שלח לחבר
דף הבית > תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לפורטל "תקדין" (להלן: "הפורטל") מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ (להלן: "חשבים "). התנאים הבאים באים להסדיר את מערכת היחסים בין המנוי/המשתמש, כהגדרתם להלן, לבין חשבים, בכל הנוגע לשירותים המוצעים בפורטל, והמידע והתכנים המופיעים בו (לרבות שירותי "תקדין לייט").

גלישה בפורטל, וכן שימוש בכל אחד משירותי הפורטל, בין אם בתשלום ובין בחינם הינה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאי שימוש אלה. אנא עיין היטב בתנאים אלה. תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

מובהר כי תנאי השימוש חלים על כלל המשתמשים בשירותים המוצעים בפורטל, ללא יוצא מהכלל, לרבות ציבור המשתמשים בשירותים המוצעים ללא תשלום, סטודנטים, ציבור המשתמשים במנויי התנסות וכן משתמשים אשר רכשו מסמכים בודדים.

1. השירותים הניתנים בפורטל

פורטל תקדין כולל מגוון רחב מאוד של שירותים מעולם המשפט, וביניהם, מאגרים משפטיים מסוגים שונים הכוללים בין היתר, מאות אלפי פסקי דין והחלטות מכל ערכאות השפיטה, מאגר חקיקה מקיף, מאמרים משפטיים, טפסים משפטיים, דוגמאות חוזים במגוון וכתבי טענות, מאמרים של מיטב מומחי תקדין, ניתוחים משפטיים, כתבות, עדכונים ועוד. חלק מהשירותים הניתנים בפורטל הנם בתשלום (בין בצורת דמי מנוי ובין בתשלום חד פעמי עבור חלק מהשירותים), וחלקם ניתנים ללא תשלום. ציבור המשתמשים בשירותים המוצעים בפורטל ייקרא להלן: "המנוי" ו/או "המשתמש".

2. זכויות יוצרים

2.1 בכפוף לכל דין, כל זכות קניין רוחני, בין אם רשומה ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, הפורטל, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, עיצוב הפורטל, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה בפורטל (להלן: "התוכן") הינם רכושה הבלעדי של חשבים והינם בבעלות חשבים והם מוגנים, בין היתר, באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.

2.2 שימוש בכל שירותי הפורטל, לרבות אך מבלי לגרוע, רכישת מנוי ו/או רכישת שירות ו/או כל זכות שימוש אחרת בפורטל, בתשלום או שלא בתשלום, מהווה הרשאה להשתמש בשירותים השונים המוצעים בפורטל בלבד. זכויות הבעלות בפורטל, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות חשבים.

2.3 על אף האמור, יתכן כי הפורטל יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.

2.4 למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים בפורטל. שימוש מסחרי ו/או עסקי ואסור (הכל בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין).

2.5 אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להם, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת חשבים.

3. אחריות

3.1 הפורטל בכללותו, השירותים הניתנים בו והמידע והתכנים המופיעים בו, מופיעים כמות שהם וניתנים לשימוש כמות שהם ("As-Is"), ללא התחייבות כלשהי מצד חשבים, ובכלל זה כי המאגר מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת. לפיכך, חשבים לא תישא באחריות ככל שיתברר שהמאגר איננו מתאים לצרכים או למטרות של משתמש מסוים.

3.2 הפורטל, התכנים והמידע המופיעים בו, לרבות דוגמאות החוזים, סיכומי הפסיקה, הכתבות והמאמרים וכל חומר רלבנטי אחר, אינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לייצוג משפטי על ידי עורך דין ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או עסק.

3.3 כל העושה במידע ובתכנים המופיעים בפורטל, או בשירותים המוצעים בו שימוש כלשהו, לרבות במסמכים ובדוגמאות השונות בין אם בתשלום ובין אם לאו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על המידע בפורטל. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי חשבים ו/או הפורטל בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים בפורטל.

3.4 אין לעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בפורטל ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי וללא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון בפסקי דין, חיקוקים שונים וכל פרסום אחר באתר אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים והסתמכות על אלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

3.5 חלק מן התכנים, הנתונים וכל תוכן אחר בפורטל, נמסרו לחשבים על ידי צדדים שלישיים. על אף שחשבים פועלת בשקידה ראויה כדי להבטיח שהתכנים בפורטל יהיו עדכניים ושלמים, בהתחשב בכמות המידע, לחשבים אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה. בהתאם יש לקחת בחשבון כי ייתכן שבפורטל יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם בפורטל. לפיכך, חשבים אינה אחראית במפורש או במכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף הנובע משימוש בפורטל ו/או במידע המופיע בו. יתרה מכך, חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע בפורטל והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים בפורטל לבין נתונים ומידע המופיעים בפרסומים רשמיים בכתב, הנתונים והמידע בפרסומים הרשמיים בכתב הוא הנכון.

