שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > הורים יוכלו לעשות שימוש בזרעו של בנם המנוח למרות שחתם כי אינו מאשר זאת

חדשות

הורים יוכלו לעשות שימוש בזרעו של בנם המנוח למרות שחתם כי אינו מאשר זאת, צילום: istock
הורים יוכלו לעשות שימוש בזרעו של בנם המנוח למרות שחתם כי אינו מאשר זאת
11/09/2019, עו"ד לילך דניאל

ביהמ"ש לענייני משפחה בקריות קבע כי הורים יוכלו לעשות שימוש בזרעו של בנם המנוח, שנפטר מסרטן בגיל 38, על אף שחתם לפני מותו על טופס לפיו אינו מאשר לעשות שימוש בזרעו לאחר פטירתו. נקבע, כי הטופס אינו משקף בהכרח את רצון המנוח בשים לב לנסיבות החתמתו, וכי העדויות הרבות שהובאו מעידות בצורה עקבית כי בסמוך לפטירתו אכן חפץ המנוח במפורש שיעשה שימוש בזרעו לצורך המשכיות

התובעים הם הוריו ואחותו של צעיר שהלך לעולמו בשנת 2013 ממחלת הסרטן, בגיל 38. בעת מותו, היה המנוח רווק ללא ילדים. בעת שאובחן במחלה, וקודם שהחל בטיפולים כימותרפיים, הוקפא זרעו של המנוח בהסכמתו והוא חתם על כרטיס "שומר זרע" בו נדרש לפרט את רצונו באשר לשימוש אשר ייעשה בזרעו. המנוח ביקש לסמן בטופס את הרובריקה הבאה: "השימוש בזרע לצורך עצמי יעשה בהתאם להוראותיי בכתב בלבד" וכן.. "במקרה של פטירתי, אינני מאשר שימוש בזרעי הקפוא ואני מורה לבנק הזרע להפשירו".

במסגרת התביעה, ביקשו התובעים לאפשר להם לעשות שימוש בזרעו של המנוח לצורך הולדת ילד שיועבר לאפוטרופסותה של אחות המנוח. זאת, בין אם בהליך פונדקאות מלא באופן שהילד ייוולד מאם פונדקאית מתרומת ביצית של אישה אחרת, ובין אם באמצעות הפרייתו של הזרע בגופה של אישה אחרת מביצית של האחות.

לטענת התובעים, קיימים כשלים במסמך כרטיס "שומר זרע" עליו חתם המנוח, וזאת מבחינת תוכנו, נסיבות החתמתו של המנוח ומחדלי בית החולים. עוד הוסיפו כי מדובר במסמך הנטול תוקף משפטי מחייב, מנוסח באופן לקוי היורד לשורשו של המסמך ואף פוגם ביכולת להבין על פיו באופן מושכל את החלופות המפורטות במסמך ומשמעותן. זאת, אף אם היה מדובר בקורא בריא, לא כל שכן בנסיבות מצבו של המנוח, אשר לקה בסרטן, והיה מצוי בתקופה שבין ניתוח ראש להסרת הגידול הממאיר, לבין התחלה של טיפולים כימותרפיים פולשניים. לטענת התובעים, מצבו הפיזי והמנטאלי הירוד של המנוח באותה עת פגע ביכולתו לקרוא ולמלא את המסמך בעצמו, ואף השליך ישירות על יכולתו באותם רגעים לגבש אומד דעת באופן מושכל.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

ב"כ היועמ"ש מצדו, התנגד למבוקש בהליך, שכן המנוח הביע את רצונו בכתב לפיו לא יעשה שימוש בזרעו לאחר מותו. עוד נטען, כי האופציות המוצעות על ידי התובעים לגבי השימוש בזרעו של המנוח, אינן עולות בקנה אחד עם הדין הקיים בישראל.

השופטת מאיה לוי מבית המשפט לענייני משפחה בקריות ציינה בפתח הדברים כי מדובר בסוגיה מורכבת, רגישה ונוגעת לשורש ההוויה האנושית, המצריכה לאזן בין אינטרסים שונים ומגוונים הניצבים זה לצד זה: אינטרס המנוח, אינטרס הוריו ואחותו, אינטרס הצאצא העתידי והאינטרס הציבורי. עוד ציינה כי שימוש בזרעו של אדם שנפטר לשם הבאת ילדים לעולם מתאפשר מבחינה משפטית בראש ובראשונה בשל עיקרון כיבוד רצון הנפטר, הנובע מהאוטונומיה של הפרט וזכות האדם על גופו. לפיכך, יש לברר את רצונו של הנפטר, ככל שהביע רצון זה בצורה מפורשת, ובהעדר הבעה מפורשת יש להתחקות אחר רצונו המשוער על בסיס ראיות משמעותיות.

