שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

נחום אלמן
3
רואי חשבון
נחום אלמן
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 8
  • 13246
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (באר שבע) 11831-03-13 - משה לנקרי נ' מאל-טק פתרונות טכנולוגיים בע"מ
כבוד השופטת נעם חת מקוב
החלטה
על מנת שבפני בית המשפט תהיה חוות דעת בלתי תלויה שתסייע בידיו להכריע במחלוקות בין הצדדים וחרף עמדת הצדדים, החלטתי למנות מומחה מטעם בית המשפט בתחום החשבונאות.
נוכח החלטה זו, נראה כי אין טעם בקיום הדיון הקבוע ביום 19.5.16 והוא מבוטל. תחתיו יתקיים קדם משפט ביום 2.1.17 בשעה 11:45.
8/5/2016
ת"א (הרצליה) 24101-07-12 - אברהם ברק נ' שושנה קצמן
כבוד השופט יעקב שקד
ובצידה סעד הצהרתי לפיו הסכם שנכרת בין התובע לנתבעת 7 בטל.
מבוא וטענות הצדדים בתמצית
ביום 10.1.2000 נכרת זיכרון דברים בין התובע לבין הנתבעת 7, חברת ניחוח ירושלים בע"מ (להלן - "החברה"), באמצעות בעל המניות ומנהל החברה מר מרדכי קצמן ז"ל (להלן - "המנוח" ו-"זיכרון הדברים"; נספח א' לתצהיר התובע).
2/2/2015
ת"א (ראשון לציון) 3721/08 - רפי שפירא ובנו בע"מ נ' מיגון אקטיבי בע"מ
כבוד השופט יחזקאל קינר
ור התביעה נקבע כי הנתבעים הפרו את ההסכם עם התובעת, וניתן צו למתן חשבונות, לצורך קביעת היקף הפעולות המפרות של הנתבעים וסכום הפיצוי לו זכאית התובעת עקב כך.
בשלב השני של מתן החשבונות מונה רו"ח נחום אלמן כמומחה בית המשפט (להלן: "המומחה"), אשר הגיש את חוות דעתו.
בחוות הדעת קבע המומחה את היקף מכירות דלתות אוטומטיות (לרבות מנגנונים) של הנתבעים בתקופות הקובעות בסך של 718,535 ₪ (לפני מע"מ), וכן את הרווח הגולמי ואת הרווח התפעולי שהפיקו הנתבעים ממכירות אלה.
7/8/2014
ת"א (ראשון לציון) 3721/08 - רפי שפירא ובנו בע"מ נ' מיגון אקטיבי בע"מ
כבוד השופט יחזקאל קינר
ט, רו"ח נחום אלמן (להלן: "המומחה"), העביר, לעיני בית המשפט בלבד בשלב זה, את חוות הדעת המפורטת, בהתאם להחלטה מיום 2.5.14.
עוד קודם לכן, ביקשו הנתבעים שלא לכלול בחוות הדעת פרטים שהם חסויים לטענתם, והכוללים סודות מסחריים שלהם, שיסייעו לתובעת, המתחרה עימם על אותו שוק.
עיקר טענות הנתבעים מתייחסות לשיעורי הרווח הגולמי והרווח התפעולי שנותחו על ידי המומחה, ביחס לכל אחת ואחת מהחשבוניות שמפרט המומחה בחוות הדעת כמשקפות מכירות/התקנות המהוות הפרה של הסכם אי התחרות בין הצדדים.
8/5/2014
עת"מ (תל אביב) 2619/09 - העותרים נ' המשיבים
כבוד השופטת יהודית שיצר
תירה מינהלית שעיקרה להורות למשיבים לקיים את הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה ב - ת.א. 1060/99 עמפלי נ' חברת החשמל לישראל ואח', (כב' סגן הנשיא השופט ד"ר ד. ביין), מיום 13.9.1999 (להלן: "הסכם הפשרה" או "ההסכם") וכן להורות למשיבים לקיים את הסדר הטיעון שקיבלת תוקף של החלטה בביהמ"ש השלום בנתניה ב - ב"ש 247/01 מ"י נ' עמפלי ביום 12.11.2001 (להלן: "הסדר הטיעון" או "ההסדר"), ולעשות כל פעולה שתאפשר קיום פסה"ד.
עיקרי העובדות
העותר, נכה צה"ל ממלחמת יום כיפור בשיעור 100%. העותר כבן 72,...
9/3/2014
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:55
קומיט וכל טופס במתנה