3.6 במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או טעויות ו/או ליקויים במידע אשר מופיע בפורטל, אנא הודע על כך לחשבים בכתובת הדוא"ל [email protected].

3.7 למיטב ידיעת חשבים, ההחלטות ופסקי הדין המפורסמים בפורטל אינם חוסים תחת צו איסור פרסום.

3.8 חשבים לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי או אחר שיפורסמו בפורטל על ידי בעלי מקצוע כאלה או אחרים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי פרטי ההתקשרות של ספקים שונים, לרבות עורכי דין המפרסמים את עצמם בחלקיו השונים של הפורטל, לא יתפרשו כהצעה של חשבים ו/או הפורטל להשתמש בשירותי מי מעורכי הדין או בעלי המקצוע המפרסמים את שירותיהם בפורטל כאמור ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הפורטל, במפורש או מכללא, במי מעורכי הדין ו/או בעלי המקצוע האמורים ו/או בשירותים המוצעים על ידי מי מהם.

3.9 חשבים אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים בפורטל ו/או בכל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות שהפורטל מפנה אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

3.10 כל התקשרות שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורטל, או באתרים שאליהם קיימת אפשרות הפניה, אינה כוללת את חשבים כצד להתקשרות, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין בעל המקצוע הרלבנטי. מובהר כי חשבים אינה צד לכל התקשרות כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים שיוצעו על ידי בעלי המקצוע המציעים את עצמם בפורטל, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.

3.11 התכנים המופיעים בפורטל, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, וחשבים לא תישא באחריות בגין האמור בהם. חשבים שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתה המוחלט במידע המופיע בפורטל או בעיצובו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.

4. זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו

4.1 חשבים לא תהא אחראית במפורש או במכללא בגין נזק שמקורו בהפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו לרשת האינטרנט ו/או לתשתיות ו/או לרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות ו/או המידע ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות.

4.2 חשבים אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מאי יכולת להשתמש בשירותים המוצעים בפורטל, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא; חשבים אינה אחראית לכל נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באיזה מהשירותים המוצעים בפורטל.

5. זכות השימוש בשירותים המוצעים בפורטל המותנים ברכישת מנוי (לרבות שימוש במאגר "תקדין")

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, על שירותים המותנים ברכישת מנוי יחולו גם התנאים הבאים:

5.1 השימוש בשירותים המוצעים בפורטל המותנים ברכישת מנוי יותר למשתמש אשר קיבל הרשאה וסיסמת כניסה מאת חשבים ומוגבל לתקופת המנוי או לתקופה עבורה נרכש השירות, לפי העניין.

5.2 מנוי בתשלום עבור איזה מהשירותים המוצעים בפורטל יכול שיהווה הרשאה לשימוש של משתמש אחד ויכול שיהווה הרשאה למספר משתמשים, הכל לפי תנאי ההתקשרות הספציפית וכפי שייקבע מעת לעת על ידי חשבים. השימוש בשירותים המוצעים בפורטל המותנים ברכישת מנוי מותר רק למשתמשים הספציפיים בכמות הקבועה בהתאם לתנאי המנוי שנרכש מאת חשבים. מובהר כי אין לאפשר שימוש בשירותים כאמור לכמות משתתפים גבוהה מזו המותרת במנוי שנרכש או ניתן.

5.3 סיסמת הכניסה הינה אישית והמנוי או המשתמש, לפי העניין, אינו רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של חשבים.

5.4 חשבים תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי שימוש אלה ו/או אם הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת.

5.5 המנוי אינו רשאי להרשות שימוש בפורטל ו/או במידע שהופק ממנו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת חשבים.

5.6 המנוי אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע בפורטל ואינו רשאי להפיצו בתפוצה רחבה ובפרט בפני גורמים אשר אינם נמנים על עובדיו.

5.7 דמי המנוי ו/או כל תשלום המשולם לחשבים בתמורה לשימוש באיזה מהשירותים המוצעים בפורטל מהווים תשלום בגין ההרשאה לעשות שימוש בשירותים האמורים, ואינם מקנים למנוי כל זכות נוספת בפורטל ובמידע המופיע בו.

