שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > מחשש לניצול ע"י קרובי משפחה: ביהמ"ש ביטל את צוואתה של קשישה

חדשות

מחשש לניצול ע"י קרובי משפחה: ביהמ"ש ביטל את צוואתה של קשישה, צילום: getty images israel
מחשש לניצול ע"י קרובי משפחה: ביהמ"ש ביטל את צוואתה של קשישה
10/03/2020, עו"ד לילך דניאל

במהלך אשפוזה של קשישה שסבלה מבעיות בריאותיות, עלו חשדות בקרב הצוות הרפואי כי היא מנוצלת לרעה ע"י קרובי משפחה המבקרים אותה תדיר. לימים, חתמה הקשישה על צוואה שבה הורישה את כל רכושה לאחיה ובן דודתה. ביהמ"ש ביטל את הצוואה וקבע כי זו נערכה בנסיבות בעייתיות ביותר שיש בהן כדי להוכיח כי קרוביה עשו שימוש באמון ובכוח שיש להם כלפיה על מנת להשפיע עליה שלא כדין לערוך צוואה המזכה אותם בעיקר רכושה

במוקד ההליך, צוואתה של מנוחה שהלכה לעולמה בשנת 2012 בסוף שנות השבעים לחייה, כשהיא אלמנה ללא ילדים. המנוחה נישאה לבעלה בסוף שנות השבעים, והם התגוררו במהלך חיי הנישואין במשק במושב. לבעלה של המנוחה היו אלה נישואין שניים ולו שני ילדים מנישואיו הראשונים.

בסוף שנות התשעים חתמו בני הזוג על צוואה משותפת, כאשר הנהנים על פי צוואה זו הם ילדיו של הבעל, להם ציוו את כל המשק והבית במושב. בשנת 2010 נפטר בעלה של המנוחה, וכחודש לפני מותה שלה חתמה המנוחה על צוואה חדשה בפני נוטריון, בה ציוותה את כל עיזבונה לאחיה ובן דודתה.

המנוחה סבלה ממחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, סכרת, עודף שומנים בדם, אי ספיקת לחץ דם ואי ספיקת כליות. בחודשים האחרונים לחייה חלה התדרדרות במצבה הבריאותי על רקע מחלת הלב והיא אושפזה לסירוגין. במהלך אחד מאשפוזיה, עלו חשדות בקרב הצוות הרפואי כי היא מנוצלת לרעה ע"י קרובי משפחה המבקרים אותה תדיר.

בעקבות האמור, נעשתה פניה לרופא ששימש כיו"ר הועדה המוסדית להתעמרות והתעללות בהזנחה של זקנים לצורך ייעוץ בדבר כשירות המנוחה, הגדרתה כחסרת ישע והצורך בהגנה עליה. בסיכום מחלה שנערך שלושה ימים לפני חתימת הצוואה, מצא הרופא את המנוחה ככשירה לקבלת החלטות ובהירה בהבעת רצונה. עם זאת, ציין כי לאור החשד כי קיימת מגבלה ליכולתה להעריך את החוזים המוצגים לפניה, הוא ממליץ לפנות לעו"ס המחלקה וליידע את לשכת הרווחה במקום מגוריה העתידי ובנוסף לשמור "תיעוד על היות החולה בסיכון ברשימת הועדה המוסדית להתעמרות לצורך מעקב עתידי". יום לאחר חתימת הצוואה, נערכה תעודת רופא אשר בדק את המנוחה והצהיר כי היא בהכרה מלאה ובדעת צלולה, אחראית על מעשיה וכשירה לעשות פעולה בפני נוטריון.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

על רקע זה, החלו להתנהל הליכים שונים בין הנהנים מצוואת המנוחה (אחיה ובן דודתה) לבין אחד מילדיו של בעלה, שהתנגד לקיום הצוואה. במסגרת ההליך הנוכחי, שעניינו בקשה לקיום הצוואה המאוחרת והתנגדות לה, מונה מומחה מתחום הפסיכו-גריאטריה לצורך עריכת חוות דעת ביחס למצבה הקוגניטיבי של המנוחה וכשירותה לערוך את הצוואה, וזה הגיע למסקנה כי המנוחה הייתה כשירה לחתום על צוואתה. המתנגד ביסס את התנגדותו על שלוש טענות עיקריות:  העדר כשירות של המנוחה לצוות; קיומה של השפעה בלתי הוגנת; ומעורבות בצוואה.

