שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

אלי סידאוי
46
שמאים/מהנדסים
אלי סידאוי
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 85
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (רמלה) 44433-01-13 - שם טוב (איתן) לוי נ' אברהם סלע
כבוד השופט זכריה ימיני
כרת חוזה עם הנתבע 2 לבצע עבודות בנייה המפורטות בחוזה. חלק מהעבודות היה בניית תוספת בנייה, ועל התובע היה להמציא לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כתנאי לקבלת היתר הבנייה, חתימה של קבלן רשום אשר יהיה אחראי לבנייה. מאחר והנתבע 2 לא היה קבלן רשום, פנו התובע והנתבע 2 אל הנתבע 1, שהיה קבלן רשום, על מנת שיחתום על טופס קבלן רשום המיועד לוועדה המקומית. התובע קיבל את היתר הבניה, אך עקב צו הפסקת עבודה מינהלי שהוצא שלא באשמת הנתבע 2, נפסקה העבודה במשך כשלושה שבועות, שלאחריה לא התייצב הנתבע 2 לעבודה. לאור הפסקה...
13/4/2016
ת"א (נצרת) 7641-03-10 - נציגות הבית המשותף צפת האר"י 13 נ' עיריית צפת
כבוד השופטת נבילה דלה מוסא
התביעה
2. התובעים 2-9 הם 4 קבוצות דיירים (משפחות פרידמן, כהן, פלוטקין ושמרלר) בבית משותף ברחוב האר"י 13, צפת (להלן: "הבניין") והתובעת 1, לפי טענת התובעים, הינה נציגות הבית המשותף.
מדובר במבנה מגורים בן 6 קומות המכיל 12 דירות, כאשר 3 קומות נמצאות מתחת למפלס הכניסה למבנה ו-3 קומות נמצאות מעל למפלס הכניסה. המבנה בנוי על מדרון.
11/3/2016
ת"א (הרצליה) 17422-04-13 - בועז כהן נ' הלה הנדסה בניה ויזום (1998) בע"מ
כבוד השופטת לימור ביבי
התביעה המונחת לפתחי, עתר התובע בתחילה לפיצוי בסך 1,399,279 ₪, אשר הועמד לצרכי אגרה על סך של 1,000,000 ₪ וזאת, בהתבסס על טענה עיקרית ובהתאם לה מסלעות אשר נבנו על ידי הנתבעת 1, במגרש אשר הוקצה לתובע על ידי הנתבעת 2, נבנו שלא כדין, מהוות סיכון ואינן מאפשרות תחילת בניית ביתו של התובע על המגרש אלא לאחר הריסתן ובנייתן מחדש.
התביעה לפני הוגשה בשנת 2013, בגין מסלעות אשר נבנו כבר בשנת 2004 והנני מוצאת, כבר בראשית הדברים, להקדים ולציין את שאין עליו חולק בין הצדדים- ממועד בניית המסלעות, לרבות לאחר נקיטת...
16/2/2016
ת"א (מרכז) 36665-02-13 - יעקב רינות נ' אורי רינות
כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף
פסק דין
פעילותו של עסק מבוצעת בחברה אחת, וזאת מתוך מקרקעין השייכים לחברה אחרת. שתי החברות מצויות בבעלות אותם בעלי מניות, שהינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה. לימים מפסיק אחד האחים לעבוד בעסק המשפחתי, ומוכר חלק ניכר מאחזקותיו בחברה בה מבוצעת הפעילות, אך לא בחברה המחזיקה במקרקעין. זמן מה לאחר מכן הוא מעלה דרישה כי החברה בה מבוצעת הפעילות תשלם דמי שכירות ריאליים לחברה המחזיקה במקרקעין. במהלך ההתדיינות מתקבלת עמדתו העקרונית, ואולם בין הצדדים מתעוררת מחלוקת ביחס לאופן יישומה ולתחולה הרטרואקטיבית של...
10/2/2016
תמ"ר (תל אביב) 25895-12-11 - בתיה ישראל נ' רפאל פלח
כבוד השופט גיא הימן
1. ענין לתובענה בליקויים אשר נתגלעו בדירת-מגורים בת ארבעה חדרים, שרכשה התובעת מן הנתבע ברחוב קראוזה מס' 52 בעיר חולון. מומחה מטעם התובעת, המהנדס איגור יליסייב מחברת "הדס", העריך בחוות-דעתו את עלות-תיקונם של ליקויים אלה בסך קרוב ל-55 אלף ש"ח. שמאי מטעם התובעת, מר אלי סידאוי, העריך כי הנכס ספג, בנוסף, ירידת-ערך בסך 39,000 ש"ח. בצירוף עלויות, הכרוכות בהתפנות מן הדירה בעת תיקונם של הליקויים ואומדן של עוגמת-הנפש, הטרחה וההוצאות שהוסבו, כנטען, לתובעת, הועמדה התובענה על סך קרוב ל-119 אלף ש"ח....
12/1/2016
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:55
קומיט וכל טופס במתנה