5.8 למען הסר ספק, מובהר כי הרשאות למשתמשים נוספים בפורטל, אשר נרכשו על ידי בעל המנוי או המשתמש, לפי העניין, הינן לשימוש פנימי של החברה/ משרד/ עסק מטעמה/ו עבורו נרכש המנוי או השירות, ולא ניתן להעבירן לשימוש של חברה/ משרד/ עסק אחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

5.9 לחשבים הזכות להעניק למשתמשים שונים (כדוגמת סטודנטים, או מנויי התנסות) את האפשרות לעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בפורטל והמותנים ברכישת מנוי אף ללא תשלום, לתקופות מוגבלות או ללא הגבלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להתחייבותו האישית של המשתמש שלא לאפשר לצד שלישי כלשהוא, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, שימוש בפרטי המשתמש שלו.

למען הסר ספק, מובהר כי גם משתמשים אלה כפופים לתנאי שימוש אלה, לרבות אך מבלי לגרוע לכל האמור בפרק זה. לחשבים הזכות לבטל את הענקת הזכות כאמור וכן לשנות מעת לעת את תנאי הגישה לשירותים השונים למשתמשים השונים כאמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.10 סטודנט שנרשם למאגר בחינם מאשר כי הנתונים שנמסרו לחשבים ישמשו גם את חברת מחשבות לצורך העברת מידע בנוגע לתחום עיסוקה של מחשבות.

6. מאגר "תקדין לייט"

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, על שירותי מאגר "תקדין לייט" יחולו גם התנאים האמורים:

6.1 מאגר "תקדין לייט" (בסעיף 6 רבתי זה – "המאגר") כולל בתוכו את מרבית מסמכי הפסיקה אשר מצויים גם במאגר "תקדין", למעט אלה שהוסרו לבקשת בעל דין ובכפוף לשיקול דעתה של חשבים. המאגר מאפשר הן לציבור עורכי הדין והמשפטנים, אך בעיקר לציבור הרחב, ללמוד אודות פסקי הדין וההחלטות אשר פורסמו על ידי הנהלת בתי המשפט, באופן מקוון, מהיר, ונגיש. כך, מוצעת לציבור הרחב גישה קלה ונוחה לאיתור פסקי דין והחלטות באמצעות מנועי חיפוש מקוונים, כדוגמת "גוגל".

6.2 על מנת לערוך חיפוש במאגר, יש להקיש את מילת החיפוש המתאימה (לדוגמא: מונח משפטי, שם השופט, מספר הליך, שמות הצדדים וכו') בחלון החיפוש במאגר (או במנוע החיפוש המקוון, אשר יפנה למאגר, ככל שישנה בו תוצאה הכוללת את מילת החיפוש שהוקלדה). על מנת לייעל חיפוש של ביטוי מדויק במאגר, אנו מציעים לתחום אותו במרכאות, שכן חיפוש ביטוי ללא מרכאות עשוי להוביל לתוצאות המכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שהוקלדו בנפרד ולא כביטוי. לאחר לחיצה על כפתור החיפוש במאגר מתקבלת רשימת תוצאות של מספרי ושמות ההליכים אשר כוללים בתוכם את המילה/מילים שהוקלד/ו. לאחר הקלקה על החלטה או פסק דין בהליך מסוים שהופיע ברשימת התוצאות, נפתח מסך בו כלולים עד 2,500 התווים הראשונים מאותה החלטה או פסק דין, לרבות מספר ההליך והצדדים המעורבים, ללא כל עלות. למעוניין לרכוש את המסמך במלואו, ניתנת אפשרות לעשות כן בעלות חד פעמית עבור כל מסמך, אשר תשתנה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של חשבים. נכון להיום, עלות רכישת מסמך עומדת על 99 ₪.

6.3 מובהר בזאת, כי מאחר שהתווים הראשונים המוצגים לרוב אינם מהווים את המסמך בשלמותו, הרי שאין במסמך החלקי כדי להעיד על תוצאות ההליך ו/או על מסקנות משפטיות או עובדתיות שניתן להסיק ממנו. כמו כן, התוצאות המופיעות במאגר (הן בגרסה החלקית כאמור והן בגרסה המלאה) אינן מעידות האם ההחלטה או פסק הדין עודם בתוקף, האם בוטלו או נהפכו בערעור וכיו"ב. כל שהמאגר מציג הוא תוצאות בהתאם לחיפוש הספציפי שהוזן ו/או את פסקי הדין וההחלטות המפורסמות בו. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל האמור בתנאים אלה, אין על המשתמש באתר להסתמך על מידע חלקי זה ללא בדיקת גרסת הפרסום הרשמית של אותו מידע וללא בדיקה אודות תקפותה של ההחלטה/פסק הדין (למשל, האם בוטלה או שונתה בערעור). כל משתמש העושה אחרת, עושה כן על אחריותו בלבד.

6.4 כאמור לעיל, למיטב ידיעת חשבים, פסקי הדין ו/או ההחלטות המפורסמות במאגר מפורסמות כדין הואיל ואין עליהם צו איסור פרסום. אולם, לפנים משורת הדין, משתמש – בעל דין בהליך - המעוניין להסיר פסק דין ו/או החלטה, מהמאגר בלבד, יכול לבקש לעשות כן ללא תשלום, באמצעות פניה במייל לכתובת: [email protected] ולפרט במסגרת פנייתו את מספר ההליך, שמות הצדדים והן קישור למסמך שהסרתו מבוקשת. מובהר בזאת, כי ההסרה תיעשה ממאגר תקדין לייט בלבד ולא ממאגר תקדין או מחלקים אחרים בפורטל. כן מובהר, כי חשבים תסיר רק את המסמכים הספציפיים שצוינו וכי ככלל חשבים לא תסיר מסמכים שאינם קשורים לבעל הדין מבקש ההסרה. הסרה, כאמור, תיעשה בכפוף לשיקול דעתה של חשבים, בין היתר בהתחשב בחשיבותו המשפטית של המסמך אשר הסרתו מבוקשת.

6.5 ככל שחשבים תמצא לנכון להסיר מסמך, כאמור לעיל, הרי שמעת הסרתו, לחיצה על הפניה או תוצאת חיפוש מאתרים חיצוניים ומנועי חיפוש מקוונים (דוגמת Google) למסמך הספציפי שהוסר תוביל לדף ריק ללא המסמך שהוסר. כמו כן, זמן מה לאחר הסרת מסמך ממאגר "תקדין לייט", יוסרו גם הקישורים ותוצאות החיפוש מהאתרים החיצוניים וממנועי החיפוש המקוונים. הסרה זו אינה בשליטת חשבים, כי אם תלויה בפעולות המבוצעות ע"י מנועי החיפוש.

6.6 מובהר כי לחשבים אין שליטה על פרק הזמן הנדרש להסרת המסמכים ממנועי החיפוש המקוונים והאתרים החיצוניים.

יצוין, כי כל בעל דין שפסקי דין ו/או החלטות בענייננו הוסרו לבקשתו מהמאגר, רשאי לפנות ל-Google באופן עצמאי ולהסיר באופן ידני את הקישורים לפסקי הדין ו/או ההחלטות בעניינו ובאופן זה לזרז את הסרת הקישורים ממנוע החיפוש כאמור.

6.7 כל משתמש המבקש להסיר מסמך או מסמכים מהמאגר, יכול לרכוש מחשבים שירות של הסרת הקישורים לפסקי הדין ו/או ההחלטות בעניינו גם ממנוע החיפוש Google. שירות זה כרוך בתשלום שעשוי להשתנות מעת לעת, עבור כל מסמך. על משתמש המעוניין כי חשבים תדאג להסיר עבורו את הקישורים כאמור, להיכנס למסמך שהסרתו מתבקשת וללחוץ על הקישור 'להסרת המסמך לחץ כאן' ולמלא את פרטיו, על מנת שחשבים תפעל להסיר את הקישורים כאמור. יודגש שוב, כי כל משתמש יכול לפעול להסרת הקישורים הרלבנטיים ממנוע החיפוש Google, כמפורט בסעיף 6.6 לעיל.

7. הצהרת פרטיות

7.1 חלק מהשירותים המוצעים בפורטל טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המנוי או המשתמש, לפי העניין, למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם שדות חובה. יצוין, כי לא חלה על המנוי ו/או המשתמש חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המנוי או המשתמש, לפי העניין, להירשם לשירותים הטעונים רישום. יובהר, כי השימוש בשירותים המוצעים בפורטל מהווה הסכמה מפורשת של המנוי או המשתמש, לפי העניין, למסירת המידע האישי, שכן כאמור – ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים בפורטל. עם זאת, חשבים מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי הפורטל בלבד.

7.2 בעת השימוש בפורטל יכול שיצטבר מידע הנוגע, בין היתר, לנוהגי המנוי או המשתמש, לפי העניין, תדירות הפניות לאתר ומידע נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תוכנה, גרסת דפדפן וכיו"ב. חשבים תשמור את המידע האמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המנוי או המשתמש, לפי העניין, בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים המוצעים בפורטל ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

7.2.1 כדי לאפשר למנוי או למשתמש, לפי העניין, להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת חשבים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת בפורטל.

7.2.2 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפורטל, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את חשבים לצורך כך יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי את המנוי או המשתמש.

7.2.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה את המנוי או המשתמש באופן אישי.

7.2.4 לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלה או העולה מהם.

7.3 הפרטים שמוסר המנוי או המשתמש, לפי הענין, בעת ההצטרפות לשירותים יישמרו במאגר ממוחשב ומאובטח וחשבים לא תמסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים. בכפוף לכל דין, חשבים שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים המוצעים בפורטל כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם:

7.3.1 ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי;

7.3.2 הגנה על הזכויות או הקניין של חשבים ו/או של מי מטעמה;

7.3.3 אכיפת תנאי שימוש אלה;

7.3.4 הגנה על האינטרסים של מנויי חשבים ו/או המשתמשים בפורטל ו/או אחרים;

7.4 חשבים מיישמת בפורטל מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, חשבים אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, חשבים אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למנוי ו/או למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של חשבים. חשבים בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של הפורטל ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע הנדרשת.

7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש בשירותים המוצעים בפורטל קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

8. פרסום באתר

8.1 המפרסם בפורטל יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידו בפורטל ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2) למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3) למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

8.2 חשבים אינה אחראית על תוכן הפרופילים המקצועיים ו/או מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעות בפורטל ובכל שירות המוצע בו. כל טענה, תביעה או דרישה מצד מנוי או משתמש, לפי העניין, בגין תוכן, מידע, הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או רכש את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי חשבים ו/או מי מטעמה.

9. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

10. סימני מסחר

סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל חברת "חשבים") המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של חשבים. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

11. קישורים

11.1 הפורטל מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HYPERLINKS) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"). חשבים אינה אחראית לתוכן המקורות האחרים אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים ו/או אתרים אלו. הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

11.2 אין לראות בקישורים המצויים בפורטל משום המלצה להשתמש בהם והם מצויים בפורטל לנוחות המשתמש בלבד.

11.3 חשבים אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בפורטל יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. חשבים רשאית לסלק מהפורטל קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12. שימוש ראוי וכללי תגובה באתר

12.1 הפורטל כולל, בין היתר, ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים (להלן: "תכני המשתמש"). המשתמש מתחייב שלא להזין אל תוך המערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים מטעים ו/או תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו כדי להזיק או לפגוע במאן דהוא והמנוי או המשתמש בלבד, לפי העניין, יהא אחראי לתכני המשתמש שהוזנו על ידו לפורטל.

12.2 מטבע הדברים, יתכן כי תכני המשתמש, חלקם או כולם, המתפרסמים בחלקים הרלבנטיים בפורטל עלולים שלא להיות מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. חשבים אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למנוי או משתמש אשר פעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בתכני המשתמש וכל הסתמכות עליהם הינה באחריות הבלעדית של המנוי או המשתמש, לפי העניין.

12.3 חשבים אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכני המשתמש אשר הועלו לפורטל. ייתכן כי מסיבות שונות, שאינן בשליטת חשבים, ישונו ו/או יימחקו תכני משתמש כאמור וחשבים לא תישא בכל אחריות בנדון.

12.4 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש שחשבים תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים המוצעים בפורטל. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהפורטל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לפי העניין, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של חשבים, ובכלל זה מידע או חומר:

א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש בפורטל;
ב. האסורים לפרסום או לשימוש או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לבסס אחריות משפטית;
ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;
ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת חשבים.

12.5 חשבים רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים איזה מתנאי שימוש אלה ו/או העלולים לפגוע בפורטל ו/או בחשבים עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית להסיר תכנים אלה מן הפורטל בכל עת.

12.6 משתמש הסבור כי מצא בין תכני הפורטל חומר הנחזה כבלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או מנוגד לכללי שימוש אלה, מתבקש להודיע על כך לכתובת: [email protected].

12.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב המשתמש לפצות את חשבים, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכני המשתמש שהועלו על ידו לפורטל.

13. תיקון תנאי השימוש

חשבים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, כאשר תחילת תוקפם של תנאי השימוש החדשים יהיה ממועד פרסומם. אם יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של הפורטל. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של המנוי ו/או המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של הפורטל.

תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:161
קומיט וכל טופס במתנה