שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

שמואל רוזנברג
10
שמאים/מהנדסים
שמואל רוזנברג
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 104
  • 7894546
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ערר (תל אביב) 85128/12 - סעדה פטריק ג'יליס אלברט ו- 24 אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב
עו"ד גילת אייל, מר מיכאל גופר, אדריכל ומתכנן ערים, גב' מיכל מזוז
בפנינו ערר שהוגש על החלטת השמאי המכריע מר שמואל רוזנברג, מיום 28.03.12.
ההליך בפני השמאי המכריע התנהל בעקבות מימוש בדרך של מכר.
הערר הוגש בגין קביעות השמאי המכריע באשר להשבחה מכוח תוכנית 2385.
6/6/2016
ערר (תל אביב) 85065/12 - לנדובר הולדינגס בע"מ ו- 2 אח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה תל-אביב
עו"ד גילת אייל,מר זהר עירון, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך,גב' אורנית מורגנשטרן
הערר שבפנינו הוגש כנגד החלטת השמאי המכריע, מר שמואל רוזנברג, מיום 26.1.12.
ההליך בפני השמאי המכריע התנהל בעקבות חיוב היטל השבחה שהוטל על העוררים בעקבות החלטת הועדה המקומית להתיר להם שימוש חורג מהיתר.
רקע וטענות הצדדים
6/4/2016
ערר (תל אביב) 85275/14 - יצחק שטיינבאום ו- 6 אח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב
עו"ד גילת אייל,מר מיכאל גופר, אדריכל ומתכנן ערים,גב' מיכל מזוז
בפנינו ערר על שומה מכרעת שניתנה ע"י השמאי המכריע מר אמנון נזרי ביום 10.11.14. החיוב בהיטל השבחה הוטל בעקבות מימוש בדרך של היתר, שכלל הקלות.
טענות העוררים הינן כנגד חבות בהיטל השבחה בשל אישורה של תכנית תא/2479 שפורסמה למתן תוקף בי"פ 5379 מיום 10.03.05. לטענת העוררים אין הם חבים בתשלום היטל השבחה בגין שטח מגרש ההשלמה שהוסף לחלקתם במסגרת תכנית זו, ולחילופין טוענים הם כי שגה השמאי המכריע בעקרונות על פיהם העריך את שטח מגרש ההשלמה במצב החדש.
לטענת העוררים, במועד תחילת תכנית 2479 לא היו הם בעלי...
6/4/2016
ערר 8091/12 - אריק וגליה מטס נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שוהם
עו"ד רונית אלפר,מר מיכאל גופר, גב' מירה מוסקוביץ
הדיון שהתקיים בפנינו נקבע בעקבות הבהרות שנתן השמאי המכריע, מר רן וירניק, לבקשת ועדת הערר במסגרת החלטתה מיום 12.12.13. החלטה זו ניתנה על ידי ועדת הערר בהרכבה הקודם (בראשות עו"ד כרמית פנטון) לאחר שהתקיים בפניה דיון מאוחד בשני עררים, ובהם הערר דנן, אשר עסקו בסוגיות זהות.
בתמצית נזכיר כי כתב הערר הוגש כנגד שומתו המכריעה של השמאי רן וירניק אשר קבע כי קיימת חבות בהיטל השבחה בגין התקנת כניסה נפרדת למרתף.
במסגרת כתב הערר טענו העוררים, כי תחת התמודדות עם טענותיהם בחר השמאי המכריע לקבוע מקדם כללי למרתף...
24/2/2016
ערר 8107/13 - חיים ברוך נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה ראשון לציון
עו"ד רונית אלפר, מר מיכאל גופר,גב' מירה מוסקוביץ
ביום 9.12.14 התקיים דיון בערר בפני ועדת הערר בהרכבה הקודם (בראשות עו"ד כרמית פנטון). בסוף הדיון ומשהובהר לועדת הערר כי המחלוקות בין הצדדים הינן שמאיות בעיקרן וכי בסביבת המקרקעין הנדונים זה מכבר ניתנו שמאויות מכריעות על יד שמאים מכריעים שונים, הומלץ לצדדים להידבר ביניהם ולבחון האם :" מבין כל השומות המכריעות אשר כבר ניתנו, ניתנו שומות מכריעות לגבי נכסים דומים במאפייניהם למקרקעי העורר, באופן אשר ניתן להחיל את הקביעות אשר כבר נקבעו באותה שומה מכרעת או שילוב של כמה שומות מכריעות עם מאפיינים דומים,...
15/12/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:55
קומיט וכל טופס במתנה