שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > עונש חריג של 9 שנות מאסר בפועל נגזרו על עורך דין שגנב מיליונים מרשות המיסים והונה לקוחות

חדשות

עונש חריג של 9 שנות מאסר בפועל נגזרו על עורך דין שגנב מיליונים מרשות המיסים והונה לקוחות , צילום: istock
עונש חריג של 9 שנות מאסר בפועל נגזרו על עורך דין שגנב מיליונים מרשות המיסים והונה לקוחות
05/01/2022, עו"ד שוש גבע

בית המשפט המחוזי השית 9 שנות מאסר בפועל, על עורך דין שייצג את רשות המיסים בתיקי הוצאה לפועל ושלח ידו בכספים שגבה עבור הרשות. נקבע כי מדובר במסכת מעשים חמורה ביותר של עורך-דין, אשר מעל באמון לקוחותיו – רשות ציבורית ואזרחים פרטיים, באופן מרמתי, מתמשך ומתוכנן, תוך גניבת כספים בסכומים עצומים לצד העלמת הכנסותיו.

עסקינן בגזר דין בעניינו של נאשם, עורך-דין, אשר משנת 2001 ועד לשנת 2011 ייצג את רשות המיסים בתיקי הוצאה לפועל כב"כ הזוכה וככונס נכסים על פי חוק ההוצאה לפועל, על פי מינויי רשמי של ההוצאה לפועל לשם גביית חובות של נישומים לרשות המיסים. הנאשם הורשע בביצוע ריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה לפי סעיף 393 + 383 לחוק העונשין, 11 עבירות של השמטה מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח לפי סעיף 220(1) לפקודת מס הכנסה וריבוי עבירות של מרמה ערמה או תחבולה לפי סעיף 220(5) לפקודה. הנאשם שלח ידו בכספים בהיקף של 15,571,688 ₪, אותם קיבל לידיו הנאמנות ממכירה ומימוש נכסי חייבים בהיותו כונס נכסים, אולם לא העבירם לתיק ההוצאה לפועל ולזוכה - רשות המיסים, אלא נטל אותם לכיסו, שלא כדין, במרמה ובגניבה. בעת שהנאשם שימש מנהל עזבון שלח ידו בגניבת יתרת תשלומי הדירה אותם החזיק בנאמנות. בעת שהנאשם שימש מנהל עזבון, מכר דירה לבקשת היורשים, ושלח ידו בגניבת כספי תקבולי מכירת הדירה אותם החזיק בנאמנות. בנוסף, נטל לעצמו שלא כדין כספי ערבות וביצע עבירות מס הכנסה בסך כולל של 8,614,104 ש"ח.

המדינה הדגישה כי הפרשה בה הורשע הנאשם היא חסרת תקדים בישראל, וכי מעולם לא הגיע לבית-משפט מקרה בו עורך-דין גנב כספי נאמנות במספר כה רב של מקרים: גניבה מ- 49 תיקי הוצל"פ במשך 10 שנים הוא אירוע חסר תקדים, גניבת כספי נאמנות על-ידי עורך דין בהיקף של כ- 17 מיליון ש"ח בערכים נומינליים גם הוא חסר תקדים, והעלמת הכנסות בהיקף של כ – 8.5 מיליון ₪ גם הוא חסר תקדים. המדינה טענה כי יש להעמיד את עונשו של הנאשם בצמרת המתחמים, וגם אם יש לבצע חפיפה מסוימת, הרי שהעונש צריך לעלות על 12 שנות מאסר בפועל, לצד פיצויים, גם על-מנת שיועבר מסר הרתעתי לציבור עורכי-הדין בכללותו.

לטענת הנאשם נרקמה נגדו קונספירציה.  הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי אחרים, וטען שהוא עצמו קורבן ומייצג קהל של נפגעי שחיתות.

