שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > פוטרה לאחר שפיזרה מלח במשרד של הבוס – ותבעה להשיבה לעבודה

חדשות

פוטרה לאחר שפיזרה מלח במשרד של הבוס – ותבעה להשיבה לעבודה , צילום: istock
פוטרה לאחר שפיזרה מלח במשרד של הבוס – ותבעה להשיבה לעבודה
22/11/2018, עו"ד רונן שיכמן

ביה"ד לעבודה דחה את בקשתה של כלכלנית בבורסה, שפוטרה לאחר שפיזרה מלח במשרדו של מנהלה, להשיבה לעבודה. נקבע, כי משחששות הבורסה בנושא התקרית לא הוסרו, ולאור התחושה כי במערכת היחסים שנוצרה לא תוכל להתקיים עבודה משותפת, לא ניתן לקבוע בשלב זה כי החלטת הפיטורים התקבלה שלא כדין

המבקשת, כלכלנית במקצועה, התקבלה לעבוד בבורסה לניירות ערך בשנת 2002 ושנתיים אח"כ מונתה לתפקיד כלכלנית ביחידה לשיטות ומסחר. בפברואר 2018 זומנה המבקשת לשיחת בירור בפני מנכ"ל הבורסה, בחשד כי בעת שהממונה עליה ניהל טקס פתיחת מסחר מחוץ למחלקה, נכנסה המבקשת למשרדו ופיזרה בו מלח. לטענת הבורסה, הדבר נעשה מתוך כוונה שיאונה לממונה רע כתוצאה מפעולה זו, אשר כונתה על ידי הבורסה "מעשה שחור".

שיחת הבירור הוקלטה על ידי המבקשת, ומהתמלול עלה כי היא הכחישה את המעשה אולם הודתה שבאותו בוקר נכנסה למשרדו של הממונה כאשר לא היה בחדרו לצורכי עבודה. בסופה של שיחת הבירור, הודיע המנכ"ל למבקשת כי היא מושעית לאלתר מתפקידה. בהמשך הביע וועד העובדים את התנגדותו לפיטורי המבקשת, בנימוק שפיטורים הוא עונש חמור מדי בנסיבות העניין, ולפיכך התבקשה הפניית הנושא לבירור בין הבורסה להסתדרות וככל שלא יגיעו לפתרון, לבוררות בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.

בהמשך הודיעה הבורסה למבקשת כי לאור אי התקדמות הליך הבירור ייערך לה הליך שימוע. במכתב הזימון לשימוע פורטו הנימוקים, ובהם קיומה של "בעייתיות חריגה ויוצאת דופן" בהתנהלות המבקשת במישור הבינאישי: "יחסי האנוש שלך אינם תקינים, בלשון ההמעטה, אל מול גורמים רבים בבורסה", נכתב, "והתנהגותך מאופיינת לא פעם ולא פעמיים בבוטות, הרמת קול, הטחת עלבונות, חוסר ריסון וכן היעדר נכונות לקבלת מרות מנהל המחלקה הממונה עליך. הדברים הגיעו לכדי כך שעובדים בבורסה הביעו ומביעים אי רצון בולט וחד משמעי לעבוד בצוותא עמך, ואף אינם מעוניינים להמצא איתך בחלל עבודה משותף". עוד צוין במכתב כי למרות שהבורסה עשתה ככל הניתן להכיל את הדברים ולהמשיך בשגרה סבירה, ההתרחשות של "תקרית המלח" הגדישה את הסאה.

לאחר השימוע התקבלה החלטת מנכ"ל הבורסה, כי לא ניתן לקיים עוד מערכת יחסי עבודה תקינה עם המבקשת ולפיכך הוחלט לסיים את העסקתה. אשר על כן, הגישה המבקשת לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו המורה על ביטול פיטוריה והשבתה המיידית לעבודה.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

לטענת המבקשת, היא לא פיזרה מלח במשרדו של הממונה ואין כל בסיס לטענות הבורסה על התנהגות בוטה ותוקפנית מצידה בהליך השימוע ולאחריו. משכך, לשיטתה, לא היה מקום בנסיבות אלו לנקוט בהליך פיטורים. עוד טענה כי הליך הפיטורים נעשה תוך הפרת הוראות ההסכם הקיבוצי ומבלי שמוצה הליך הבוררות לפיו. הבורסה מנגד, טענה כי איבדה אמון במבקשת כתוצאה מתקרית המלח והתנהלותה בשיחת הבירור ולאחריה, ולאור מערכת היחסים העכורה שנוצרה ואשר הייתה מורכבת אף קודם לכן, לא ניתן היה להמשיך את העסקתה. עוד נטען כי הליך הפיטורים נעשה כדין ובהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.

