שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

אריה עובדיה
34
רואי חשבון
אריה עובדיה
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 12
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
פר"ק (תל אביב) 31111-09-14 - ובעניין: סקיילקס קורפוריישן בע"מ- החברה נ' ובעניין: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
כבוד השופט איתן אורנשטיין, סגן נשיאה
1. כללי
לפני בקשה דחופה להורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") להשהות את הדיון של דירקטוריון הבורסה להעברת ניירות הערך של החברה לרשימת השימור וזאת עד למועד שיחול לאחר השלמת ביצוע הסדר הנושים החברה. עוד מתבקש בית המשפט להורות לבורסה לחדש את המסחר בניירות הערך של החברה.
רקע
3/2/2015
פר"ק (תל אביב) 32971-06-14 - סקיילקס קורפוריישן בע"מ- החברה- המשיבה נ' משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ
כבוד השופט איתן אורנשטיין, סגן נשיאה
לפניי בקשה לפי סעיף 350יח לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), למינוי מומחה לבחינת הסדר חוב של החברה.
הבקשה הוגשה על ידי הנאמנים של מחזיקי אגרות החוב, סדרות ד', ו', ז', ח', ט', י' וסדרה 1 של החברה, נוכח קשיים שאליהם נקלעה החברה העוסקת בייבוא ושיווק של טלפונים ואביזרים סלולאריים מתוצרת "סמסונג" על-פי זיכיון מאת תאגיד "סמסונג" ומתן שירותי תחזוקה ותיקון לטלפונים ואביזרים סלולאריים. החברה מחזיקה בכ-12.56% במניות של חברת הסלולר "פרטנר תקשורת בע"מ". ביום 30.5.14 פרסמה החברה במגנ"א את הדוח...
18/6/2014
ה"פ (תל אביב) 39312-01-14 - משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ נ' מועדון 365 בע"מ
כבוד השופטת רות רונן
ליך שבפניי מתייחס לשני עניינים - מחלוקת בדבר מסירת מידע על ידי המשיבה למבקשת, ומחלוקת בדבר מסירת מידע על ידי המבקשת למשיבה, הכל כפי שיפורט להלן.
הבקשה לגילוי מידע
2. הבקשה נושא התובענה היא בקשה לגילוי מידע, קיום התחייבויות על פי שטר הנאמנות והארכת מועד להגשת התנגדויות.
3/2/2014
פר"ק 4651-06-13 - יובל זומר נ' סקיילקס קורפוריישן בע"מ- החברה
כבוד השופט איתן אורנשטיין
רת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, המשמשת כנאמן למחזיקי אג"ח סדרה 1 (להלן: "הנאמן"), של סקיילקס קורפוריישן בע"מ (להלן: "החברה") הגישה בקשה למינוי מומחה לבדיקת הסדר חוב לפי סעיף 350 יח לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"). הבקשה הוגשה על רקע רצונה של החברה לרה ארגון של התחייבויותיה, נוכח קשיים שאליהם היא נקלעה. בעקבות כך, פרסמה החברה מתווה שכולל שני מהלכים עיקריים: האחד, גיוס הון באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה-סדרה י' (להלן: "הסדרה החדשה"). השני, שינוי בתנאי אג"ח 1 של החברה, באופן שתינתן לחברה אופציה...
30/6/2013
פר"ק (תל אביב) 4651-06-13 - משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ נ' סקיילקס קורפוריישן בע"מ
כבוד השופט איתן אורנשטיין
לפי סעיף 350יח לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), למינוי מומחה לבחינת הסדר חוב של החברה המשיבה.
הבקשה הוגשה ע"י הנאמן לאיגרות החוב (סדרה 1) של החברה, על רקע קשיים שאליהם נקלעה החברה. תחומי העיסוק של החברה הינם בעיקר ייבוא ושיווק של מוצרים סלולריים מתוצרת "סמסונג". החברה מחזיקה ב-15.75% מניות של חברת הסלולר "פרטנר תקשורת בע"מ". בדוחות המבוקרים של החברה מיום 31.12.12 נכללה הערת "עסק חי". דירקטוריון החברה אף מצא כי מתקיימים בחברה סימני אזהרה וקיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של...
11/6/2013
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה