שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > בג"ץ: אין בסיס לטענה שניהול המלחמה מושפע ממשפטו הפלילי של ראש הממשלה

חדשות

בג"ץ: אין בסיס לטענה שניהול המלחמה מושפע ממשפטו הפלילי של ראש הממשלה, צילום: pixabay
בג"ץ: אין בסיס לטענה שניהול המלחמה מושפע ממשפטו הפלילי של ראש הממשלה
02/04/2024, עו"ד שוש גבע

בג"ץ דחה על הסף עתירה המבקשת להוציא את רוה"מ לנבצרות. נקבע כי הדין אינו קובע שעצם ניהולו של ההליך הפלילי נגד רוה"מ מונע ממנו מלהמשיך בתפקידו. הטענה לפיה ניהול המלחמה מושפע מאינטרסים הקשורים למשפטו הפלילי של רוה"מ היא בגדר הערכה היכולה לפרנס טורי דעה, ולא עובדה היכולה לבסס סעד משפטי

 

עסקינן בעתירה בגדרה מבקשים העותרים להוציא את ראש הממשלה לנבצרות מכוח סעיף 16(ב) לחוק יסוד: הממשלה, והסדר ניגוד העניינים שנערך בעניינו על ידי היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2020 על רקע ההליך הפלילי המתנהל נגדו. בנוסף, מבוקש עדכון של הסדר ניגוד העניינים על ידי היועצת המשפטית לממשלה. לטענת העותרים, הסדר ניגוד העניינים מופר על ידי ראש הממשלה באופן מתמשך במסגרת ניסיונותיו לשינוי מהותי של שיטת המשטר הישראלית – ניסיונות אשר לא פסקו, לשיטתם, גם בחודשים האחרונים. העותרים מוסיפים כי ניגוד העניינים האמור מתעצם בנסיבותיה של המלחמה, וכי ההליך הפלילי בעניינו משפיע על שיקוליו בניהול המלחמה. נוכח שינוי הנסיבות  מאלו שעל בסיסן נערך הסדר ניגוד העניינים, על בית המשפט לכל הפחות להורות ליועצת המשפטית לממשלה לעדכן הסדר זה.

כב' השופט ע' גרוסקופף פסק כי יש לדחות את העתירה על שני ראשיה על הסף. באשר לבחינה ועדכון של הסדר ניגוד העניינים, העתירה דנן סובלת מהעדר מיצוי הליכים. העותרים פנו למשיבי המדינה בחודש ינואר, ושלחו מכתב תזכורת כחודש לאחר מכן. לשיטתם, די בזמן שחלף מאז פנייתם הראשונה למשיבי המדינה, וכן בשליחת מכתבי התזכורת, כדי לעמוד בחובת הפנייה המוקדמת, וכדי לרפא את פגם אי-מיצוי ההליכים. ואולם, עיון במכתבי העותרים מגלה כי הטענות המועלות בהם אינן נוגעות כלל לראשה השני של העתירה, ואינן מהוות מיצוי הליכים. עמידה בדרישת הסף של פנייה מוקדמת לרשות הרלוונטית תלויה בכך שפנייה זו תכלול את הטענות העיקריות שעליהן נסבה העתירה. ללא הלימה בין הפנייה המוקדמת לבין כתב הטענות המשפטי – תכליותיה של חובת מיצוי ההליכים, בהן קידום האפשרות של מיקוד המחלוקת ולעתים אף ייתור ההתדיינות, לא יתממשו. כאמור, המכתבים ששלחו העותרים כוללים אומנם התייחסות לנבצרותו של ראש הממשלה, אך אין בהם כל התייחסות לבחינתו ועדכונו של הסדר ניגוד העניינים על ידי היועצת המשפטית לממשלה. משכך, ליועצת המשפטית לממשלה לא ניתנה כלל הזדמנות להשיב לטענות וברי כי לא מתקיימים התנאים לדיון שיפוטי בו.

זאת ועוד, נקבע כי יש לדחות את העתירה אף בעניין הנבצרות בשל היעדר תשתית עובדתית מינימלית ביחס לסעדים רבי המשקל המבוקשים בעתירה. אכן, קיים קושי ניכר במצב שבו מתנהל הליך פלילי נגד ראש ממשלה מכהן, ואולם, הדין אינו קובע שעצם ניהולו של ההליך הפלילי נגד ראש הממשלה מונע ממנו מלהמשיך בתפקידו, וספק אם מבחינה משפטית המסגרת הנכונה לטיפול בקושי האמור הוא הסדר הנבצרות שבחוק. אף בהנחה שסעיף 16(ב) לחוק יסוד: הממשלה כולל בחובו נבצרות "מהותית-תפקודית", כטענת העותרים, ובהנחה שהיועצת המשפטית לממשלה היא הגורם המוסמך להורות על נבצרות מסוג זה, העתירה דנן אינה מניחה תשתית עובדתית, ולו מינימלית, למתן הסעדים הדרמטיים הכלולים בה על בסיס טענה להתחדשות נסיבות המצדיקות זאת בעת הנוכחית. טענת העותרים בדבר הצורך בהוצאתו של ראש הממשלה לנבצרות בשל מצב המלחמה בו מצויה מדינת ישראל והשפעתו על קצב ניהולו של המשפט הפלילי של ראש הממשלה, נגועה בספקולטיביות וכוללניות. הטענות שמציגים העותרים בדבר כשלים בהתנהלותו של ראש הממשלה בקשר למלחמת "חרבות ברזל", מבוססות רובן ככולן על ידיעות עיתונאיות וניירות עמדה, אשר אינם מהווים תשתית עובדתית מוצקה וממשית הדרושה לקבלת הסעד המבוקש בעתירה. גם חשש העותרים מפני האינטרס של ראש הממשלה להאריך את המלחמה בהינתן השלב בו מצוי המשפט הפלילי המתנהל בעניינו נשען על סברות והשערות, ואינו יכול לסייע להם להניח את התשתית העובדתית הנדרשת לביסוס טענתם. הטענה לפיה ניהול המלחמה מושפע מאינטרסים הקשורים למשפטו הפלילי של ראש הממשלה נתניהו היא בגדר הערכה היכולה לפרנס טורי דעה, אך אין בה כדי להוות עובדה היכולה לבסס סעד משפטי.

יתרה מזו, נקבע כי גם באשר לטענות העוסקות ב"שינוי המשטרי" הנטען, שלשיטת העותרים מגלם הפרה של הסדר ניגוד העניינים על ידי ראש הממשלה, אין בסיס עובדתי מספק. למרות מאמצי העותרים לזהות בחודשים שחלפו מאז פרוץ המלחמה פעולות של ראש הממשלה המפרות את הסדר ניגוד העניינים באופן המצדיק את הוצאתו לנבצרות, הם מתקשים להצביע על פעולות קונקרטיות מצדו. הטענה כי ראש הממשלה נמנע מלהשיב את הגלגל לאחור, באופן דקלרטיבי או מעשי, ביחס להליכי חקיקה שקודמו בעבר, אינה מהווה עדות מוצקה לנכונות טענות העותרים בדבר הפרת הסדר ניגוד העניינים. גם בקידומם של הליכי חקיקה מסוימים כגון הרחבת סמכויות השב"כ או ביצוע בדיקה עתית, לרבות באמצעות פוליגרף, למשתתפי דיוני הקבינט המדיני-בטחוני, אשר הקשר ביניהם לבין ההליך המשפטי המתקיים בעניינו של ראש הממשלה או ליוזמות החקיקה המכונות "הרפורמה המשפטית" קלוש עד לא קיים, אין כדי לפרוס בסיס למתן סעד שיפוטי כמבוקש על ידי העותרים שהינו סעד מרחיק לכת.

לסיכום, העתירה נדחית על הסף.

העותרים יוצגו ע"י: עו"ד ד"ר מורן סבוראי; עו"ד ד"ר גל לברטוב; עו"ד מירי גרוס-הורן; המשיבים יוצגו ע"י: לא צוין

בג"ץ  2433/24

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:162
קומיט וכל טופס במתנה