השפעה בלתי הוגנת הכוללת רכיב של אי הגינות מוסרית ואישית

השופטת רותם קודלר עיאש מבית המשפט לענייני משפחה באשדוד קיבלה את ההתנגדות וביטלה את הצוואה המאוחרת. תחילה, דחתה השופטת את טענת המתנגד כי המנוחה לא הייתה כשירה לצוות במועד עריכת הצוואה. בעניין זה התייחסה השופטת לחוות דעתו של המומחה שמונה ע"י בית המשפט וקבעה כי חוות דעתו ביחס למנוחה הייתה מנומקת, בהירה וקוהרנטית, מסקנותיה לא הופרכו ולא נסתרו בחקירה נגדית, ועדות המומחה אף חיזקה את מסקנות חוות הדעת. לפיכך, אימצה השופטת את מסקנת המומחה כי המנוחה הייתה כשירה לערוך צוואה במועד עריכתה.

בכל הנוגע לעילה של השפעה בלתי הוגנת, הזכירה השופטת כי לפי הפסיקה, על מנת להקים חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת שיש בה כדי להעביר את נטל הבאת הראיות אל מבקש הקיום, אין די בחשד גרידא אלא נדרשות ראיות משמעותיות המקיימות תשתית סבירה למסקנה האמורה. עם זאת, אין הכרח להביא ראיות ישירות לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, אלא די בראיות נסיבתיות שעולה מהן מסקנה מבוססת וממשית להשפעה בלתי הוגנת. כן נקבעו בפסיקה מספר מבחני עזר לבחינת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, והם מבחן עצמאותו של המצווה, מבחן התלות והסיוע, קשרי המצווה עם אחרים ונסיבות עריכת הצוואה.

במקרה דנן, קבעה השופטת, הוצגו בפני בית המשפט הן ראיות ישירות והן ראיות נסיבתיות המצביעות על קיומה של השפעה בלתי הוגנת אשר יש בה כדי להוביל לביטול הצוואה. לדבריה, התשתית הראייתית מלמדת כי המנוחה הייתה חשופה להשפעה בלתי הוגנת של המשיבים (הנהנים על פי הצוואה) או מי מטעמם, השפעה שנמצא כי כוללת בתוכה אף רכיב של אי הגינות מוסרית ואישית, אשר יש בו כדי להצדיק ביטול הצוואה.

לדברי השופטת, הראיות הישירות כוללות מסמכים אותנטיים ודיווחים בשעת אמת של הגורמים המטפלים והמקצועיים, כאשר לדברי השופטת נפרשה בפניה תמונה עגומה של קשישה חסרת ישע, אשר מספר חודשים לפני פטירתה עלה חשש לניצולה ע"י קרובי משפחה שבאים לבקרה בבית החולים.

הראיות הנסיבתיות מתייחסות לטיב יחסיה של המנוחה עם בני משפחתה המחולקים לשני מחנות - ילדי בעלה המנוח מצד אחד ואחיה ובן דודה מהצד השני, לכוחות שהופעלו עליה ולמסמכים נוספים עליהם הוחתמה בסמוך לעריכת הצוואה, למצבה הרפואי ולנסיבות עריכת הצוואה. לדברי השופטת, לא זו בלבד שכל ראיה נסיבתית לבדה מעוררת קושי, ספקות וחשש להשפעה בלתי הוגנת, אלא שבשקלול כלל הנסיבות הוכחה בצורה ברורה ומטרידה השפעה בלתי הוגנת אשר מביאה לדחיית הבקשה למתן צו לקיום הצוואה.

מעבר לאמור קבעה השופטת כי הוכחה גם מעורבות הנהנים בעריכת הצוואה, באופן שמוסיף משקל להכרעה המביאה לפסלות המסמך הנחזה להיות צוואתה של המנוחה. כך, הערכה פסיכו סוציאלית שנערכה למנוחה מלמדת באופן חד משמעי כי עלה חשש של ניצול, איומים והפעלת כוחות כאלה ואחרים עליה, וכי היה ברור שהיא הוחתמה על מסמכים מבלי שהיא קוראת אותם, שכן היא לא ידעה לקרוא, ומבלי שמספרים לה את האמת בנוגע לתוכן אותם מסמכים.

הוצאה דרך הכניסה האחורית של בית החולים ללא אישור הרופאים

עוד התייחסה השופטת לנסיבות עריכת הצוואה וציינה כי הדבר מלמד כי הצוואה נערכה בנסיבות בעייתיות ביותר שיש בהן כדי להוכיח כי המשיבים או מי מטעמם עשו שימוש באמון ובכוח שיש להם כלפי המנוחה, בין באופן ישיר ובין בתחבולה, על מנת להשפיע עליה שלא כדין לערוך צוואה המזכה אותם בעיקר רכושה.