כב' השופטת ד' מרשק מרום פסקה כי בהתאם להוראות תיקון 113 לחוק העונשין בסעיף 40 ג(א), לצורך קביעת מתחם העונש ההולם יש להתחשב בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנוהגת ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. יש לקבוע האם המעשים המיוחסים לנאשם המפורטים על-פני מספר אישומים, מהווים אירוע אחד או מספר אירועים שונים. המבחן הנוהג בשאלה האמורה הוא "מבחן הקשר ההדוק". בפסיקה נקבעו מבחני עזר לבחינת הקשר ההדוק, במסגרתם ניתן לבחון אפיון של תכנון, שיטתיות, האם העבירות התרחשו בסמיכות זמן או מקום, האם ביצועה של עבירה אחת נועדה לאפשר ביצועה של אחרת, כאשר קיומה של נסיבה אחת או יותר עשויה להעיד על קשר הדוק בין העבירות וללמד כי עסקינן באירוע אחד. בהתחשב בפסיקה ובמבחני העזר, מקובלת גישת המדינה לפיה, נכון יהיה לקבוע מתחם עונש הולם נפרד עבור כל אישום. הנאשם במעשיו פגע במספר ערכים מוגנים, במרכזם הפרת האמון הבסיסי בין עורך-דין ללקוח, אשר פוגעת במקצוע עריכת-הדין ובתדמיתו. עורך-דין המקבל לידיו כספי לקוח ממכירת נכס נדל"ן אמור להיות "המבצר" של הנאמנות, גורם שאין מקום לפקפק אחר יושרו – ובוודאי שלא לחשוד כי יגנוב כספי נאמנות. לא ניתן לקיים עסקאות נדל"ן ללא הפונקציה של עורך-דין המשמש כנאמן, כך שהנאשם במעשיו אף גרם לפגיעה רחבה יותר בכלכלה. במישור הפרטני, הנאשם מעל באמון אזרחים פרטיים בעסקאות המהוות אירוע מכונן בחייהם, וכן ברשויות המדינה אשר נתנו בו מבטחם בעת ששימש ככונס נכסים. הפגיעה בערכים מוגנים אלו, הנוגעים לעבירות שביצע הנאשם כנאמן, היא בעוצמה גבוהה ביותר. אשר לעבירות שביצע הנאשם כמנהל עיזבון, נקבע כי הנאשם פגע בזכרם של המנוחים וברצונם באשר לגורל רכושם לאחר מותם, כשגם במעשים אלו הפגיעה היא בעוצמה גבוהה תוך גרימת נזק למעמד מקצוע עריכת הדין והפרת האמון כלפי הנפגעים הישירים ובתי המשפט. גם ברובד עבירות המס, נקבע כי הפגיעה בערכים הגבוהים היא בעוצמה מוחשית, נוכח הסכומים המדוברים ושיטות ההעלמה. העבריינות הכלכלית, ועבריינות המס בכללה, איננה מסתכמת אך בגריעת כספים מקופת המדינה. היא פוגעת בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויונית בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה.

בנוסף לאמור נקבע כי באשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות לפי סעיף 40 ט(א) לחוק העונשין, עסקינן במסכת מעשים חמורה ביותר של עורך-דין, אשר מעל באמון לקוחותיו – רשות ציבורית ואזרחים פרטיים באופן מרמתי, מתמשך ומתוכנן, תוך גניבת כספים בסכומים עצומים לצד העלמת הכנסותיו. אשר לאישום הראשון המתייחס להתנהלותו של הנאשם כמייצג של רשות המיסים וככונס נכסים על-פי חוק ההוצל"פ ומינויי רשמי ההוצל"פ,  נקבע כי הנאשם התנהל מול הרשות בחוסר תום לב תוך הפרה בוטה של תנאי ההתקשרות בינו לבין הרשות, ועשה דין לעצמו. אישום זה מפרט 49 מעשי גניבה ספציפיים, אשר בוצעו במשך שנים. נסיבות לחומרה מובהקות הן סכום המעילה העצום, הפגיעה הברורה באוצר המדינה, והתכנון המדוקדק שמעשי המרמה הצריכו. באופן כללי ניתן לומר, כי הנאשם התנהל באופן שיטתי באמצעות פניות מעוררות אמון אל ראש ההוצל"פ ואל הממונים ברשות המסים, ביקש אישור על כל עסקה ומהלך וכביכול יידע על אודותיהם, אך ברוב המקרים פשוט נמנע מחלוקת היתרה. הנאשם ניצל את האמון שניתן בו על-ידי גורמי המקצוע ברשות המסים, את חוסר הפיקוח והעדר הסדר ב"תיקים ההיסטוריים", כשמתן האמון בו הוא אחת הסיבות שגרם לגילוי מאוחר, יחסית, של מעשיו. מעשיו אלו של הנאשם גרמו לנזקים לפרט ולציבור בהיבט רחב יותר ואף גרמו לכאוס במערכת. הנאשם לא העביר תשלומי חובה בגין הנכסים שמכר, וכך נוצרו קשיים לרוכשים של הנכסים; החוב של אותם חייבים, שנכסיהם נמכרו והנאשם הותיר בידו את הכספים, לא כוסה והמשיך לצבור קנסות, ריבית והצמדה, כשהרשות היתה מחויבת לבצע פעולות אכיפה כדי שהחובות לא יתיישנו. המתווה שגובש לפתרון המצב אילץ את רשות המסים למנות כונס נכסים נוסף על-מנת לעשות "סדר" באותם תיקים, ואת שכר-טרחתו שילמה רשות המסים, ולא החייבים . הנאשם ביצע את המעשים על רקע בצע כסף, וניצל את ליבת העיסוק המקצועי שלו, את האמון הבלתי-מסויג שניתן לו ואת הידע שלו לגנוב כספים תוך התנהלות במחשכים ועל רקע תאוות בצע, תפיסת אדנות מעוותת על הכספים והתנשאות על לקוחותיו.

