שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

אילן שגב
18
רואי חשבון
אילן שגב
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 51
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (ירושלים) 19814-07-11 - בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ברנרד פרל
כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן
החלטה
החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטה מיום 11.1.2016, אשר בהתאם לאמור בה התבקשו הצדדים להביע את עמדתם בעניין האפשרות שימונה מומחה, רואה חשבון, מטעם בית המשפט.
לאחר עיון בעמדות הצדדים (עמדת התובע (להלן - הבנק) הוגשה היום (10.2.2016) ועמדת הנתבעים הוגשה ביום 3.2.2016), הגעתי לכלל מסקנה כי נכון וראוי למנות מומחה, רואה חשבון, מטעם בית המשפט. זאת בין השאר, לנוכח השאלות השנויות במחלוקת, היקף התביעות (הן הסכומים הנתבעים, הן ובעיקר, היקף תיקי בית המשפט), העובדה שמדובר בתביעות התלויות ועומדות בבית המשפט...
10/2/2016
ת"צ (תל אביב) 19092-12-10 - גיל זיו אלכסנדר נ' מינהל מקרקעי ישראל
כבוד סגן הנשיאה יצחק ענבר
לטה
1. לפני מחלוקת בקשר עם חוות דעת בודק שניתנה במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית.
2. המבקש הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המשיב (להלן -המינהל), במסגרתה טען כי במקרים בהם המינהל משיב כספים לזכאים שונים - בהתאם לפסק דין או החלטה שיפוטית אחרת או בעקבות ביטול עסקה או מכרז - הוא איננו משערך את הכספים בהתאם לדין. לאחר משא ומתן ארוך הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי בפסק דין מיום 22.6.2014. במסגרת הסדר הפשרה הסכים המינהל לשלם לחברי הקבוצה הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחישוב שיבוצע על ידי בודק -...
19/10/2015
ס"ע (באר שבע) 4713-12-11 - רפאל עזרא נ' מ.ד. מוסך המכוון אילת בע"מ
כבוד השופט יוחנן כהן
ובעים והנתבעת 1 להעביר למומחה מר אילן שגב - רו"ח (להלן: "המומחה") שאלות הבהרה ומסמכים בקשר לחוות דעתו מתאריך 12.7.15 בדבר שאלת הפרשי התגמולים לפנסיה והתשלומים לקרן השתלמות של התובעים.
טרם מתן ההחלטה בבקשות אלו ועל מנת לייעל את ההליך, מוצא לנכון בית הדין לדון בשאלת ההתיישנות התלויה ועומדת בהליך זה .
על כן, הצדדים יגישו ויסכמו טענותיהם באשר לשאלת ההתיישנות בהתאם למועדים שיפורטו להלן. זאת ייעשו תוך ביסוס טענותיהם הן מבחינה משפטית והן מבחינה עובדתית מלאה ורלוונטית בלבד לשאלת ההתיישנות.
11/10/2015
ת"א (ירושלים) 3322/09 - בעניין: ביבלה את פרידמן חברה למסחר בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
כבוד השופט אריה רומנוב
עיקר עניינה של תביעה זו בטענת התובעת בדבר עיכובים וטיפול רשלני של הנתבעים בבקשה אותה הגישה התובעת להקצאת מקרקעין באזור התעשייה נַחַם, אשר במועד הגשת הבקשה היה מסווג כ"אזור עדיפות לאומית ב'". לטענת התובעת, בגלל העיכובים והטיפול הרשלני של הנתבעים בבקשתה, חדל אזור התעשייה נחם להיות מסווג כאזור עדיפות לאומית, וכתוצאה מכך נמנעה מהתובעת הטבה המגולמת בסיווג כזה, והיא נדרשה לשלם עבור המקרקעין שביקשה לרכוש דמי חכירה בשיעור של 91% במקום 51% שהינו שיעור דמי החכירה שהייתה נדרשת לשלם אלמלא מחדליהם הנטענים...
30/6/2015
ת"א (ירושלים) 28924-02-13 - יעקב לופט נ' עציון שוורץ
כבוד השופט דוד גדעוני
שר מאתמול ובהסכמת הצדדים (כפי שנרשמה בע' 2, ש' 25-32 לפרוטוקול) אני ממנה את רו"ח אילן שגב כמומחה מטעם בית המשפט (המומחה). [לנוחות הצדדים: פרטי המומחה - רח' בית הדפוס 22, ירושלים, טל': 02-5489222, פקס: 02-6529180].
המומחה מתבקש לחוות דעתו בקשר עם כלל ההכנסות שהתקבלו בקשר עם המיזם-פרויקט שבו שיתפו הצדדים פעולה, כלל ההוצאות שהוצאו לצורך הפרויקט, לקבוע את סך הרווחים שהניב הפרויקט, ואת הסכומים שקיבל כל אחד מהצדדים לידיו מתוך רווחי הפרויקט (בשים לב להוצאות שהוצאו על ידו ומעבר להן). כמו כן מתבקש...
6/5/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:55
קומיט וכל טופס במתנה