עוד צוין כי על פי הפסיקה, מקום שבו נפטר אדם שהייתה לו בת זוג קבועה מבלי שנתן ביטוי מפורש (בכתב או בדרך אחרת) לרצונו או להסכמתו לעניין נטילת זרע מגופו ושימוש בו לאחר מותו, קמה חזקה הניתנת לסתירה לקיומו של "רצון משוער" של הנפטר להביא ילדים לעולם עם בת זוגו, גם לאחר מותו. לכן, ככלל, תהא בת הזוג ולא איש מלבדה – לרבות הורי הנפטר – רשאית לעשות שימוש בזרע לצורך הפרייתה היא. בנוסף, לאחרונה ניתן פס"ד חדש בבית המשפט העליון, אשר קבע כי הורים אינם רשאים לעשות שימוש בזרעו של בנם המנוח לשם הפרייתה של אישה שלא הייתה בת זוגו. עם זאת, בניגוד למקרים אלו, במקרה הנוכחי לא הייתה למנוח בת זוג במועד פטירתו.

מן הכלל אל הפרט, בחנה השופטת את עניין כרטיס "שומר הזרע", עליו הוחתם, כאמור, המנוח. מתשובותיו של הרופא שהחתים את המנוח על המסמך, למדה השופטת כי לגרסתו הגיע לחדרו של המנוח, הסביר לו אודות הטופס, הקריא לו את הטופס וסימן במו ידיו עבור המנוח את תשובותיו. לדעת השופטת, אין ספק כי לא ניתנה למנוח כל שהות על מנת להרהר לעומק אודות מהות הכתוב בטופס, להיוועץ אודותיו עם בני משפחה או איש מקצוע ולשוב לרופא לאחר מחשבה והתייעצות כאמור.

בעניין זה הזכירה השופטת כי באותו מועד המנוח היה בראשית הטיפול של מחלת הסרטן ולאחר ניתוח ראש להסרת גידול, ותחת השפעה של תרופות. לשיטתה, השאלות המצויות בטופס הן חורצות גורל ומן הראוי לאפשר למטופל זמן סביר, של שעות אחדות לכל הפחות, על מנת שיוכל לקרוא את הטופס בנחת, להתעמק בסוגיות המועלות בו, ואם ירצה להיוועץ בקרובים, חברים או מומחה וכדומה. לדברי השופטת, מדובר בפרוצדורה אלקטיבית, אשר אינה מצילת חיים או דחופה, וכן לא הייתה כל מניעה, מלבד אולי חוסר נוחות של מי שמחתים על טופס, לאפשר למטופל לעשות את החשיבה שלו ואת הבירורים הנחוצים קודם למתן חתימתו.

בנסיבות אלו, סברה השופטת, כרטיס "שומר הזרע" החתום על ידי המנוח אינו משקף בהכרח את רצונו גם בעת שנחתם, בשים לב לנסיבות החתמתו, מצבו הבריאותי של המנוח במעמד החתימה, העובדה כי הטופס הוקרא למנוח ע"י הרופא, מולא ע"י הרופא ולא ניתנה למנוח שהות למחשבה או לבדיקת תוכנו של הטופס, משמעותו והשלכותיו.

עוד ציינה השופטת, כי גם לו הייתה מגיעה למסקנה כי חתימתו של המנוח על גבי הטופס אכן שיקפה את רצונו שלא לעשות שימוש בזרעו אחרי מותו, עדיין היה צורך לבחון מה היה רצונו בעת פטירתו. בהקשר זה, העדויות הרבות שהובאו בפני בית המשפט, מעידות לדעת השופטת בצורה עקבית שאינה משתמעת לשתי פנים, כי בסמוך לפטירתו אכן חפץ המנוח במפורש שיעשה שימוש בזרעו לצורך המשכיות.

בנוסף, התרשמה השופטת כי עדותם של כלל העדים מטעם התביעה אינה נשענת על התרשמות סובייקטיבית שלהם, תחושות או השערות, כי אם על שיחות עומק פתוחות שניהלו עם המנוח, עמו הייתה להם היכרות מעמיקה. הודגש, כי מדובר ב-4 עדים חיצוניים, אשר העידו כאחד על כמיהתו של המנוח אותה השמיעה באזניהם בסמוך למותו להבאת צאצאים, או ספציפית להולדתו של בן בשם "אורי".

על כן, קבעה השופטת כי רצונו המשוער של המנוח היה להתיר שימוש בזרעו לצורך הבאת צאצאים, כאשר רצון זה אינו חריג והוא תואם את הכמיהה האבולוציונית של המין האנושי להותיר דור המשך אחריו. זאת ועוד, לדברי השופטת, כמיהה זו מקבלת משנה תוקף במשפחת התובעים, נוכח העובדה כי לאחות המנוח אין ילדים משלה ולא יהיו, ואילו לתובעים אין נכדים כלל, וגם לא יהיו, ככל שלא יותר השימוש בזרעו של המנוח.

מאחר שמדובר בפס"ד חלקי הנוגע לרצונו המשוער של המנוח בלבד, יתר הקביעות לגבי אופן השימוש בזרע יתקבלו בהמשך. התובעים יוצגו בהליך ע"י עו"ד דורי שוורץ ועו"ד שיראל בר. הנתבעים יוצגו ע"י עו"ד דנה גורדון – ונדרוב.

 

תמ"ש 25971-02-17

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:210
קומיט וכל טופס במתנה