לדברי השופטת, הראיות שהונחו, לרבות העדויות שנשמעו, חשפו תמונה קשה ומדאיגה המלמדת כיצד המשיבים או מי מטעמם נקטו בתחבולה על מנת להוציא את המנוחה מבית החולים ולנתקה מהצוות הטיפולי, תוך ניצול מצבה הפיזי והרגשי והכל במטרה להחתים אותה על הצוואה. בעניין זה ציינה השופטת כי המנוחה הוצאה דרך הכניסה האחורית של בית החולים והובאה לבית אבות סמוך מבלי שניתן אישור חופש מהרופאים המטפלים, בניגוד לנהלים הנהוגים בביה"ח ומבלי שהצוות הרפואי עודכן. באותו מעמד, כאשר המנוחה מותשת מבחינה גופנית ועפ"י מסמכים רפואיים מאותם ימים הייתה "בסיבולת נמוכה לכל מאמץ פיזי קל אפילו לשיחה" - הייתה היא לא רק חשופה מבחינה עובדתית להשפעה של הסובבים אותה, אלא הייתה חשופה לסכנת חיים ממשית, שכן הוצאה ללא חמצן וללא כלי עזר או אביזר רפואי, הגם שנזקקה להם מבחינה רפואית. לאור כל האמור, סברה השופטת כי ברור שמצב נפשי ופיזי כזה כפי שהוצג מהווה תשתית להשפעה בלתי הוגנת ומשמש "תמרור אזהרה".

עוד קבעה השופטת כי יכול שהמנוחה פיתחה תלות גם ביחס למתנגד ונחשפה אף להשפעתו עליה, אלא שבמקרה דנן הוכח כי אף אם הייתה השפעה מצד המתנגד כלפי המנוחה, הרי שזו כשלעצמה נטולת גוון ערכי וממילא המתנגד לא החתים את המנוחה על כל צוואה, בעוד שהראיות מצביעות על כך שהשפעת המשיב כללה מרכיב של אי הגינות, ניצול ורמיה, אשר באים לידי ביטוי מובהק בנסיבות מאוד בעייתיות שאפפו את עריכת הצוואה.

גם בחינת עדות עורך הצוואה מעלה, לדעת השופטת, סימני שאלה ביחס לנסיבות עריכת הצוואה ומוטל ספק רב בשאלה האם אכן כפי שטען התקיימה פגישה מוקדמת בטרם מעמד חתימת הצוואה במסגרתה המנוחה סיפרה לו על רצונותיה בעניין חלוקת ירושתה, לרבות פרטה בפניו את השינויים שהיא מבקשת לעשות מצוואתה הקודמת.

נוכח סימני השאלה הרבים שעלו בעדותו ביחס לאותו "מפגש מקדים", קבעה השופטת כי כלל לא הוכח שמבחינה כרונולוגית התקיים מפגש כזה בין עורך הצוואה למנוחה לפני מעמד חתימת הצוואה שבו היא מורה כיצד יש לנהוג בעיזבונה, ודי בכך כדי לפגום במהימנות עדותו. בנוסף, עורך הצוואה אפשר נוכחות הנהנים, ו\או מי מטעמם, במעמד חתימת הצוואה בצמוד למנוחה או בקרבתה, ובכל מקרה לא ניתן למנוחה שום מרחב פרטי בעת הקראת הצוואה וחתימתה. פגמים נוספים מצאה השופטת גם בהתנהלות הנוטריון שאישר את עשיית הצוואה. על כן, קבעה השופטת כי הצוואה נערכה בנסיבות חריגות ובעייתיות ביותר ולפיכך לא מדובר בצוואה פרי יוזמתה ורצונה של המנוחה.

לסיום קבעה השופטת בנוסף כי מתקיימים התנאים שביסוד הוראת סעיף 35 לחוק הירושה בדבר מעורבות פסולה של הנהנים בעריכת הצוואה או נטילת חלק בעריכתה, באופן שיש בו כדי לפסול את הצוואה. זאת, שכן בחינת התשתית הראייתית מצביעה על כך שלמשיבים הייתה מעורבות אינטנסיבית בעריכת הצוואה, כאשר המתנגד העמיד גרסה עובדתית של ממש לאופן המעורבות אליו הוא מכוון בטענותיו וגרסתו לא נסתרה.

לאור האמור, ההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה התקבלה והבקשה לצו קיום צוואה – נדחתה. המשיבים ישלמו למתנגד, ביחד ולחוד, את הוצאות ההליך בסך 60,000 שקל. המתנגד יוצג בהליך ע"י עו"ד צבי שורץ. מבקשי הקיום יוצגו ע"י עורכי הדין יוסי לבן ואבשלום סריאל.

 

ת"ע 9799-02-15 ד.ג נ' ח.ע ואח'

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:132
קומיט וכל טופס במתנה