השופטת יפית מזרחי-לוי דחתה את הבקשה לסעד זמני שישיב את המבקשת לעבודתה. נקבע, כי מבחינת הליך הפיטורים, למן שיחת הבירור ועד לכניסת הפיטורים לתוקפם עולה תמונה של הליך שנעשה לכאורה באופן תקין ובהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.

עוד הוסיפה השופטת כי מעדויות הצדדים עולה תמונה של מערכת יחסים עכורה וחוסר אמון הדדי בין המבקשת ומנהלה, ובעקבות תקרית המלח הנטענת, גם בינה ובין מנכ"ל הבורסה. כן עולה תמונה לפיה, לכאורה, סבלה המבקשת ממערכת יחסים בעייתית גם עם עובדים נוספים בבורסה, כשהיא עצמה חשה לדבריה נידוי חברתי. לפיכך, נקבע לא הוכח שחשדות הבורסה כנגד המבקשת היו חסרי בסיס ובהינתן אובדן האמון שבין הצדדים ומערכת היחסים העכורה שבית הדין התרשם בבירור מקיומה, הרי שאין מקום להורות בשלב זה על השבתה של המבקשת לעבודה.

מלבד האמור, ציינה השופטת כי מנכ"ל הבורסה ומנהלת משאבי האנוש העידו על חוויה של תוקפנות מצד המבקשת, בהתבסס על התנהגותה בעת שיחת הבירור כמו גם במהלך מפגש אקראי של המנכ"ל עם המבקשת אחרי שיחת הבירור, עת עבר לידה בדרכו החוצה מן הלובי, בנוכחות עובדים ועוברי אורח. זאת, בנוסף לחשדות הבורסה כנגד המבקשת בנוגע לתקרית המלח. עוד ציינה השופטת כי לא נעלמה מעיניה טענת המבקשת כי כל התנהגותה הנסערת באה כתוצאה מהתמודדותה עם האשמות השווא שטפלו נגדה ובתגובה לטענות הבורסה. עם זאת, נקבע כי לא ניתן לקבל טענה זו בשלב זה שכן האזנה להקלטות שצירפה המבקשת מגלה תמונה של תוקפנות שאף אם מקורה בסערת רגשות, הרי שאינה מותאמת למקום העבודה ולהתנהלות מקובלת.

לאור האמור, משחששות הבורסה בנושא תקרית המלח לא הוסרו, ולאור תחושות עדי הבורסה כי במערכת היחסים שנוצרה עם המבקשת, סברה השופטת כי לא תוכל להתקיים עבודה משותפת ולא ניתן לקבוע בשלב זה כי החלטת הבורסה על פיטוריה של המבקשת התקבלה שלא כדין או משיקולים לא ענייניים. זאת ועוד, אף אם נפל בהם פגם, אין מדובר בפגם המצדיק סעד של אכיפה והשבה מידית של המבקשת לעבודה.

לבסוף ציינה השופטת כי לא נעלמו מעיני בית הדין טענות המבקשת כי תקרית המלח כולה מבוססת על אמונה תפלה לא מוכרת של עדי הבורסה, וכי הטענות בהקשר זה הם בגדר "ציד מכשפות" כטענתה. עם זאת, נקבע, גם אם תוכח טענתה זו בהליך העיקרי הרי שבשלב זה, לאור העובדה שגם המבקשת עצמה אינה חולקת על כך שזו אכן אמונתם של עדי הבורסה, ובעקבותיה הגיעה לשיאה המתיחות שבמערכת היחסים, שהייתה עכורה גם קודם, ניתן להגיע לתוצאה זהה לפיה בנסיבות אלו אין מקום להורות על השבתה לעבודה.

כן נקבע כי גם במאזן הנוחות, ברי כי השבתה של המבקשת למשרתה כעוזרת אישית של הממונה עימו נוצרה מערכת היחסים העכורה אף קודם לתקרית המלח, אינה סבירה וגם האפשרות למצוא לה תפקיד חלופי הובהרה כלא אפשרית. זאת ועוד, המבקשת אינה עובדת בפועל מעל 8 חודשים, כשבמהלך תקופה זו עבודתה בוצעה על ידי אחרים. אשר על כן, אף בבחינת שיקולי מאזן הנוחות לא נמצא מקום להעתר לבקשת המבקשת. אשר על כן, נמצא כי הבורסה ביססה את החלטתה לפטר את המבקשת על אדנים סבירים, והליך הפיטורים היה לכאורה תקין, ולפיכך לא קיימת הצדקה בשלב זה להתערב בהחלטתה. המבקשת יוצגה בהליך ע"י עו"ד צבי פשדצקי. הבורסה יוצגה ע"י עו"ד אופיר סובול.

 

סע"ש 1157-09-18

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:157
קומיט וכל טופס במתנה