שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > עו"ד ששימש ככונס נכסים יפצה במאות אלפים בגין משיכת הוצאות שלא כדין

חדשות

עו"ד ששימש ככונס נכסים יפצה במאות אלפים בגין משיכת הוצאות שלא כדין, צילום: getty images Israel
עו"ד ששימש ככונס נכסים יפצה במאות אלפים בגין משיכת הוצאות שלא כדין
13/05/2018, עו"ד שלי גולדמן

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעה להשבת כספים שהגישה חברה ממשלתית ששימשה כתאגיד בנקאי כנגד עורך דין ששימש ככונס נכסים על נכסיו. זאת, בטענה כי נטל לכיסו כספים שלא כדין מקופת הכינוס. נקבע, כי מרבית טענותיה של החברה כלפי עורך הדין התיישנו אולם יש לחייבו בהשבת הוצאות הכינוס שעליהן לא דיווח במשך שנתיים

התובעת, חברת "בנק החקלאות לישראל", היא חברה ממשלתית ששימשה כתאגיד בנקאי. הנתבע, עורך דין במקצועו, שימש ככונס נכסים עבור החברה במשך כ-18 שנה. במועדים הרלבנטיים לתביעה עסק הבנק במתן אשראי והלוואות במגזר החקלאי ומשנת 2008 הוא מצוי בהליכי פירוק מרצון במסגרתם מונתה לו מפרקת. בשלב מסוים, גילתה המפרקת אי סדרים כספיים מהותיים בהליכי כינוס הנכסים של מושב ולכן הגישה תביעה נגד עורך הדין בטענה כי זה נטל לכיסו כספים שלא כדין מקופת הכינוס במסגרת תפקידו ככונס, לצורך אכיפת שעבודים מכוח אגרת חוב שיצר המושב לטובת הבנק.

לפי הנטען, במשך שנות כהונתו ככונס נכסים גבה עוה"ד כספים רבים מהמושב, כאשר חלק מהם בלבד הועבר לבנק וחלק שולשל לכיסו האישי ולכיס מקורביו. עוד נטען כי ההפרש בין סך תקבולי הכינוס לכספים שנמצאו בקופת הכינוס מעולם לא התקבל בקופת הכינוס או בבנק וכי סכום זה שולשל לכיסו של עוה"ד שלא כדין מבלי שניתנה רשות בית המשפט או המשקם שטיפל בהליך. הבנק הוסיף וטען כי בנסיבות העניין התביעה לא התיישנה שכן חשדותיו ביחס לעוה"ד התעוררו רק בעקבות בדיקת תביעת החוב שהגיש עוה"ד למפרקת בשנת 2009.

עוה"ד טען מצדו כי מרבית התביעה התיישנה זה מכבר וכי יש לדחות את התביעה על הסף אף מטעמי סמכות עניינית שכן הסמכות לדון ולהכריע בנוגע לענייני הכינוס, נתונה לגורם השיפוטי שמינה את הכונס או המפקח על פעילותו, קרי בית המשפט המחוזי בנצרת והמשקם. עוד נטען כי משנסתיים הליך הכינוס, אין הבנק יכול לשוב ולהטרידו בעניינים שהוסדרו בפסק המשקם והם בבחינת מעשה בית דין.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

השופט יעקב שינמן מבית המשפט המחוזי בלוד דחה את טענת עוה"ד הנוגעת לסמכותו העניינית לדון בתביעה. נקבע, כי הכספים מושא התביעה אינם בגדר "חוב חקלאי" והכונס אינו "גורם חקלאי" כהגדרתם בחוק ההסדרים למגזר החקלאי המשפחתי, ולכן ההכרעה בתובענה אינה נתונה לסמכות המשקם. בנוסף הוטעם כי בהתאם להלכה הפסוקה, חוק ההסדרים לא נועד לסייע למי שנטענת כלפיו טענת תרמית.

עם זאת, נפסק כי אין לקבל את טענות הבנק בנוגע למועד התיישנות התביעה. נקבע כי בכל הנוגע להעברת כספי הגבייה לבנק הרי שבמסגרת בדיקתו במהלך השנים 1996 - 1997, כבר מצא וגילה הבנק שקיימת אי התאמה וקיימים פערים בנוגע להכנסות הכינוס באותם מועדים, בין ההכנסות עליהן דיווח עוה"ד לבין ההכנסות שעלו מן הדו"חות שהציג רואה החשבון של הכינוס. בהמשך לאמור נקבע כי מהמסמכים שהוצגו בהליך עולה כי הבנק היה ער לכך שקיימת אי התאמה מסוימת בין נתוני הכנסות הכינוס לפי דרישת הכונס לבין ההכנסות לפי הנתונים שהציג רו"ח מטעמו, מכאן שלכל המאוחר בשנת 1997 התגבש בקרב הבנק חשד ברמה סבירה כזו שהאדם הסביר היה פועל להגשת תביעה בנסיבות העניין.

עוד הוסיף השופט ובחן את טענות הבנק לפיהן עוה"ד משך ללא סמכות סך כולל של 2,599,980 שקל, המהווה כ – 78% מסך תקבולי הגבייה שביצע. נקבע, כי יש לדחות את טענות הבנק ביחס לתקופה שבין 1989-2002 ומאידך יש לקבל את טענותיו ביחס לתקופה המאוחרת יותר שבין 2003-2005. בעניינן של הוצאות הכינוס בין השנים 1989-2002 נקבע כי את ההוצאות יש לבחון בזמן אמת וניתן להשיג עליהן, לבקר אותן, ואף לבקש שלא לאשר אותן, אך הכול בזמן אמת ולא בחלוף שנים כה רבות. עוד נפסק כי הכונס צריך להגיש את הדו"חות הנדרשים לבית המשפט/למשקם, לשם אישור הוצאותיו ושכרו ואם הנושים אינם עומדים בזמן אמת על זכותם לפקח ולבחון את התהליך והם "ממלאים פיהם במים", אין להם להלין אלא על עצמם.

עם זאת, נקבע כי בעניינן של הוצאות הכינוס בין השנים 2003-2005 אין מחלוקת בין הצדדים, כי לגבי תקופה זו עוה"ד כלל לא העביר דו"חות לבית המשפט, למשקם או לבנק. לפיכך, הגם שהוא חייב בכך לפי הדין והגם שהמשקם קבע בהחלטותיו כי עליו לעשות כן, הוא עוול בהפרת חובה חקוקה ולמעשה הפר את החובות הקבועות בסעיף 31(ה) לחוק ההסדרים לפיו "מפרק וכונס של גורם חקלאי יעביר למשקם את כל המסמכים והמידע שידרוש המשקם לצורך ביצוע תפקידו".

לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה. נפסק כי יש לחייב את עוה"ד בסך של 306,559 שקל בגין השבת הכספים שמשך כהוצאות שלא כדין ("תשלומים לא מאושרים") בין השנים 2003 – 2005.

 

ת"א 28621-11-10

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:253
קומיט וכל טופס במתנה