בהמשך לאמור, נקבע כי באשר לעבירות באישום השני, בעת שהנאשם שימש מנהל עזבון, מכר דירה לבקשת בתו של המנוח, ושלח ידו בגניבת יתרת תשלומי הדירה אותם החזיק בנאמנות. אירוע זה הינו בעל אופי חמור במיוחד, לא רק בשל העובדה שהנאשם ביצע את גניבת הכספים בעת שהיה מנהל עזבון, אלא משום שעולה ממנו הניצול של מעמדו החזק אל מול נפגעי עבירה מוחלשים במיוחד. הנאשם ניצל את חולשתה ואת חוסר הידע של בתו של המנוח בצורה מכוערת וראויה לכל גינוי. המנוח, הלום קרב שחסה כל חייו במוסד, והבת היא אמא לבת עם צרכים מיוחדים כאשר היא ובעלה המתינו לכספים שאמורים היו לקבל על-מנת להיטיב את חייה של בתם ולהעניק לה טיפולים. הנאשם התנהל באופן שמצביע על העדר אמפתיה לאנשים קשיי-יום אלו, ועשה ככל העולה על רוחו בכספים שהופקדו בידיו הנאמנות, תוך ניצול מטריד במיוחד של חולשתם של לקוחותיו הדלים, מחוסרי האמצעים ומוכי-הגורל אשר נתנו בו אמון בלתי-מסויג. באשר לאישום בעניין עבירות המס, הורשע הנאשם בהשמטת הכנסות בסכום עצום על סך 8,614,104 .₪.

יתרה מזאת נקבע כי באשר למדיניות הענישה הנוהגת, התכלית העיקרית בענישת עורך-דין שמעל בכספי לקוחותיו הנה  שמירה על שמו הטוב של ציבור שלם העושה מלאכתו נאמנה, הואיל ונשמת אפו של מקצוע עריכת הדין הוא האמון שהציבור נותן בו. באשר לעבירות המס נקבע כי כפי שנאמר ברע"פ 512/04 בעניין  אבו עבייד: " "בית-משפט זה חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות כלכלית, ועבריינות מס בכלל זה, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמרקם החברתי, ונוכח פגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ולפעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות". באשר לנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירות, נקבע כי הנאשם לא נטל אחריות על מעשיו, והורשע לאחר שמיעת ראיות במיוחס לו בכתב-האישום. אין בעצם ניהול המשפט כדי להוות שיקול להחמיר בעונשו של הנאשם, אך הנאשם לא יהיה זכאי להקלה של מי שמודה ולוקח אחריות על מעשיו. הדברים נכונים ביתר שאת על רקע העובדה שבמהלך שמיעת הראיות הנאשם לא בחל מלהשחיר את פניהם של נפגעי העבירות, ושל ממלאי תפקידים ציבוריים. הנאשם אינו בעל עבר פלילי אך לאור אופי העבירות והעובדה שמדובר בעורך-דין, אין ליתן לנתון זה משקל.

לסיכום, בית המשפט גזר את דינו של הנאשם ל 9 שנות מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי, פיצוי לנפגעים בסך 364,083 ₪ וקנס בסך 300,000 ₪.

ת"פ 42814-10-14

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:45
קומיט וכל טופס במתנה