שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

אדי קלמיס
21
מהנדסי בניין
אדי קלמיס
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 15
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"ק (תל אביב) 58921-05-16 - אלי רון נ' ס.ל.ע. יזמות מקבוצת ליאור אחזקות בע"מ
כבוד השופטת שלומית בן יצחק
החלטה
1.         אני ממנה כמומחה את מר אדי קלמיס, מהנדס בניין (להלן - "המומחה"), מרחוב יעלים 3/1, גן יבנה, ת.ד. 9018 טל':052-6117749, פקס': 077-4447895, לצורך מתן חוות דעת סופית ומכרעת במחלוקת מושא תביעה זו, כעולה מפרוטוקול הדיון.
2.         לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים, ובפסק הדין אקבע מי יישא בסופו של דבר בשכר טרחת המומחה בהתאם לתוצאות. הואיל ומדובר בתביעה קטנה והיקף...
16/12/2016
ת"ק (תל אביב) 57468-11-15 - אלעזר רוזיליו נ' צ.פ. חברה לבנין בע"מ
כבוד השופט משה תדמור-ברנשטיין
י תביעה לפיצויים בגין פגמים וליקויים, אשר נטען כי נפלו בבניית בית שבבנייתו התחייבה הנתבעת כלפי התובע על פי הסכם הרכישה, בהיותה הקבלן של הפרויקט.
התובע רכש מגרש שעליו נבנה מבנה ברח' התמר 107 ביישוב לשם. בהסכם רכישת המגרש, נקבע כי האחריות לבניית המבנה, טיבו, הבדק וכל כיוצא בזה, הינו באחריות הקבלן בלבד. התובע טוען כי מיום שהנכס נמסר לידיו (23.1.14) ועד למועד הגשת התביעה (2.12.15), ואף עד היום, קיימים בעיות וליקויי בניה רבים בבית, אשר חלקם טרם תוקן כלל וחלקם - תוקן בתיקון שלא מנע חזרתם. התובע צירף...
15/12/2016
ת"א (באר שבע) 14473-08-15 - אבי כהן זאדה נ' המועצה הדתית באר שבע
כבוד השופטת אורית ליפשיץ
בהתאם לסמכותי ובהמשך להסכמת הצדדים מיום 20/7/16, הנני מורה על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט, בתחום הנדסת בניין: מר אדי קלמיס, מומחה בתחום הנדסת בניין, שכתובתו: קיבוץ משאבי שדה, ד.נ. חלוצה - רמת הנגב, מיקוד 8551000. מספר טלפון: 077-6040019 נייד 052-6117749, פקס: 077-4447895.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט, בתוך 10 ימים, בדבר הסכמתו לשמש כמומחה והאם קיימת מניעה כלשהי מצדו מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על...
20/7/2016
ת"א (אשדוד) 63795-03-15 - יעל ויצחק יקר נ' חב' צרפתי שמעון בע"מ
כבוד השופטת אורנה סנדלר-איתן
1. בהמשך להחלטותיי מהימים 9.9.2015 ו- 26.11.2015, ומשלא הוגשו תגובות הצדדים ביחס למינוי מומחה מוסכם בתחום הנדסת הבניין לבחינת טענות הצדדים, אני מורה על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין, מר אדי קלמיס, טלפון נייד: 052-6117749 פקס: 077-4447895.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, והמומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים, דבר הסכמתו לשמש כמומחה, והאם קיימת מניעה מצידו נוכח זהותם של הצדדים, מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על...
10/1/2016
ת"א (באר שבע) 40752-11-14 - רובי קנדלקר נ' פסגות נדל"ן כדאי בע"מ
כבוד השופטת רחלי טיקטין עדולם
צדדים ובשל הפערים בין חוות דעת הצדדים, אני מורה על מינויו של מר צבי רון, מדרך בן גוריון 1, קומה 18, מגדלי ב.ס.ר. 2 בני ברק 51201, טל: 03-5707030, פקס: 03-5782211, כמומחה מטעם בית המשפט.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם (המומחה מטעם הנתבעת - קוזלוב רוסלן, מטעם התובעים - מישל פריאנטי מארד בית בית וכן אדי קלמיס מארד בדק בית).
המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ויקבע מהם הליקויים, אם בכלל, המצויים בדירה.             ...
9/6/2015
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה