שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

ערן וולקן
28
שמאים/מהנדסים
ערן וולקן
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 19
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ה"פ (חיפה) 56018-05-15 - סובחי דיאב מוחמד אבו רומי נ' נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
כבוד השופט דניאל פיש
ודעת השמאי בירמן אני מורה על ביטול המינוי ומורה על מינוי ערן וולקן ת.ד. 3840 חיפה טלפון 04-8661555 פקס' 04-8661556 מבית ג.ר.א.ס. דרך בר יהודה 50, נשר, כמומחה מטעם ביהמ"ש על מנת שיבדוק את הנכס נשוא הדיון. המומחה יקבל את כתבי הטענות של הצדדים וכן את חוות דעתם של המומחים מטעם הצדדים. המומחה יחווה את דעתו באשר לטענות הצדדים.
בשכר טרחתו של המומחה יישאו הצדדים שווה בשווה, בשלב זה. בית המשפט יחליט בפסק הדין על מי יחול בסופו של דבר תשלום שכר טרחתו של המומחה.
לתשומת לב המומחה - במידה ושכרו מופקד בקופת...
7/2/2016
ת"א (חיפה) 29302-12-11 - מלוב (2002) בע"מ ח.פ. נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
כבוד השופט דניאל פיש
"מ (להלן: החברה), חגי שרון, אמיר שרון ובועז שרון כנגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. התובעים ביקשו פסק דין הצהרתי לפיו על פי שטר המשכון שצורף שועבדו רק 221 מ"ר מתוך הנכס הידוע כמבנה תעשייה יחידה 3 במגרש מספר 14 לפי תב"ע מספר 215/ק ברחוב לכיש, אזור התעשייה קריית ים הידוע כחלקה 37 בגוש 10424 (בעבר חלק מחלקה 24 בגוש 10424) לפי חוזה חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "הנכס"), כמוגדר בתוספת א' לשטר המשכון וכי החוב המובטח אינו עולה על סך של 663,665 ₪.
2. לטענת התובעים, שטר המשכון (נספח א') נחתם לצורך...
31/1/2016
ת"א (חיפה) 26860-12-12 - מושקוביץ את סגל בע"מ ח.פ. נ' דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ח.צ.
כבוד השופטת איילת הוך-טל
כספית בסך 495,761 ₪ .
ביסוד התביעה מחלוקת בדבר פרשנותו ויישומו של חוזה שנכרת בין הצדדים אשר עיקרה נעוצה בחובתה של הנתבעת להקים מבנה מסחרי על שטח קרקע בבעלות התובעת, התחייבות בה לא עמדה לשיטת התובעת.
עיקרי העובדות
20/1/2016
ת"א (נצרת) 15096-10-09 - בנימין סלומון נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל
כבוד השופטת עירית הוד
דירת מגורים הנמצאת במגרש אשר הוחזק על ידם בפועל בעת הגשת התביעה ואשר נמצא ברחוב אפק 19ג' ביקנעם (להלן: "המקרקעין"). התובעים הגישו תביעה כספית על סך 1,900,000 ₪.
במקביל להגשת התביעה המקורית, הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני למנוע עבודות בנייה בחלקה הסמוכה לביתם לפי הגבולות הקיימים בשטח. בית המשפט המחוזי שבפניו נידון תחילה התיק, נתן צו כאמור. בהמשך בוטל צו המניעה הזמני לאחר שהתברר בעקבות חוות דעתו של מודד שמינה בית משפט, כי השטח בו מצוי ביתם של התובעים חרג לקרקע פרטית סמוכה. בנסיבות אלו...
22/11/2015
ת"א (חיפה) 37208-03-14 - אמנון מושקוביץ נ' גבי בן-גלים חברה לבנין בעמ
כבוד השופטת תמי לוי יטח
במעמד הדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים ביום 15.7.15 ולאחר שמיעת טענות הצדדים בעניין, ניתנה החלטה בדבר מינוי השמאי ערן וולקן כמומחה מטעם בית המשפט, לשם הערכת שווי הדירות בבניין נשוא התביעה.
עוד נקבע בהחלטה כי : "הערכת שווי הדירות תהא נכון לשווין ביום מתן היתר בנייה סופי, קרי נכון ליום 26/10/11".
לאחר מתן ההחלטה הגישו הנתבעים בקשה לתיקון החלטת המינוי באופן שיצויין בה כי על המומחה לבצע את הערכת שווי הדירות לשוויין ביום מתן היתר בנייה סופי, שניתן ביום 25/7/13 ולא ביום 26/10/11.
15/8/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:109
קומיט וכל טופס במתנה