שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > הורשע בהריגה - ותבע את עורך דינו מאחר שהחליט לא להעידו במשפט

חדשות

הורשע בהריגה - ותבע את עורך דינו מאחר שהחליט לא להעידו במשפט, צילום: istock
הורשע בהריגה - ותבע את עורך דינו מאחר שהחליט לא להעידו במשפט
15/09/2019, עו"ד לילך דניאל

בית משפט השלום בחיפה דחה על הסף תביעת רשלנות מקצועית שהגיש לקוח שהורשע בהריגה בגין תאונת דרכים קטלנית, נגד עורך הדין שייצג אותו בהליך הפלילי. נקבע, כי מלבד העובדה שהתביעה התיישנה, הרי שמתקיים מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא לאור העובדה שהערכאות שדנו בעניינו דחו את טענת הכשל בייצוג שהעלה

בשנת 2007 הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום כנגד התובע בגין עבירות הריגה, נהיגה תוך חציית דרך מחולקת וסירוב להיבדק. כתב האישום הוגש בגין תאונת דרכים קטלנית שאירעה פחות משנה קודם לכן, כאשר ג'יפ בו נהג התובע התנגש חזיתית ברכב שנסע מולו בנתיב הנגדי וכתוצאה מכך נגרמה לנהג חבלת ראש אשר הביאה למותו.

הגנתו של התובע בהליך הפלילי התבססה על שתי טענות חלופיות: האחת, כי ההתנגשות בין שני הרכבים אירעה בנתיב הנסיעה של התובע, והשנייה כי אפילו אם ההתנגשות אירעה בנתיב הנגדי הרי שסטייתו של התובע לנתיב הנגדי נגרמה מסיבות שאינן תלויות בו, כמו תקלות מכניות ברכב התובע או נסיעה ללא אורות של נהג הרכב השני. לשם ביסוס טענות ההגנה הגיש התובע חוות דעת מומחה, אך הוא עצמו לא העיד, וזאת בעצת צוות ההגנה שייצג אותו, שבראשו עמד הנתבע. התביעה מצדה, העידה מספר עדים וביניהם בוחני תנועה של המשטרה ועדת ראיה, נהגת שאותה עקף התובע אשר ראתה את תאונת הדרכים בעת התרחשותה.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

בהכרעת הדין הורשע התובע בעבירות ההריגה ונהיגה תוך חציית דרך מחולקת. בטרם ניתן גזר הדין, החליף התובע ייצוג. בעקבות האמור, שלח עורך דינו החדש מכתב לנתבע ולעורכת הדין הנוספת שייצגה את התובע, במסגרתו הודיע להם כי התובע ייפה את כוחו לייצגו בהליך הפלילי. עוד הודיע עוה"ד החדש כי בדעת התובע לטעון לכשל בייצוג מחמת שני נימוקים: האחד, החלטתם של עורכי הדין שלא להעידו במשפט מבלי שהועמד על המשמעות הראייתית הנובעת מכך, והשני - טענת התובע לפיה לא הועברה למומחה ההגנה קלטת השחזור של המשטרה בטרם הכין את חוות דעתו.

על יסוד האמור, הגיש התובע בקשה לביטול הכרעת הדין ומתן אפשרות לנאשם להעיד, בטענה לכשל בייצוג. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה, וקבע בין היתר כי התובע זכה לייצוג הולם; כי ההחלטה שלא להעידו הייתה החלטה מושכלת שתאמה את טקטיקת ההגנה, מכיוון שהתובע טען לכל אורך הדרך שהוא אינו זוכר את נסיבות התאונה, וכי ממילא להימנעותו מלהעיד ניתן משקל זניח,  אם בכלל, בהכרעת הדין. בהמשך נגזר דינו של התובע והוא נידון ל-3 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ו-15 שנות פסילת רישיון. ערעור שהגיש התובע לבית המשפט העליון נדחה, לרבות טענותיו לכשל בייצוג.

אחר הדברים הללו, הגיש התובע תביעה כספית נגד הנתבע, בסך של 1.6 מיליון שקל, לפיצוי על הנזקים שנגרמו לו לטענתו בשל רשלנותו המקצועית של הנתבע בעת שייצג אותו בהליך הפלילי. לטענתו, הנתבע התרשל בכך שלא הסביר לו את המשמעויות הטמונות בהחלטה שלא להעיד נאשם בהליך פלילי המתנהל נגדו, התרשל בהכנתו של מומחה ההגנה לעדות בכך שלא מסר לו את מלוא חומר הראיות בתיק, ולא בדק כראוי את כלל התמונות מזירת התאונה שהועברו אליו כחלק מחומר הראיות ולכן לא ראה כי ישנה תמונה בה נראה מצבר הרכב של התובע שלם לחלוטין וללא פגע. הנתבע מצדו, העלה בכתב ההגנה שלוש טענות שלטענתו מצדיקות את סילוק התביעה על הסף: התיישנות, שיהוי ומעשה בית דין.

השופט אייל דורון החליט לדחות את התביעה על הסף. תחילה, ציין השופט כי המעשים או המחדלים המבססים את רכיב ההתרשלות הנטענת, בוצעו במהלך ניהול ההליך הפלילי, דהיינו בשנת 2008 והיו ידועים לתובע כבר במועד זה ולכל המאוחר לאחר שהחליף ייצוג.

