שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

מועלם יהושע
25
מהנדסי בניין
מועלם יהושע
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 10
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (תל אביב) 5061-01-15 - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' עירית ראשון לציון
כבוד השופטת חנה קלוגמן
ך להחלטתי מיום 21.06.16, אני ממנה בזה את מהנדס הבניין, מהנדס מים ושמאי המקרקעין, מר מועלם יהושע, מרח' אשר ברש 26, הרצליה, טל': 09-9506626, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת (שאינן שאלות משפטיות) בתובענה דנא (להלן: "המומחה").
המומחה יתייחס בחוות דעתו למקור הנזק בנסיבות המקרה דנן וכן יתייחס לגובה הנזק ככל שישנו (יש לשים לב לכך שמדובר בשני תיקים מאוחדים).
בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים, מלבד "מקורות חברת המים הלאומית בע"מ" (התובעת בתיק...
13/7/2016
ת"ק (תל אביב) 2912-06-15 - אליהו דגמי, נ' מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
כבוד השופט משה תדמור-ברנשטיין
ומחה את מר מועלם יהושוע (להלן - "המומחה"), מרחוב אשר ברש 26, הרצליה, טל': 09-9506626, לצורך מתן חוות דעת סופית ומכרעת במחלוקת מושא תביעה זו, כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 5.6.16.
2.         לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. בשלב זה יישא כל צד במחצית שכר טרחת המומחה, ובפסק הדין אקבע מי יישא בסופו של דבר בשכר טרחת המומחה בהתאם לתוצאות. הואיל ומדובר בתביעה קטנה והיקף הבירור נדרש להיות בהתאם, שכר טרחת המומחה לא יעלה על 3,000 ש"ח בצירוף...
5/6/2016
ת"א (חיפה) 30553-08-10 - זוהר דנגור נ' עיריית עכו
כבוד השופטת שולמית ברסלב
נוכח הפער בין חוו"ד הצדדים - אני ממנה בזה את המהנדס ושמאי מקרקעין מר מועלם יהושע מרח' אשר ברש 26, הרצליה טל' 09-9506626, 050-5392180 כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") על מנת שיחווה דעתו בדבר המחלוקות נשוא התובענה.
1.         הצדדים יהיו רשאים להציג בפני המומחה את כל המסמכים הרלוונטים, לרבות כתבי טענות ותצהירי עדות ראשית על נספחיהם, וכן חוות דעת מומחים מטעמם, אם וככל שהוגשו לבית המשפט.
מכלול המסמכים הרלבנטיים יועברו על ידי הצדדים למומחה עם העתק ישירות לצד השני: התובע תוך 15 יום מהיום...
15/9/2013
ת"א (אשקלון) 52869-02-13 - ארלט לזמי ואח' נ' עיוש רפאל בע"מ
כבוד השופט עידו כפכפי
כויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות חוות דעת מטעמם, מורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעם בית המשפט את מר מועלם יהושוע, מהנדס בניין אשר כתובתו: רח' אשר ברש 26 הרצליה, טלפון: 09-9506626
המהנדס יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בבניין בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה ונספחיו בלבד (להלן: הפגמים) ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בבניין.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם...
26/5/2013
ת"א (אשדוד) 42785-07-11 - יהודה בבייב נ' היועץ המשפטי לממשלה
כבוד השופט אריאל ברגנר
1. לבקשת הצדדים, אני מורה על ביטול מינויו של המהנדס מר מועלם יהושוע.
27/12/2012
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:117
קומיט וכל טופס במתנה