שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

יעקב קורן
50
שמאים/מהנדסים
יעקב קורן
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 8
  • 4564654
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (ראשון לציון) 13153-02-13 - אליעזר גרניט נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז מחלקת עסקים
כבוד השופט ארז יקואל - סגן הנשיאה
התובעים הגישו תביעה כנגד הנתבע בעתירה לסעד הצהרתי ולהשבת סכום של 272,092 ₪. התובעים מכרו את נחלתם וביקשו מהנתבע לשום את דמי ההסכמה הנדרשים ולהעביר את הזכויות בנחלה בהתאם להסכם המכר הרלוונטי. התובעים סברו כי שומת דמי ההסכמה שהתקבלה לא ייצגה נכונה את מצב נחלתם במועד המכירה ולכן הגישו בקשה לעיון חוזר. התובעים טוענים כי ההחלטה בבקשה לעיון חוזר נתקבלה זמן רב לאחר המועד בו מוסמך היה הנתבע לקבלה. מטעם זה, הם עותרים להצהרה כי הבקשה לעיון חוזר התקבלה ככתבה וכלשונה ולהשבת סכום דמי ההסכמה ששולם, לכאורה,...
26/11/2015
ה"פ (מרכז) 50489-07-11 - אחיסמך מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז
כבוד השופט,צבי דותן
המבקש הוא אגודה שיתופית, המסווגת כמושב עובדים (להלן- "המושב"). המושב הוא המחזיק במקרקעי היישוב "אחיסמך", וזאת בהתאם לחוזה שכירות "משבצת" שבינו לבין המשיב (להלן- "המינהל"). המשבצת כוללת שטח של כ- 3,506 דונם.
תכנית מתאר מקומית לד/8100 "אחיסמך הגדולה" פורסמה למתן תוקף ביום 31/12/02 (יה"פ 5143, בעמ' 1037). על פי תכנית זו, חטיבת קרקע בשטח של כ- 600 דונם מאדמות המשבצת של המושב שינתה את ייעודה מייעוד של חקלאות לייעוד של מגורים ומסחר.
בחוזה השכירות שבין המושב והמינהל נקבע, כי במקרה של שינוי ייעוד...
15/10/2015
ת"א (מרכז) 13192-05-09 - מרים אבטיסם נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפתוח
כבוד השופטת בלהה טולקובסקי
מבוא
1. התובעת, מרים אבטיסאם נחום (להלן: "התובעת"), אלמנת המנוח זכי נחום ז"ל (להלן: "המנוח"), עותרת במסגרת תביעה זו לסעד הצהרתי לפיו הינה בעלת זכויות החכירה לדורות של חלקה 367 בגוש 4242 בראשון לציון (להלן: "המקרקעין" או "חלקה 367").
2. התביעה הוגשה כנגד מדינת ישראל - רשות הפתוח, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעת" או "המינהל"), שהינה הבעלים הרשום של המקרקעין.
27/8/2013
ת"א (ראשון לציון) 202/08 - מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל נ' חברת ג.י.ניהול חוף פלמחים בע"מ
כבוד השופט אורן שוורץ - סגן הנשיאה
לתביעה:
1. התובעת הינה הבעלים של מקרקעין הידועים כגוש 5276 חלקות 1 ו-3. רשות הפיתוח הינה הבעלים של גוש 5276 חלקה 2 (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין מצויים בפלמחים ועונים להגדרת מקרקעי ישראל כאמור בחוק יסוד: מקרקעי ישראל. שטח ניכר מהמקרקעין מצוי בתחום שהוכרז כגן לאומי על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק גנים לאומיים").
2. עניינה של התביעה שלפניי בחיוב הנתבעים בדמי שימוש ראויים בגין שימוש במקרקעין. לטענת המינהל, לנתבעים ניתנה זכות שימוש במקרקעין לצורך...
16/5/2013
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:117
קומיט וכל טופס במתנה