עם זאת, מאחר שאחד מרכיבי עוולת הרשלנות הוא נזק, אזי "היום בו נולדה עילת התובענה" הוא היום בו אירע הנזק. אם הנזק התגלה במועד מאוחר למועד בו אירע, יהיה "היום בו נולדה עילת התובענה" היום בו נתגלה הנזק, בכפוף ל"תקרה" של 10 שנים ממועד אירוע הנזק. במקרה זה, שני רכיבי הנזק הראשונים (תשלום שכר הטרחה עבור ההליך והערעור) אירעו בשנים 2008 ו-2009, והתגלו לתובע מיד עם ביצוע התשלומים על ידו. אשר לרכיב הנזק השלישי, נזקים כלכליים, משפחתיים ואישיים, קבע השופט כי היום בו אירע הנזק הוא היום בו נגזר דינו של התובע, בדצמבר 2008. לדעת השופט, אדם סביר עשוי היה בהחלט לבחור להגיש תובענה נגד עורך דינו לשעבר בנקודת זמן זו, לאחר שעוד קודם לכן כבר טען לכשל בייצוג, ולאחר שכעת גזר הדין בו הוא נדון למאסר בפועל כבר טומן בחובו "ראיה לסימני הנזק".

עוד נקבע כי לא ניתן לקבל את טענות התובע לפיהן מרוץ ההתיישנות לא החל כל עוד לא הסתיימה תקופת עונש המאסר במלואה וכל עוד נתון התובע במצב של שלילת רישיון נהיגה. הובהר, כי לא מדובר כאן בעוולה נמשכת ובעילות תביעה קטנות מתחדשות, שאז תיבדק תקופת ההתיישנות לכל עילה בנפרד, אלא באירוע נקודתי אחד, טענה לרשלנות מקצועית של סניגור בעת ניהול הליך פלילי, ובנזק מתמשך הנובע לפי הנטען מאותו אירוע. לדברי השופט, ברי כי השלכות של ריצוי תקופת מאסר על חייו של מי שריצה עונש מעין זה, הן בפן הכלכלי, הן בפן המשפחתי והן בפן האישי, נמשכות גם לאחר תום תקופת המאסר, ועשויות כנראה להימשך לאורך שנות חייו במידה כזו או אחרת. עם זאת, אין משמעות הדבר כי מירוץ ההתיישנות לא יחל לעולם, או יחל בכל פעם בו יתגבש חלק נוסף מהנזק.

על כן, במועד בו נגזר דינו של התובע אירע הנזק לתובע וממועד זה החל מירוץ ההתיישנות. מאחר שגזר הדין ניתן ביום 29.12.2008 והתביעה הוגשה ביום 30.7.2018, הרי שחלפו קרוב ל- 10 שנים ממועד אירוע הנזק והתביעה התיישנה.

למעלה מן הצורך, ציין השופט כי לפי ההלכה הפסוקה, בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 42א לפקודת הראיות, ממצא עובדתי שנקבע בפסק דין מרשיע יהווה ראיה לכאורה במשפט אזרחי שהמורשע הוא צד בו. מאחר שבמקרה זה אכן מתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף (פסק הדין בהליך הפלילי הוא חלוט, פסק הדין הוא מרשיע להבדיל מפסק מזכה, והמורשע הוא עצמו בעל דין בהליך האזרחי) - הקביעות והממצאים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי בהליך הפלילי מהווים ראיה לכאורה בהליך זה, ובכלל זאת הקביעה כי לא התקיים כשל בייצוג. משכך, נוצר מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא בעניין זה.

מלבד האמור הוסיף השופט כי גם בהנחה שלא היה קיים מעשה בית דין, וגם בהנחה שהייתה מוכחת התרשלות מצד הנתבע עדיין לא היה בידי התובע להוכיח קשר סיבתי בין התרשלות זו לבין הנזק, לאור קביעות מפורשות בהקשר זה של בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון בהליך הפלילי. בעניין זה, שתי הערכאות שללו קשר סיבתי אפשרי בין ההחלטה שלא להעיד את התובע בהליך הפלילי לבין ההרשעה בהריגה, ובית המשפט העליון שלל גם קשר סיבתי בין העובדה שקלטת השחזור לא הוצגה בפני מומחה ההגנה לבין ההרשעה בהריגה, וקבע כי זו התבססה על עדויות מומחי המאשימה ועל עדות עדת הראיה. בית המשפט העליון ציין בהקשר זה, בין השאר, כי ההרשעה נבעה מכך שבית המשפט המחוזי "קבע כי הוא נותן את "מלוא האמון" בעדת הראיה והתבסס גם על ממצאים אובייקטיביים בשטח". בנסיבות אלו, ברור כי אין כל מקום להידרש לשאלה מה עשויה הייתה להיות תוצאת ההליך הפלילי אלמלא ההתרשלות הנטענת.

התביעה נדחתה על הסף. התובע ישא בהוצאות הנתבע בסך 8,000 שקל. התובע יוצג בהליך ע"י עו"ד אביגדור פלדמן ואח'. הנתבע יוצג ע"י עו"ד תומר אשש ואח'.

 

ת"א 67883-07-18

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:74
קומיט וכל טופס במתנה