שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

גדעון קורל
36
שמאים/מהנדסים
גדעון קורל
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 108
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (חיפה) 36052-06-12 - קווי יסוד חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' חנה בן חמו
כבוד השופטת נסרין עדוי
ן
לפניי שתי תביעות שנדונו במאוחד. האחת, תביעה לפינוי הנתבעת מדירה (להלן: המושכר או הדירה) שבבעלות התובעת, עקב אי תשלום דמי שכירות וביצוע שינויים במושכר, ולתשלום דמי שימוש ראויים. השנייה - תביעה לפינוי הנתבעת מהדירה תמורת פיצוי כנגד הפינוי.
רקע
15/4/2016
ת"א (באר שבע) 56801-11-12 - אליעזר כאשי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
כבוד השופט יעקב פרסקי
ת שנטלו התובעים לצורך רכישת נכס, בפיגורי תשלומים והליכי מימוש הבטוחות שניתנו להבטחת ההלוואות, בטענות כלפי הנושה המובטח וכונס הנכסים שמונה לבקשתו באשר למימוש הבטוחות וטענות הנוגעות לתוצאות המימוש.
הנכסים וההלוואות
1. ביום 20.4.92 נחתם הסכם הלוואה 10-1040496-01-65 במסגרתו ניתנה לתובע הלוואה שקלית צמודת מדד בריבית משתנה כאשר הריבית ההתחלתית עמדה על 3.5%, בסכום נומינאלי של 156,000 ₪, אשר בפועל מומש בהיקף 133,000 ₪, (להלן: "ההלוואה הראשונה"). מטרת ההלוואה היתה לצורך רכישת חלקה של גרושת התובע מדירה...
1/3/2016
ת"א (קריות) 13429-10-14 - דוד אליהו נסים נ' חנה בר
כבוד השופט נאסר ג'השאן
1. בתביעה שלפניי, עותר התובע - הבעלים ומחזיק דירה בבית משותף, לתת צו לסילוק יד וצו הריסה לבנייה בלתי חוקית שביצעה הנתבעת, שאף היא דיירת בבית המשותף, ברכוש המשותף. כן עותר התובע לחייב את הנתבעת לפצותו בסך 125,000 ₪ בגין נזקיו כתוצאה ממעשי הנתבעת ברכוש המשותף.
2. על גוש 18209 חלקה 195 ברחוב ההגנה בנהריה ניצב בית משותף הבנוי משני אגפים, כאשר בכל אגף ארבע דירות בשתי קומות (ובסה"כ- בבית המשותף נמצאים שמונה דירות). באגף אחד (ברחוב ההגנה 19) מתגוררים שני בעלי הדין שלפניי. התובע מתגורר בקומה א' בדירה...
17/2/2016
ת"א (חיפה) 5010-12-10 - אביבה פלקסר נ' יעקב בר
כבוד השופט אברהם אליקים
בוצת משקיעים שהייתה מעוניינת ברכישתו נחתם מסמך הנושא את הכותרת "זיכרון דברים" אשר כלל את פרטיה העיקריים של העסקה כפי שסוכמו בין הצדדים.
הצדדים דיווחו על העסקה לרשויות המס וניהלו משא ומתן לגבי נוסחו של חוזה הרכישה המפורט, אך לא עלה בידיהם להגיע להסכמה בעניין. בתום כחמש שנים הודיעה בעלת הנכס כי אינה מוכנה להמתין עוד וטענה כי מבלי לפגוע בטענה שזיכרון הדברים אינו מהווה עסקה היא מודיעה כי הוא בטל ומבוטל.
השאלות הרלבנטיות הטעונות הכרעה:
1/2/2016
ת"א (נצרת) 15096-10-09 - בנימין סלומון נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל
כבוד השופטת עירית הוד
דירת מגורים הנמצאת במגרש אשר הוחזק על ידם בפועל בעת הגשת התביעה ואשר נמצא ברחוב אפק 19ג' ביקנעם (להלן: "המקרקעין"). התובעים הגישו תביעה כספית על סך 1,900,000 ₪.
במקביל להגשת התביעה המקורית, הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני למנוע עבודות בנייה בחלקה הסמוכה לביתם לפי הגבולות הקיימים בשטח. בית המשפט המחוזי שבפניו נידון תחילה התיק, נתן צו כאמור. בהמשך בוטל צו המניעה הזמני לאחר שהתברר בעקבות חוות דעתו של מודד שמינה בית משפט, כי השטח בו מצוי ביתם של התובעים חרג לקרקע פרטית סמוכה. בנסיבות אלו...
22/11/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:117
קומיט וכל טופס במתנה