שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > קרן פנסיה תשלם לבנותיה של מדענית שנפטרה את כספי הפנסיה שצברה בסך של למעלה ממיליון ש"ח

חדשות

קרן פנסיה תשלם לבנותיה של מדענית שנפטרה את כספי הפנסיה שצברה בסך של למעלה ממיליון ש"ח, צילום: getty images israel
קרן פנסיה תשלם לבנותיה של מדענית שנפטרה את כספי הפנסיה שצברה בסך של למעלה ממיליון ש"ח
28/02/2021, עו"ד שלי גולדמן

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה שהגישו בנותיה של מנוחה למשיכת כספי פנסיה שנצברו בחשבונה. הקרן טענה שהמנוחה לא פעלה למשיכת הכספים בהתאם להוראות התקנון ולכן סירבה להעביר לבנות המנוחה את הכספים. נקבע כי לא  זו בלבד שהקרן התעלמה מהודעת המעסיקה על פרישתה של המנוחה היא אף המתינה שלושה חודשים ממועד הפסקת העברת התשלומים לקרן עד אשר שלחה למנוחה, לראשונה, מכתב המודיע לה על פגיעה בזכויותיה.

התובעות, בנותיה של מנוחה אשר נפטרה בחודש ינואר 2016 ביקשו כי בית הדין יחייב את קרן הפנסיה בה הייתה התובעת עמיתה לאפשר להן למשוך את הכספים שנצברו בחשבונה של אמן המנוחה בקרן. המנוחה, מדענית ומומחית למחלות גנטיות, עבדה באוניברסיטת תל אביב משנת 1983 כעובדת מחקר ומעבדה ופרשה מהעבודה בשנת 2015 במהלך השנים הופקדו בגינה כספים ב"קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ" (להלן : "הקרן"/"הנתבעת") המנוהלת על ידי הנתבעת 2 (להלן : "עמיתים"). בחודש אוקטובר 2014 חלתה המנוחה במחלה נדירה הפוגעת בעור ובכלי הדם, באיברים הפנימיים ובמפרקים.

לטענת התובעות, לפני שחלתה "הבהירה המנוחה באופן חד משמעי, כי כספי הפנסיה נועדו לכסות את ההלוואה לקבוצת הרכישה אותה נטלה בחייה, אולם בזמן המחלה, המנוחה לא הייתה מסוגלת לממש את זכויותיה הפנסיוניות מאחר והייתה שקועה במאבק במחלה הקשה". לאחר פטירת המנוחה פנו התובעות לעמיתים וביקשו למשוך את הכספים שנצברו במקפת משך למעלה מ-30 שנים אך נענו בשלילה מאחר ולטענת עמיתים לא ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל בחלוף למעלה מ-60 ימים ממועד ניתוק יחסי עובד ומעסיק בין העמית למעסיקו.  התובעות טענו כי הסעיף בתקנון המאפשר משיכת כספים ש"נצברו בקרן משך עשרות שנים", מיועד בדיוק למקרים כגון זה.  עוד נטען כי  משיכת הכספים היא זכות יסוד קניינית מהותית וחשובה מאין כמוה המוגנת ב"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו".

הקרן טענה כי ע"פ על פי תקנתה, רשאית הייתה המנוחה למשוך את הכספים  שנצברו לזכותה בקרן, תחת האפשרות לקבל קצבת זקנה, בתוך 60 ימים ממועד הפסקת יחסי עובד ומעסיק אלא שהמנוחה לא פעלה בהתאם להוראות התקנון. הקרן הודתה כי המנוחה נפטרה לאחר מחלה קשה, כפי שאף עולה מן המסמכים הרפואיים וסבלה טרם פטירתה. ואולם, "על פי כל הנתונים לא ניתן לדעת כיום, מה היה רצון המנוחה".

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

כב' השופטת י' זלמנוביץ גיסין פסקה כי אין חולק שבענייננו לא נתנה המנוחה לקרן כל הוראה בחייה ולא פנתה לבקש את משיכת הכספים שנצברו בחשבונה חלף קבלת פנסיית זקנה והנתבעת לא שילמה לה קצבת זקנה. נציגת הקרן העידה, כי המנוחה לא הגישה כל בקשה ולא נתנה לקרן הוראות כלשהן טרם פטירתה טענתה של הקרן היא, איפוא, כי לא הוכח שהמנוחה התכוונה למשוך את הכספים כסכום חד פעמי וממילא לא עשתה כן ולא הורתה כך במהלך 60 הימים שממועד ניתוק יחסי העבודה.

