שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

יצחק עידן
19
רואי חשבון
יצחק עידן
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 9
  • 456469
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
תע"א (נצרת) 3098/09 - משה אופיר נ' צ'אם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ
כבוד הנשיאה ורד שפר
תביעה ותביעה שכנגד.
התביעה העיקרית הוגשה על ידי מר משה אופיר, שהיה מנהל מפעל הנתבעת במירון, ובגדרה עתר לזכויות שונות, לרבות: הפרשי פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, בונוסים והפרשי בונוסים, וכן מענק פרישה.
המעסיקה-הנתבעת הגישה תביעה שכנגד, במסגרתה טענה כי במהלך תקופת עבודתו ולאחר סיומה הפר התובע את חובותיו כעובד כלפיה, וכן שהתובע גזל ממנה סודות מסחריים. על כן, עתרה, בין היתר, שהתובע יפצה אותה בסכומים שונים, ישיב לה תשלומים שקיבל ממנה, וישלם לה פיצויים מכוח חוק עוולות מסחריות.
23/12/2015
פר"ק (תל אביב) 25357-04-14 - מפעלים פטרוכימים בישראל בע"מ נ' רו"ח יצחק עידן
כבוד השופט חגי ברנר
לפניי בקשה לשינוי קביעת המומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") לענין דחיית תביעת החוב של המבקשת, בגדרה מבוקש לשנות את החלטת המומחה שדחה על הסף את תביעת החוב של המבקשת מחמת האיחור בהגשתה. לחלופין מבוקש לחייב את המומחה להתייחס לתביעת החוב לגופה בכל הקשור לחלוקת תמורות ההסדר.
המומחה וכן החברה שבהליכי ההסדר, מפעלים פטרוכימיים לישראל בע"מ (להלן: "החברה") מתנגדים לבקשה על שני חלקיה, והכנ"ר תומך בעמדתם.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות באתי לכלל מסקנה כי יש מקום להעתר לבקשה החלופית של המבקשת, ולה בלבד, מן...
4/11/2014
פר"ק (תל אביב) 25357-04-14 - מפעלים פטרוכימים בישראל בע"מ נ' פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ
כבוד השופט חגי ברנר
מבוא
לפניי התנגדות מטעם קרן בראשית לבקשה לכינוס אסיפות נושים של מפעלים פטרוכימיים בע"מ (להלן: "החברה"). ההתנגדות מתייחסת אך ורק לאופן סיווג אסיפות הנושים, במובן זה שקרן בראשית טוענת כי יש לסווגה כאסיפה מסוג נפרד.
החברה הינה חברת החזקות, אשר ההחזקה היחידה שלה הינה כ- 951 מליון מניות של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: "בז"ן"). נכון ליום 31.3.2014, התחייבויות החברה לנושיה מסתכמות בסך של כ- 1.987 מיליארד ₪. לחברה עודף התחייבויות על נכסים בסכום של כ- 970 מליון ₪. מכאן הצורך בהסדר חוב.
26/6/2014
פר"ק (תל אביב) 56187-10-12 - א. לוי השקעות ובנין בע"מ ואח' נ' רשות ניירות ערך
כבוד השופט חגי ברנר
דר לפי ס' 350 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "החוק"), ומנגד, התנגדות לאישורו של ההסדר.
עסקינן בהסדר של חברת א. לוי השקעות ובנין בע"מ (להלן: "החברה"), עם מחזיקי האג"ח שלה, שהמהלכים לצורך גיבושו ואישורו החלו עוד בחודש אוקטובר 2012, עם מינויו של המומחה מטעם בית המשפט לענין כדאיות ההסדר למחזיקי האג"ח של החברה.
ההסדר אושר באסיפת מחזיקי האג"ח של החברה עוד ביום 12.9.2013, אך לא הובא לאישורו של בית המשפט בשל מגעים שהחלו להתנהל בין נציגות מחזיקי האג"ח של החברה לבין נציגות מחזיקי האג"ח של חברת הבת,...
30/3/2014
פר"ק (תל אביב) 46394-02-14 - רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ נ' אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ
כבוד השופט איתן אורנשטיין
לפני בקשה לפירוק זמני של חברת "אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ" (להלן: "החברה"). את הבקשה הגישה "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ" (להלן: "הנאמן"), המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
החברה עוסקת בתחום המלונאות באמצעות חברת בת שפועלת במרכז ובמזרח אירופה. אחד הנכסים העיקריים של החברה, הוא נדל"ן בהונגריה הידוע בשם "Nador" (להלן: "נכס נאדור").
מחזיקי האג"ח מהווים 98% מכלל נושי החברה, והם גם נושים מובטחים מכוח שעבודים שנרשמו לטובתם. אין חולק באשר למצבה הכספי הקשה של החברה, שאין קופתה מאפשרת...
23/3/2014
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה