שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

פייבל גולדופט
27
מהנדסי בניין
פייבל גולדופט
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 10
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (חיפה) 11507-07-14 - נציגות הבית המשותף נ' שרביב בע"מ
כבוד השופט יואב פרידמן
תיקונו, ויתייחס לשאלה אימתי (מאיזה מועד) יכלו הדיירים לעמוד על קיומו בעין לא מקצועית.
4. השכר יעמוד על 30,000 ₪ ומע"מ, בשים לב למס' שיקולים אותם ציינתי בהחלטה נפרדת. בקצרה: הבאתי בחשבון שכר ששלמו הצדדים למומחים מטעמם, להיקף הטענות, ומאידך לכך שבשלב זה אין צורך לתן חוו"ד בנושא החיפויים, לכך שהמומחה אמנם צריך להתייחס לחוות דעת שמטעם הצדדים (אך מאידך אין הדבר מגדיל את כמות הליקויים עליהם עליו להתייחס כאשר חווה"ד משני עברי המתרס מתייחסות לאותם ליקויים). עוד הבאתי בחשבון המטלה שנזכרה בפסקה 3....
29/9/2016
ת"א (חיפה) 12149-09-15 - נציגות הבית המשותף-הבית ברחוב הברוש 4 קריית מוצקין נ' קבוצת א. דורי בע"מ
כבוד השופטת נסרין עדוי-ח'דר
החלטה
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ובהתחשב בסוגיה שבמחלוקת, המחייבת מומחיות מקצועית בתחום הנדון, הריני ממנה את המהנדס פייבל גולדופט מחברת גוהר מהנדסים בע"מ - ניהול פרויקטים בבניה, תיאום ופיקוח (רח' בועז 16/2, רמת גן 52491, טל': 03-6705005), מומחה מטעם ביהמ"ש, על מנת שיבדוק את הרכוש המשותף בנכס נשוא הדיון ויחווה את דעתו בעניין טיב עבודות הבנייה, השלמתן או חסר בהן, הצורך בביצוע תיקונים ועלותם ובכל טענה אחרת שבמחלוקת בין הצדדים על פי כתבי הטענות.
המומחה יקבל את כתבי הטענות של הצדדים וכן חוות דעתם...
27/9/2016
ת"א (אשקלון) 49642-01-16 - ישראל וינינגר נ' ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע"מ
כבוד השופט עידו כפכפי
לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות חוות דעת מטעמם, מורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעם בית המשפט את מר פייבל גולדופט, מהנדס בניין אשר כתובתו: רח' בועז 16/2 רמת גן, 5249121, טל: 03-6705005, פקס: 03-6705006.
המהנדס יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה ונספחיו בלבד (להלן: הפגמים) ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון...
31/3/2016
ת"א (מרכז) 19440-06-15 - נבו (נצרים בינוי ופיתוח) בע"מ נ' אור - נור בניה ופיתוח בע"מ
כבוד השופט צבי ויצמן
ניתן בזה צו המורה לעירית אריאל לאפשר למהנדס מר פייבל גולדופט ו/או מי מטעמו לעיין בתיקי הבניה של המגרשים נשוא התביעה וכמפורט בהחלטתי מיום 7.9.15.
24/2/2016
ת"א (כפר סבא) 2841-09-14 - מלקולם כהן נ' חיים מילון
כבוד השופט מיכאל קרשן
תי בהודעות הצדדים ובאתי לכלל מסקנה כי לשם סיוע בהכרעת העניינים השנויים במחלוקת בין הצדדים מן הראוי למנות מומחה שיחווה דעתו בכל הסוגיות העולות בחוות הדעת המקצועיות שהוגשו מטעם הצדדים (רשלנות נטענת בנוגע לבדיקה המקצועית שביצע הנתבע והאופן בו נוסחה חוות דעתו, מקור הרטיבות שנתגלתה בבית שרכשו התובעים והערכת עלות התיקון). לא ראיתי צורך, בשלב זה, במינוי שני מומחים מטעם בית המשפט.
אשר על כן הריני ממנה את מהנדס הבניין מר פייבל גולדופט (להלן - "המומחה") כמומחה מטעם בית המשפט על מנת להכריע בכל השאלות...
15/12/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:109
קומיט וכל טופס במתנה