בהמשך לאמור נקבע כי עיון בטופס 161א׳ עליו חתמה המנוחה (נספח לחוות הדעת) כמו גם הניתוח  שנערך על ידי עו"ד (רו"ח) מטעם התובעות, שלא היה חולק בדבר נכונותו משלא הומצאה חוות דעת נגדית ועורכו לא נחקר, כי המנוחה לא חפצה בקבלת קצבת זקנה ועל כן לא ייעדה  את הכספים לתשלום קצבה. זאת ועוד. הוכח שלמנוחה חשוב היה לא להשאיר חובות אחריה ולנסות ולהשאיר לבנותיה "שולחן נקי". גם העדה מטעם התובעות העידה שהמנוחה אמרה לה שהיא רוצה להשאיר את כל הכסף לבנות  משמע, למשוך את הכסף כסכום הוני, ואפשרות קבלת הכספים בדרך של קצבה כלל לא עמדה על הפרק מבחינתה. אם כן, הוכח מעל לכל צל של ספק, כי המנוחה רצתה למשוך את הכספים שנצברו לזכותה בקרן, בסכום חד פעמי ולא הייתה לה שום כוונה לבקש ולקבל פנסיית זקנה.

עוד נפסק כי המנוחה הייתה מודעת למצבה הקשה ולתוחלת חייה הקצרה ועל כן ברור כי אילולא מצבה הרפואי, הייתה בוחרת במשיכת הסכום שנצבר לזכותה בעמיתים/קרן הפנסיה. המנוחה נזקקה לסכום זה שנצבר לזכותה בקרן כדי לשלם את התשלום האחרון שיחתום את פרק רכישת הדירה שביקשה לרכוש במסגרת קבוצת הרכישה ולעומת זאת לא היה לה צורך ממשי בקבלת קצבת זקנה היות והנכסים שבבעלותה הניבו לה מעין קצבה חודשית קבועה.

בית הדין האזורי לעבודה הוסיף ופסק כי מקובל עליו כי אל לה לקרן לקבל הנחיות מהמעסיק בכל הנוגע לשאלה האם העמיתה מבקשת עם סיום עבודתה אצלו עקב הגיעה לגיל פרישה, לקבל פנסית זיקנה או למשוך את הכספים. הנחיות כאלה מטיבן וטבען שתנתנה על ידי העמיתה בעצמה. ואולם, הופתע לשמוע כי מכתבו של המעסיק אינו מדליק נורה בקרב העוסקים בכך בקרן והיא אינה עושה דבר עם המידע שנמסר לה, משלא קמה לה חובה חוקית לברר עם העמיתה כיצד ברצונה לנהוג בכספים שנצברו לזכותה. בענייננו, לא זו בלבד שהנתבעת התעלמה מהודעת המעסיקה על פרישתה של המנוחה היא אף המתינה שלושה חודשים ממועד הפסקת העברת     התשלומים לקרן עד אשר שלחה למנוחה, לראשונה, מכתב המודיע לה על פגיעה בזכויותיה ובכך "מנעה מהמנוחה מיצוי זכויותיה למשיכת הכספים באופן חד פעמי בהתאם לתקנון". המסקנה המתבקשת היא, איפוא, כי על אף שהאוניברסיטה יידעה את הקרן אודות פרישתה של המנוחה ומכתבה התקבל במשרדי הקרן למעלה משלושה חודשים לאחר מכן. אילולא השתהתה הקרן, אילו פעלה בהתאם לתקנות יתכן והליך זה לא היה בא לעולם והמנוחה או התובעות היו למדות, כי הנתבעת לא עדכנה ברישומיה את דבר פרישתה של המנוחה לגמלאות וממתינה להוראותיה באשר יעשה בכספים שנצברו לזכותה בקרן הפנסיה. או אז הייתה ניתנת ההוראה המתאימה למשיכת הכספים, תוך שהקרן הייתה מוצאת פתרון לדרישה כי המנוחה תחתום בפני נציג/ת הקרן, והכל במסגרת  60   (או תשעים) הימים ממועד הפרישה.  

יתר על כן נפסק כי לא יכולה להיות מחלוקת, כי המנוחה העבירה מדי חודש בחודשו לקרן הפנסיה דמי גמולים באופן שהקטין את השתכרותה וכפועל יוצא מגובה השכר. העברת התשלומים לקופת הגמל משך שנים רבות, ברציפות, יוצרת אצל העמית/המבוטח ציפייה, כי הכספים יעמדו לרשותו בין בעת הפרישה ובין בקרות המקרה המזכה.

לאור האמור לעיל התביעה התקבלה. נקבע כי במסגרת פסק הדין הושם דגש לנזק שיגרם לתובעות בנסיבות בהן חסכה המנוחה למעלה מ-30 שנים, עד אשר נצברו בקרן מעל מיליון שקלים (הכוללים גם את חלקה שלה בהפקדות), אשר ירדו לטמיון כתוצאה מאי הגשת הבקשה למשיכת הכספים במועד.

התובעות יוצגו ע"י עו"ד אמיר נגלר; הנתבעות יוצגו ע"י עו"ד שרון שרביט כפתורי

 ק"ג 45670-04-17

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:218
קומיט וכל טופס במתנה