שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

מרדכי בס
20
מהנדסי בניין
מרדכי בס
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 51
ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (נתניה) 6375-04-16 - דני אילון ושות' נ' הקצביה בע"מ
כבוד השופטת גלית אוסי שרעבי
בהמשך להחלטה מיום 07/12/16, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את מהנדס הבנין, מר בס מרדכי, מרח' יפה לייב 14 רמת גן. מספר טלפון: 03-5351143.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעת בהתאם למוסכם בין הצדדים בדיון מיום 07/12/16 ובהתאם להחלטה מאותו מועד.
ב"כ הצדדים יפנו למומחה בתוך 7 ימים להמצאת כתבי בית הדין ונספחיהם, וכן כל מסמך כפי שיידרשו ע"י המומחה.
10/1/2017
ת"א (חדרה) 664-01-15 - דניאל אזנקוט נ' אודליה ינאי
כבוד השופט אמיר סלאמה
לטה בישיבה מיום 20.7.16, אני ממנה בזאת את המהנדס מר בס מרדכי משדרות ירושלים 96 רמת גן, טלפון: 03-67715160 כמומחה מטעם בית המשפט.
2. המומחה מתבקש לחוות דעת באשר למחלוקות בין הצדדים, כפי שאלו עולת מכתבי הטענות ומחוות הדעת שהוגשו ע"י הצדדים, לרבות טענות התובעים לליקויים בנכס מושא התביעה; הגורמים שהביאו לאותם ליקויים; ועלות תיקון הליקויים.
3. לצורך הכנת חוות דעתו יעיין המומחה בכתבי הטענות שהגישו הצדדים. כן ייפגש המומחה עם הצדדים בנכס על מנת להתרשם מן הליקויים.
24/11/2016
ת"ק (נתניה) 18844-06-15 - רחמים מדלעי נ' יגאל בן נון
כבוד השופטת גלית אוסי שרעבי
עה ע"ס 20,000 ₪ בטענה כי הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") ביצע עבודות פיתוח בסמוך לביתו, בגינן נפגעו גדר (חומה) ומרצפות בחצר בית התובע.
הנתבע לא התייצב לדיון הראשון שנערך בתיק זה. עם זאת, מאחר שבית משפט זה, בשיבתו כבית המשפט לתביעות קטנות, איננו מוסמך ליתן צו עשה לתיקון הגדר (כפי עתירת התובע), איפשרתי לתובע להגיש אסמכתא לביסוס הסכום הנתבע על ידו.
התובע הגיש חוות דעת מהנדס מטעמו, לפיה הנזקים נגרמו כתוצאה מעבודת הנתבע במגרש הסמוך, כשעלויות התיקון הוערכו בסך 36,3287 ₪.
29/9/2016
תא"מ (באר שבע) 39805-03-13 - פרוספר אמר נ' יאיר גבריאל נסים מימון
כבוד הרשם הבכיר אורי הדר
הקמתו של קיר בגבול שבין מגרשו של התובע לבין מגרשו של הנתבע המצויים שניהם בסמיכות זה לזה ברח' הדרור בבאר שבע.
מכוח סמכותי ע"פ דין אני מורה על תיקון טעויות הסופר הבאות שנפלו בפרוטוקולי הדיונים:
בעמ' 7 שורה 17 במקום "גבוה" יש לרשום "נמוך".
8/5/2016
תמ"ר (ראשון לציון) 14198-06-10 - נעמת באקטרי נ' דניאלה טסה
כבוד השופט ארז יקואל - סגן הנשיאה
בין שכנים, בבית דו משפחתי, המצוי ברח' ד"ר ז'יואגו 1-3 בעיר ראשון לציון וידוע כגוש 5097 חלקה 17 (להלן: "הנכס"). עיקר הסכסוך נקשר בבריכה שהקימו הנתבעים בחצר ביתם ובטענות התובענים לנזקים הנובעים מכך. במהלך בירור התובענה, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה ימונה מומחה מוסכם שישמש כפוסק במחלוקת. לאחר שניתנה חוות דעתו שלא התיישבה עם טענות התובעים, הם עתרו לפסילתה ולהכרעה בראשי הנזק השונים שבתביעתם בהתאם להוראות הדין. הנתבעים עתרו לסיום ההליך בהתאם למסקנות שבחוות הדעת.
רקע וטענות הצדדים
1. התובעים עתרו...
2/2/2016
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה