שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

אחי קליין
2
מהנדסי בניין
אחי קליין
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 383
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (ירושלים) 5731-08-16 - משה ברים נ' לוין שנעק
כבוד השופטת מוריה צ'רקה
להסדר הדיוני בין הצדדים מיום 18.10.17, אני ממנה את המהנדס מר אחי קליין משדה חמד 19, ת.ד. 965, מבשרת ציון (טל: 02-6529988, פקס: 02-6529989) כמומחה מטעם בית המשפט. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ובכלל זה הוראות תקנה 130(ב) לתקנות אלו.
המומחה ידון ויכריע בכל השאלות שפורט במסגרת ההסדר הדיוני האמור.
הצדדים יפנו למומחה ישירות, וימציאו לו את ההסדר הדיוני, וכן את מלוא התיעוד שברשותם, ובכלל זה חוות דעת המומחים. לאחר קבלת התיעוד יקבע המומחה מועד לביקור במקום בנוכחות הצדדים...
19/10/2017
ת"א (ירושלים) 7057-08-13 - גבריאל הכרמלי נ' מדינת ישראל-משרד הביטחון
כבוד השופט רם וינוגרד
ן יונה
החלטה
במסגרת ההחלטה שניתנה בתום הדיון שהתקיים ביום 7.9.17 הבהרתי שבכוונתי להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט שיכריע במספר סוגיות מקצועיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. במהלך הדיון הודיע התובע על הסכמתו למהלך זה. הנתבעת ביקשה שתינתן לה האפשרות להודיע עמדתה בתוך 7 ימים, וניתנה לה האפשרות לעשות כן עד ליום 17.9.17. ביום 10.9.17 הודיע התובע על חזרה מהסכמתו למינוי המומחה, בטענה לפיה הוא חושש שיחסי הכוחות הלא שוויוניים בין הצדדים עלולים להשפיע גם על תוצאות מינוי מעין זה, ובשל "העיתוי" - קרי:...
18/9/2017
ת"א (ירושלים) 11041-03-16 - נ .ע. הנדסה ייזמות (2001) בע"מ נ' ארי מלונות בע"מ
כבוד השופט משה בר-עם
בהמשך להחלטתי מיום 30.3.2017, בהיעדר הסכמה בדבר זהותו של המומחה מטעם בית-המשפט, הנני ממנה את המהנדס אחי קליין (מרחוב שדה חמד 19, ת.ד. 85768, מבשרת ציון מיקוד 90805, טל': 02-65299888, פקס: 02-6529989), כמומחה לעניין עבודות הבינוי והגמר בנכס ברחוב יפו 204 בירושלים.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות...
12/9/2017
ת"א (ירושלים) 3331-06-16 - שיבולת חברה להנדסה ובנין בע"מ נ' רשות הטבע והגנים ירושלים
כבוד השופטת חנה מרים לומפ
בהמשך להחלטתי מיום 29.6.2017 ובהתאם להסכמת הצדדים, הנני ממנה את המהנדס אחי קליין (מרחוב כנפי נשרים 66 ירושלים; טל': 02-6529988; פקס': 02-6529989) כמומחה בתחום ההנדסה בעניין עבודות בינוי במרכז המבקרים המחודש על שם אילן ואסף רמון ז"ל במצפה רמון( להלן - הפרויקט), מושא חוזה בין הצדדים מיום 7.11.10.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי או באשר למומחיותו לחוות דעה בנושאים המפורטים להלן ובכלל זה, בקשר לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.
המומחה יידרש...
6/9/2017
ת"א (ירושלים) 51632-02-11 - מרגרטה שקי נ' פרל גיטל
כבוד השופטת מוריה צ'רקה
התובעת לנתבעת נחתם הסכם לפיו התובעת תסיר התנגדותה לבקשה למתן היתר לבנייה על גג הבית המשותף בו היא מתגוררת, ובתמורה, תכניס הנתבעת שיפורים בדירת התובעת וברכוש המשותף. עוד הוסכם שהתובעת תפנה את דירתה לתקופת הבנייה, והנתבעת תשלם את הוצאות מעבר הדירה ושכר הדירה החלופית. התובעת אכן הסירה את התנגדותה לבקשה להיתר ופינתה את דירתה. לימים, הושלמו עבודות הבניה, אולם לטענת התובעת, העבודות שביצעה הנתבעת הסבו לה נזקים, והתמורה המובטחת בחוזה לא ניתנה לה. החוזה ותוצאותיו הם העומדים במרכזה של התביעה שבפני.
רקע...
24/8/2017
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה