שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

אריה דבורצקי
18
מהנדסי בניין
אריה דבורצקי
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 89
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (חיפה) 41006-01-16 - מאירה ישראלי נ' אריאל אולצוור
כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון
ך לאמור בפרוטוקול הדיון מהיום ובשים לב לטיב המחלוקת הנני מורה על מינויו של מר אריה דבורצקי (טל': 09-7444770; פקס': 09-7444577) כמומחה מטעם בית המשפט.
המומחה יחווה את דעתו באשר לטענות הצדדים בעניין טיב הבנייה, השלמת הבנייה או חוסר בה, הצורך לבצע תיקונים ועלותם וכל טענה אחרת שבמחלוקת בין הצדדים, על פי כתבי הטענות. המומחה מתבקש לחוות דעתו באשר למקורם של הליקויים הנטענים - האם מקורם בבלאי סביר או שמא באחריות מי מהנתבעים או הצדדים השלישיים. ככל שמקור הליקוי הנטען באחריות הנתבעים או הצדדים השלישיים,...
1/1/2017
ת"א (חיפה) 17196-12-15 - גידי ברגמן נ' משה בן נאים
כבוד השופטת רויטל באום
. בהמשך להחלטה מיום 20.11.16, לאחר שעיינתי בתגובות הצדדים, בכתבי הטענות ובחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, ובהתחשב בסוגיה שבמחלוקת, המחייבת מומחיות מקצועית בתחום הנדון, הריני ממנה את מר אריה דבורצקי כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין.
2. המומחה יקבל את כתבי הטענות וחוות הדעת של הצדדים וכן כל מסמך שבדעת הצדדים להסתמך עליו.
3. המומחה יחווה דעתו באשר לטענות הצדדים בכתבי הטענות, ככל שהם בתחום מומחיותו, ובפרט לעניין הסיבה לקריסת רצפת גינת התובעים/תקרת חניון הבניין.
11/12/2016
ת"א (חיפה) 68514-03-16 - בן צבי ירון נ' אלקטרה בע"מ
כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון
שהובעה לפני בדיון אשר התנהל בבית המשפט היום ובשים לב לטיב המחלוקת בין הצדדים, אני מורה על מינויו של אריה דבורצקי (טל': 09-7444770; פקס': 09-7444577) כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הבניה.
המומחה יפקח ויוודא ביצוע עבודות הנתבעת עד להשלמתן בהתאם להסכם בין הצדדים מיום 11/2/14, תוך פרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים. בסיום העבודות תינתן חוות דעת המומחה, במסגרתה יחווה המומחה דעתו באשר לליקוים בעבודות הנתבעת ככל שהללו לא תוקנו עד לסיום העבודות ויישום את עלות תיקון הליקויים.
המומחה יוכל לפנות לצדדים ולקבל כל...
8/11/2016
ת"א (חיפה) 38332-03-16 - חיים סער נ' בתי שכון בזכרון יעקב בע'מ
כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון
אל נוכח טיב המחלוקת בין הצדדים, אני מורה על מינויו של מר אריה דבורצקי (טל': 09-7444770; פקס': 09-7444577) כמומחה מטעם בית המשפט בתחום ליקויי בנייה.
המומחה יחווה את דעתו באשר לטענות הצדדים בעניין טיב הבנייה, השלמת הבנייה או חוסר בה, הצורך לבצע תיקונים ועלותם, בידי מי בוצעו התיקונים עד כה וכל טענה אחרת שבמחלוקת בין הצדדים, על פי כתבי הטענות.
המומחה יתאם את מועד ביצוע הבדיקה עם הצדדים, הצדדים יהיו רשאים להיות במקום בעת ביצוע הבדיקה.
10/10/2016
ת"א (אשקלון) 10107-05-16 - יואב הלוי נ' מאיר מיקי גבעתי
כבוד השופט עידו כפכפי
לאחר עיון בכתבי הטענות, בבקשה ובתגובה, עולה כי יש להיעתר לבקשה ולמנות מומחה מטעם בית המשפט. עולה כי המשיב בוחר שלא לשתף פעולה עם המבקש לאיתור מקורות אפשריים של רטיבות מדירתו ועל כן אין מנוס ממינוי מומחה מטעם בית המשפט. לא מצאתי בסיס להתנגדות המשיב למינוי או לצמצום סמכות המומחה. לאור טיב הסכסוך, יש הכרח לבחון את כל מקורות הרטיבות ולאמוד את כל הליקויים בשתי הדירות, ולא להצטמצם רק לאמור בחוות דעת המומחה מטעם התובעים. אף להתנגדות לבקשה לתיקון כתב התביעה אין יסוד מאחר וממילא מוקנית זכות לתיקון כתבי...
25/7/2016
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה