהמ"ש: דירות בבעלות גומא אגיאר ז"ל הצופות לכותל - לא יועברו לעמותה דתית
29/11/2018, עו"ד לילך דניאל

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את תביעתה של עמותת "צעירי אגודת חב"ד", להכריז על בעלותה בשתי דירות הצופות לרחבת הכותל הרשומות על שמו של איש העסקים גומא אגיאר, שהוכרז כמת לפני מספר שנים. נקבע, כי לא הוכח שהיה בכוונת אגיאר להעביר את הבעלות בדירות לעמותה וכי ממילא הוא חזר בו מכל כוונותיו עוד בחייו

התובעת, עמותת צעירי אגודת חב"ד, מגדירה עצמה כזרוע מבצעת ואחראית על פעילותה הרשמית של פעילות חב"ד בישראל. הנתבע הוא עיזבונו של איש העסקים גומא אגיאר ז"ל, אשר בשנת 2015 הצהיר בית משפט בפלורידה ארה"ב על מותו, לאחר שיצא לים הסוער בסירתו מספר שנים קודם לכן ולא שב.

במוקד התביעה, שתי דירות הצופות לרחבת הכותל המערבי בירושלים. מדובר בשתי דירות בנות שווי כלכלי רב שנרכשו ע"י אגיאר בין השנים 2007-2008 ואין חולק כי בשלב מסוים שקל אפשרות להקים בהן מרכז למורשת הרבי מלובביץ' ותנועת חב"ד. התביעה הוגשה כחודשיים לאחר ההצהרה על מותו של אגיאר, ובה עתרה העמותה להצהיר עליה כבעלת הזכויות בדירות. זאת, על אף שאין מחלוקת כי המנוח לא ערך עסקה בכתב בה הורה על העברת זכויותיו בדירות, ואף לא ערך מסמך אחר אשר מכוחו הוקם הקדש לטובת העמותה.

העמותה טענה כי ניתן להסתפק בראיות חלופיות באשר לכוונת המנוח גם בהעדר מסמך ייעודי בכתב. בעיקר, מסתמכת העמותה על ערב השקה בו הוכרז על הקמת מיזם בדירות ובנוסף על כך שהמנוח אף שכר שירותים של אדריכל להתחיל בתכנון המיזם. בטענות ההגנה, נטען בין היתר כי גם אם נערכה בחינה בדבר האפשרות להקים מיזם במתחם, הרי שאותה בחינה לא הבשילה להתחייבות בעלת נפקות משפטית. עוד נטען כי בכל מקרה לא הייתה כוונה להעביר את הבעלות בנכסים לחב"ד או לעמותה מטעמה, אלא לכל היותר לאפשר להשתמש בהם וזאת בתנאים אשר טרם הושלמו וטרם הגיעו למסוימות.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

עוד נטען כי הגשת התביעה נגועה בחוסר תום לב קיצוני ומדובר בניסיון לרתום את בית המשפט לגזל על חשבון אשת המנוח, ילדיו הקטנים, אמו ואחיו, אשר להם הוריש את נכסיו בארץ ובחו"ל. מלבד האמור, נטען בהגנה כי זכויות המנוח בדירות היו מכוח חוזים בהם נכלל איסור להעביר את הזכויות ולעשות בהן שימוש למטרה ציבורית, ללא שתינתן הסכמה מראש של החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. משהסכמה שכזו לא ניתנה ואף לא הייתה פניה לקבלה, נטען כי אין לקבל את התביעה.

השופטת ענת זינגר דחתה את התביעה וחייבה את העמותה בהוצאות בסך 300 אלף שקל. לדברי השופטת, מדובר בתביעה שהוגשה לאחר היעלמותו של אגיאר ולאחר שמותו אף הוכרז, ואין הדבר דומה תביעה המוגשת כנגד פלוני בחייו, שכן אין הנתבע יכול להתייצב, להעיד ולחלוק על טענות עובדתיות אשר במסגרתן מיוחסות לו הסכמות או כוונות אלו ואחרות. לפיכך, ברי כי בתביעות המוגשות כנגד מנוח ראוי להקפיד יותר בעת בחינת הראיות ומדובר בנטל הוכחה כבד. עוד הוסיפה השופטת כי בחירת העמותה להמתין עד למועד בו מוכח כי המנוח לא ישוב, יתייצב ויכפור בטענותיה - מעלה, מטבעם של דברים, אף יותר - את רף ההוכחה הנדרש ואת החשדנות העולה ביחס לטענות אשר בתביעה.

במקרה זה, קבעה השופטת, העמותה לא הרימה את נטל ההוכחה באופן המשכנע כי הייתה כוונה להעביר את הבעלות בנכסים לשם חב"ד. זאת, להבדיל מבדיקת היתכנות להקמת מרכז כלשהו בדירות, בעוד אלה נותרות רשומות על שמו של אגיאר המנוח, כאשר המרכז אף תורם לעסקי המנוח מבחינה כלכלית.

עוד נקבע כי גם בהנחה שנבחנה אפשרות להקמת מרכז לחב"ד בדירות, עדיין לא התגבשה עסקת מתנה בעלת תוקף משפטי מחייב, אשר קיימת בה התחייבות לתת מתנה בעתיד. כך, לא הייתה המסוימות הנדרשת לכך ובכלל זאת לא נאמר האם תועבר בעלות, חכירה לדורות או מתן זכות שימוש בדרך אחרת, מי הגוף שיפעיל את המרכז ובאיזו דרך, איזה שימוש במקביל יעשה בדירות, האם הגג יושכר לחתונות ועוד. כמו כן, ממילא גם לא הונחה הצעה, לגביה הייתה גמירות דעת של שני הצדדים.

בנוסף סברה השופטת כי העמותה לא הוכיחה שהיא הגוף מטעם חב"ד אשר עמו היה בכוונת המנוח להתקשר. זאת ועוד,  כל עוד לא בשלה הכוונה לידי התחייבות המגובה במסמך בכתב, לא הוקנתה לעמותה זכות אשר היא יכולה לעמוד על מימושה. בעניין זה, הודגש כי מדובר בדרישת כתב מהותית (להבדיל מראייתית), אשר לא התקיימה.

עוד התייחסה השופטת לטענות מתחום דיני המתנה. בעניין זה, ציינה השופטת כי גם לגרסת העמותה עסקינן במתנה ללא תמורה ואף בהתעלם מכך שהתחייבות לתת מתנה טעונה מסמך בכתב, ניתן לחזור מהמתנה כל עוד מקבלה לא שינה את מצבו בהסתמך עליה. עם זאת, לא הובאו ראיות לשינוי מצב כאמור.

כמו כן, נותן מתנה יכול לחזור ממנה גם כאשר חלה הרעה במצבו הכלכלי, ובמקרה זה העובדות מלמדות שהמנוח למעשה חזר בו מאותה בחינה ראשונית או מאותה מתנה. לשיטתה, אף אם הייתה כוונה ראשונית להקים מרכז של חב"ד בדירות, חזר בו אגיאר מאותה כוונה עוד בחייו, לפני שנוצרה התחייבות משפטית מחייבת והוא הביע את הדברים - הן בהעדר המשך קידום של המיזם והן בכך שהדירות נכללו במצבת דירותיו בישראל, העומדות להימכר. בעניין זה, עלה כי המיזם התברר כלא אפשרי מחמת מגבלות תכנוניות שחלו במקום. לא רק שלא הייתה לו היתכנות, אלא גם לא התקיים תנאי מתלה, בדבר קבלת הסכמת החברה לפיתוח הרובע. אכן עלה כי המיזם לא קודם בפועל לאחר מכן ובכך חזר בו המנוח מאותה כוונה ראשונית. ייתרה מכך, אף החלו הליכים למכירת נכסי המנוח בארץ, כאשר גם הדירות יועדו למכירה בהמשך.

מלבד האמור, עלה מהראיות כי לא הייתה היתכנות למיזם, עובדה שלדעת השופטת יש לה נפקות לשאלה האם הייתה כלל התחייבות לתת מתנה בעלת תוקף משפטי מחייב והיא מהווה גם את אחד מהגורמים לחזרה למעשה מהנכונות הראשונית לבחון את המיזם. מכל מקום, נקבע, ברי כי כל כוונה ראשונית הייתה תלויה בתנאי מתלה של קבלת הסכמת החברה לפיתוח הרובע להקמת המיזם בדירות, אך לא רק שלא התקבלה אותה הסכמה, אלא לא הייתה אף פניה לקבלתה שכן המיזם ירד מהפרק.

לבסוף נקבע כי אין מקום לקבל את הבקשה להצהיר על קיום הקדש בדירות, שכן לא רק שסעד שכזה לא התבקש בכתב התביעה אלא גם אין הקדש בפועל אשר כל שנותר הוא להצהיר על קיומו והגדרתו. כאמור, בדיקת ההיתכנות לא עלתה יפה או שהמנוח חזר בו מכוונתו הראשונית, בטרם שזו לבשה כסות של התחייבות בעל תוקף משפטי.

התביעה נדחתה. נוכח ההשקעה הרבה שהצריכה התביעה ממנהל העיזבון, קבעה השופטת כי העמותה תשלם שכר טרחת עורכי דין בסך של 300 אלף שקל. העמותה יוצגה בהליך ע"י עו"ד שרון גושן ועו"ד אמיר גולדפרב. העיזבון יוצג ע"י עו"ד ד"ר הראל ארנון ועו"ד מוריה אייכנשטיין.

 

ת"א 35587-03-15

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:45
קומיט וכל טופס במתנה