שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

יהודה בר לב
12
רואי חשבון
יהודה בר לב
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 25
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (ירושלים) 3168/09 - הצעד השלישי בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
כבוד השופט אהרן פרקש, נשיא (בפועל)
לבקשת הנתבעת נקבע מועד נוסף לחקירת המומחה מטעם בית המשפט, רו"ח יהודה בר לב, ליום 9.6.15 בשעה 09:00.
23/2/2016
ת"א (ראשון לציון) 33811-08-13 - טל שטיינמץ נ' קליק טו ואליו בע"מ
כבוד השופטת יעל בלכר
דדים למינוי מומחה, ולאחר שמינויו של המומחה המוסכם מטעם הצדדים בוטל כאמור בהחלטות קודמות, אני ממנה את רו"ח יהודה בר לב, אשר מענו הינו מגדל קונקורד, בר כוכבא 21 (בן גוריון 13) בני ברק, לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.
2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, יבקר במקום לפי הצורך בתיאום עם ב"כ הצדדים, ויחווה דעתו באשר למחלוקת שנפלה בין הצדדים.
3. הצדדים רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 ימים מיום קבלת חוות הדעת, עם העתק לתיק בית המשפט) ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים...
13/1/2016
ת"א (ירושלים) 3168/09 - הצעד השלישי בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
כבוד השופט אהרן פרקש, סגן נשיא
היום הסתיימה שמיעת ראיות הצדדים בחקירתו על ידי שני הצדדים של המומחה מטעם בית המשפט, רו"ח יהודה בר-לב.
המזכירות תעביר למומחה את הפיקדונות שהפקידו הצדדים בקופת ביהמ"ש בסך כולל של 4,000 ₪.
תוך 14 ימים מיום שיקבל לידיו המומחה את פרוטוקול הדיון מהיום, באמצעות ב"כ התובעים, יגיש המומחה חוות דעת מעודכנת עם התיקונים וההנחיות מה שנקבעו בסוף הדיון.
23/11/2015
ת"א (ירושלים) 4878-05-13 - דדון חיים ובניו הסעות בע"מ נ' מועצה אזורית מטה יהודה
כבוד השופט משה בר-עם
כעולה בהודעת מומחה בית המשפט (רו"ח יהודה בר-לב) מיום 6.10.2015, לעניין שכר טרחתו, ובהעדר בקשה מנומקת של מי מהצדדים לעניין שיעורו, בתוך 7 ימים, יפעלו הצדדים להעברת תשלום שכר הטרחה על-פי בקשתו ולהעברת החומר הרלוונטי הדרוש להכנת חוות דעתו, כאמור בהחלטה מיום 6.9.2015.
6/10/2015
ת"א (ירושלים) 4878-05-13 - דדון חיים ובניו הסעות בע"מ נ' מועצה אזורית מטה יהודה
כבוד השופט משה בר-עם
בהמשך להחלטתה מיום 6.8.2015 ומשלא נמסרה הודעה מוסכמת בדבר זהות המומחה, הנני ממנה את רו"ח יהודה בר לב, מרחוב בר כוכבא 21, בני ברק ; טל': 03-519-8000; דוא"ל: [email protected] , כמומחה מטעם בית המשפט לעניין נשוא הסכסוך (להלן: "המומחה").
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.
המומחה יעיין במסמכים...
6/9/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:55
קומיט וכל טופס במתנה