שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

יעקב ביר
39
שמאים/מהנדסים
יעקב ביר
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 71
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
הפ"ב (ירושלים) 39142-03-11 - יצחק בראשי נ' צדיק חיים
כבוד השופט בן-ציון גרינברגר
ין
לפניי בקשה תחת הכותרת "בקשה למתן הוראות - מינוי שמאי מכריע וביטול חוו"ד אדריכל" אשר הגיש המבקש, מר יצחק בראשי, נגד המשיב, מר צדיק חיים.
ראשיתו של ההליך בבקשה קודמת שהוגשה לביטול פסק בורר מיום 21.3.11 בסכסוך כספי שבין הצדדים, אשר נדון בתיק הפ"ב 39142-03-11. בפסק הבורר האמור נדונה שאלת התמורה אשר על המבקש היה לשלם למשיב בגין רכישה ממנו של 25 אחוז של הנכס נשוא הסכסוך (להלן: "הנכס"), כאשר נקבע בפסק הבורר האמור כי בנוסף לתמורה ששולמה כבר בסך 780,000 ₪ ישולם עוד סכום של 320,000 ₪. על הסכום הנוסף...
21/4/2016
הפ"ב (ירושלים) 20116-06-13 - משה מורגן נ' דניאל פלוצניק
כבוד השופט בן-ציון גרינברגר
לביטול פסק בורר מיום 24.1.13 (הפ"ב 20116-06-13) שניתן על ידי הרב מרדכי גולדשטיין (להלן: "הבורר"), המאשרר את החלטתו מיום 18.10.12 (להלן: "פסק הבורר"); ובקשה לאישור הפסק האמור (הפ"ב 43223-02-13).
רקע עובדתי נדרש
משה ורחל מורגן (להלן: "המבקשים" או "מורגן"), מכרו את זכויותיהם בדירה הידועה כחלקה 17/28 בגוש 395539 בטלז סטון לדניאל ורחל פלוצניק (להלן: "המשיבים" או "פלוצניק"), לפי הסכם מכר מיום 19.2.04 (להלן: "הסכם המכר").
23/12/2015
תמ"ש (ירושלים) 17925.1/97 - פלונית נ' פלוני
כבוד השופטת אורית בן דור ליבל
לפני ארבעה הליכים, תביעות ותביעות שכנגד, שהגישו הצדדים זה כנגד זה, במרכזן נכס המצוי בXXXX המורכב מדירת מגורים ונכס מסחרי. השאלה המתעוררת בגדרן הינה טיבן והיקפן של זכויות התובעת בנכס.
מחלוקות אלה שנתגלעו בין הצדדים הינן נדבך נוסף בסכסוך משפחתי ארוך ומסובך שנדון בהליכים שונים בפני בוררים, בבית המשפט למשפחה, בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון החל משנת 1996 ועד כה.
פסה"ד מעורר קושי מיוחד הן בשל השתלשלות העניינים העובדתית והמשפטית המפותלת בסכסוך הנמשך שני עשורים בקירוב, הן בשל טיבו ויחודו של הנכס...
12/11/2015
ת"א (ירושלים) 11485/07 - כולל שומרי החומות נ' אגד-אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
כבוד השופטת דורית פיינשטיין
ל שומרי החומות מבקש במסגרת תובענה זו כי אורה לאגד, לפנות מסוף תחבורה מהמקרקעין שבבעלותו, וכן כי אחייב את אגד לשלם לו דמי שימוש ראויים לתקופה של שבע שנים, עד ליום הגשת התביעה. אגד איננה טוענת לזכויות קנייניות במקרקעין, אך טוענת כי מכוח התניה בתקנון של וועדת התכנון והבנייה, לא ניתן לפנות את מסוף התחבורה, מבלי שיימצא למסוף מיקום חלופי מתאים. עוד טוענת אגד כי מכוח מצג שווא של העירייה ומינהל מקרקעי ישראל היא מחזיקה במקום, וקיבלה הרשאה להחזיק בו.
2. בטרם אפנה לדון בתובענה זו, אציין כי ההליכים בתיק...
6/7/2015
הפ"ב (ירושלים) 7337/08 - Mills Ltd. RYD נ' עמותת זוהר החיים
כבוד השופט בן-ציון גרינברגר
.08 ע"י הבוררים הרב צ' גרטנר, הרב מ' הייזלר והרב מ' ברגר, במסגרת בוררות זבל"א (להלן: "הבקשה" ו- "הפסק" בהתאמה).
כפי שיפורט להלן, תיק זה עבר מספר גלגולים, ונידון לפניי לאחר שהוחזר לבית משפט זה על פי החלטת בית המשפט העליון (רע"א 2017/10; רע"א 2026/10; רע"א 4049/10), במסגרת בקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק דינה של כב' השופטת ר' שטרנברג-אליעז מיום 8.2.10, בו נקבע כי דין פסק הבוררות להיבטל.
כעולה מכתבי הטענות, פרטי הצדדים הם כדלקמן:
19/4/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה