שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > בעל דין קילל עו"ד מחוץ לאולם הדיונים – ביהמ"ש: מדובר בפרסום מוגן

חדשות

בעל דין קילל עו"ד מחוץ לאולם הדיונים – ביהמ"ש: מדובר בפרסום מוגן, צילום: תמונה: istock
בעל דין קילל עו"ד מחוץ לאולם הדיונים – ביהמ"ש: מדובר בפרסום מוגן
13/08/2020, עו"ד לילך דניאל

בתום דיון בבית משפט בתביעה בין שתי חברות, הטיח בעל החברה הנתבעת נגד עורך הדין של התובעת כי הוא "נוכל", "רמאי" ו"בושה של עורך דין". בית המשפט קבע כי הדברים אמנם נאמרו אולם הם חוסים תחת ההגנה ללשון הרע שנאמרה במהלך דיון משפטי: "פתיחת שערי בית המשפט לתביעות מסוג התביעה דנן תוביל למדרון חלקלק ולריבוי הליכים משפטיים בין צדדים אשר מתדיינים זה מכבר בהליכים משפטיים אחרים"

התובע הוא עורך דין במקצועו ששימש כנאמן וב"כ של בעלת מניות בחברה העוסקת בייצור מאפים קפואים. הנתבע הוא הבעלים והמנהל של חברה המפעילה בין היתר, מאפייה. בין שתי  החברות התנהל הליך משפטי בתביעה שטרית שהגישה החברה בייצוג התובע נגד חברת הנתבע.

לטענת התובע, בתום הדיון שנערך בתביעה, בו נכחו שני הצדדים, קרא הנתבע בקול לעבר רשם בית המשפט שדן בתיק כי התובע רימה אותו, כי הוא "רמאי", "בושה של עורך דין", וכי יש לקחת ממנו את הרישיון. עוד טען התובע, כי לאחר הדיון יצאו הצדדים ובאי כוחם מחוץ לאולם בית המשפט והמתינו למעלית, הבחין בו הנתבע וצעק לעברו בין היתר "אתה בושה של עורך דין"; "אתה רמאי ונוכל"; "זייפת מסמכים".

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

סמוך לאחר מכן, בעוד הצדדים עדיין ממתינים לבוא המעליות, ניסה הנתבע לחתור למגע פיזי עם התובע על אף שבא כוחו ניסה למנוע ממנו זאת וגער בו, ובהמשך שב והטיח לעברו כי התובע "נוכל רמאי ושקרן". על רקע זה, הגיש התובע נגד הנתבע תביעת לשון הרע לבית משפט השלום בבאר-שבע.

הנתבע מנגד, טען כי יש לדחות את התביעה על הסף, שכן היא נגועה במניעים זרים ונועדה להפעיל עליו לחץ בניהול הגנתו בתביעה השטרית שהוגשה נגדו ונגד החברה שבבעלותו. כמו כן, נטען כי לא מדובר במספר אירועים אלא באירוע אחד בלבד שהתרחש באותו מקום ונמשך כדקה או שתיים. לגופו של עניין הכחיש הנתבע לחלוטין את האמירות שיוחסו לו וטען כי התובע הוציא מפרופורציות אמירה אמיתית אחת שנאמרה בתום לב וכהבעת דעה על מעשיו.

סכנה למדרון חלקלק ולריבוי תביעות בין צדדים להליכים משפטיים

השופטת מיטל חלפון - נזריאן קבעה תחילה כממצא עובדתי כי הנתבע אכן הטיח בתובע מחוץ לאולם בית המשפט, דקות ספורות לאחר הדיון בתביעה השטרית ובעוד הצדדים ממתינים למעלית את האמירות הבאות: "אתה בושה של עורך דין"; "אתה רמאי ונוכל"; "זייפת מסמכים" וכן "נוכל רמאי ושקרן". עוד קבעה כי התובע לא השיב לאמירות אלה וכי במעמד אמירת הדברים נכחו במקום התובע ובאי כוחם של הצדדים.

בכל הנוגע להתקיימותם של יסודות עוולת לשון הרע, קבעה השופטת כי הביטויים "נוכל", "רמאי", "שקרן", "זייפן", "בושה של עורך דין" הם ביטויים שיש בהם לבזות ולהשפיל את האדם כלפיו הם מופנים וכן יש בהם לפגוע בכבודו של האדם והם עלולים לפגוע גם במקצועו כעורך דין כאשר הם מופנים כלפי עורך דין כמו במקרה דנן. כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים כי חילופי הדברים התרחשו מחוץ לאולם בית המשפט סמוך למעליות ובתוך כתלי בית המשפט, וכי בעת אמירת הדברים על ידי הנתבע נכחו מלבד התובע גם ב"כ התובע, וגם ב"כ הנתבע. על כן, מתקיים גם יסוד ה"פרסום".

מכאן, פנתה השופטת לבחון האם מתקיימת בנסיבות העניין הגנה כלשהי מבין הגנות החוק, ובפרט ההגנה הקבועה בסעיף 13(5) העוסקת בפרסום על ידי בעל דין שנעשה תוך כדי דיון. בעניין זה, הוזכר כי בהתאם לפסיקה, ההגנה שבסעיף 13(5) מוענקת לכל צעד הננקט בהקשר של ההליך השיפוטי לרבות הגשת כתבי טענות, הגשת תצהירים והגשת מסמכים לבית המשפט, החלפת מסמכים בין בעלי דין לפני הגשתם לבית המשפט ובכל שלב משלביו, לרבות כל פניה בכתב והגשת מסמך הנדרש להליך.

על כן, מתעוררת השאלה האם הדברים שנאמרו על ידי הנתבע לתובע מחוץ לאולם בית המשפט כשהצדדים עדיין בתוך מבנה בית המשפט, נכנסים לגדר פרסום מותר לפי סעיף 13(5), בפרט לאור לשון הסעיף הנוקטת במילים "שנעשה תוך כדי דיון". לדעת השופטת, התשובה לשאלה לעיל היא חיובית, כך שהאמירות שנאמרו על ידי הנתבע עדיין חוסות תחת הגנת סעיף 13(5) לחוק.

הוזכר, כי סעיף 13 אינו דורש כי אמירות אלה יהיו נכונות או יאמרו בתום לב וגם פרסום שקרי ובזדון חוסה תחת הגנת הסעיף. לפיכך, לדעת השופטת, כל עוד לא חל שינוי בהלכת בית המשפט העליון או שינוי חקיקתי אחר המגביל את ההגנה - הרי שיש ליתן הגנה רחבה לפרסומים הללו אשר מתרחשים בעת ניהול הליכים משפטיים.

עוד הוזכר כי ההגנה משתרעת לפני שההליך המשפטי נפתח וממשיכה לאורך כל אחד ואחד משלבי ההליך, כאשר לדעת השופטת היא משתרעת גם לאורך ניהול ההליך המשפטי עד שזה מסתיים בהכרעה שיפוטית. על כן, לשיטתה, את הביטוי "שנעשו תוך כדי דיון" יש לקרוא באופן רחב ולא לצמצמו לדיון ספציפי גרידא, שהרי האינטרסים הציבוריים עליהם מגן הסעיף מתקיימים לאורך ההליך כולו.

במקרה דנן, הזכירה השופטת, האמירות נאמרו מיד בסמוך לאחר הדיון ונגעו על פני הדברים לדיון שהתקיים בין הצדדים. לפיכך, על אף הפגיעה בזכותו של התובע לכבוד, אשר אין ספק שנפגעה כתוצאה מהדברים שהטיח בו הנתבע, יש לתת בכורה לחופש הביטוי ולאינטרסים העומדים בבסיס ההגנה.

מעבר לאמור, סברה השופטת כי פתיחת שערי בית המשפט לתביעות מסוג התביעה דנן, תוביל למדרון חלקלק ולריבוי הליכים משפטיים בין צדדים אשר מתדיינים זה מכבר בהליכים משפטיים אחרים. כמו כן, הדבר יגזול מבית המשפט זמן שיפוטי יקר ומשאבים רבים על מנת לברר מה התרחש בהליכים שיפוטיים אחרים לפני מותבים שונים. בין היתר, בית המשפט יידרש להיכנס לעובי הקורה על מנת להכריע אם הדברים שנאמרו על ידי צד להליך המשפטי במסגרת הליך אחר נאמרו בתום לב או בזדון, האם היה בהם אמת או שהם שקריים.

לא זו אף זו, צדדים בעלי ממון או יכולת להגיש תביעות באופן קל ומהיר יחסית יוכלו כאסטרטגיה להפעיל לחצים על צדדים חלשים יותר על ידי הגשת תביעות נוספות ובכך, לפגוע בעקיפין ביכולת העמידה שלהם וכן באפשרות לנהל ללא מורא את הדיון אשר כבר מתקיים בין הצדדים ואשר טרם הסתיים. לדברי השופטת, בסעיף זה, הנוגע לדיון בפורום מסוג בית משפט, נקודת האיזון נעה לעבר חופש הביטוי אף אם הביטוי נאמר בחוסר תום לב.

"איני מתעלמת מכך שבמקרה דנן, התובע אינו יכול לקבל מזור באמצעות פניה להליך משמעתי או פניה למותב הדן בתיק ותוצאה זו איננה קלה בעיניי", כתבה השופטת, אולם הזכירה כי לאור טענתו של התובע לאיומים מצד הנתבע עמדה לו הזכות להתלונן במסגרת הליך פלילי, כפי שאכן עשה. עוד הוסיפה כי ייתכן שיש מקום שעניין זה גם יהווה שיקול בעת פסיקת הוצאות.

מעבר לדרוש, ציינה השופטת כי לשיטתה לא מתקיימות חלופות אחרות להגנת תום הלב הקבועות בסעיף 15 לחוק, ובכלל זאת הבעת דעה והגנה על עניין אישי כשר. כן נקבע כי אין בסיס ראייתי להוכחת טענות הנתבע בכל הנוגע להגנת "אמת בפרסום", ומלבד טענות בעלמא לא הונחה תשתית מספקת לקבוע זאת.

לאור האמור, התביעה נדחתה, אולם ללא שנעשה צו להוצאות לטובת הנתבע, לאור מורת הרוח מהתנהלותו. התובע יוצג בהליך ע"י עו"ד רן שפירא ועו"ד דרור גולדשטיין. הנתבע יוצג ע"י עו"ד יצחק יניב.

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:87
קומיט וכל טופס במתנה