שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נדחתה תביעת מתקשרת להפרת סימן מסחר

חדשות

נדחתה תביעת מתקשרת להפרת סימן מסחר, צילום: unsplash
נדחתה תביעת מתקשרת להפרת סימן מסחר
13/09/2021, עו"ד שוש גבע

בית המשפט המחוזי דחה תביעת מתקשרת כי השימוש במילים "מסרים מהיקום" ע"י עמית למקצוע מהווה הפרת סימן רשום. נקבע כי אומנם המילים "מסרים מהיקום" כלולות בסימן המסחר שלה, אולם אין הן ניצבות לבדן. נלווה אליהן שמה המלא של התובעת וכן שרטוט גרפי. כל שלושת המרכיבים הללו יחדיו מהווים את סימן המסחר הרשום.

לפנינו תביעה שעניינה הפרת סימן מסחר וגניבת עין. הסעד המבוקש הינו צו מניעה ופיצויים כספיים. שני הצדדים משווקים מרכולת רוחנית. התובעת היא בעלת סימן מסחר רשום בשם "מסרים מהיקום", כולל שמה המלא, ושרטוט גרפי של יד המחזיקה כדור בדולח. התובעת יצרה ערכת קלפי תיקשור תחת השם הנ"ל והיא משווקת אותו לקהל לקוחותיה. הנתבע פעל לאורך הזמן תחת השם המסחרי "טוהר" כמתקשר עם מספר ישויות העונות לשם זה.

לטענת התובעת, בחודש מאי 2017 לאחר שכבר החלה לפרסם את סימן המסחר ואת השם "מסרים מהיקום" העלה המתקשר מדור במגזין "חיים אחרים", שקהל היעד שלו פונה לאפיקי הרוחניות. המדור החדש פורסם גם כן תחת השם "מסרים מהיקום". במדור הנ"ל העביר המתקשר מסרים תחת השם "טוהר" ופרסם שירותים אישיים כולל יעוץ רוחני באמצעות קלפים. לעמדתה מדובר בשימוש בשמה המסחרי, דבר שעשוי להוות הטעיה כלפי לקוחות פוטנציאליים הצורכים את אותו תחום שירות.

המתקשר טען מנגד כי  מדובר בחוסר הבנה בסיסי של התובעת במהות זכויות בקניין רוחני בכלל ובסימני המסחר הרשום בפרט. לטענתו המילים "מסרים מהיקום" היו בשימוש אצלו עוד לפני התובעת. הוא והתובעת עושים בשימוש באותן מילים, באופנים שונים ובתחומים שונים. אשר לטענה, כי לתובעת ישנו סימן מסחר רשום במילים אלה, סבור הוא כי סימן התובעת מוגן בצורתו המעוצבת בלבד, הכוללת גם את שם התובעת ושרטוט גרפי. הסימן הרשום מוגן רק כאשר הוא כולל את השרטוט הגרפי ואילו המילים "מסרים מהיקום" צריכות להישאר נחלת הכלל.

כב' השופטת נ' גרוסמן פסקה כי התובעת רשמה סימן מסחר על צמד המילים "מסרים מהיקום" כאשר שמה המלא ושרטוט גרפי לווה לכך. לאור זאת טען המתקשר כי סימן המסחר כשלעצמו אינו מונע ממנו שימוש בביטוי האמור מאחר והשימוש שלו אינו מכיל את השרטוט הגרפי. רשם סימני המסחר סרב לרשום את המסר המילולי הכולל את המילים "הבלתי יאמן- יאמן" לאחר שמצא כי הוא מצוי בשימוש גורם אחר כסימן מסחר. לאור זאת, ויתרה התובעת על מילים אלה והסתפקה במילים "מסרים מהיקום". מכאן, אנו למדים כי הביטוי "מסרים מהיקום" שהמתקשר טוען כי הוא גנרי ומוכר היטב לא נמצא ככזה ע"י רשם סימני המסחר, לעומת הביטוי "הבלתי יאמן – יאמן". המתקשר אף פנה אל רשם סימני המסחר בבקשה למחיקת סימן המסחר הרשום של התובעת. נטען, כי יש בישראל עסקים נוספים העושים שימוש בצרוף המילים "מסרים מהיקום" וכי מדובר בביטוי מתאר. הרשם קבע אומנם כי מדובר בביטוי מתאר אולם, הכלל הוא כי סימן מסחר נבחן בכללותו. הסימן כולל רכיבים נוספים ובהם שם התובעת וצורת כדור הבדולח על כף יד. רכיבים אלה הינם משמעותיים ומקנים לו את היכולת להבחין בין השירותים של בעלת הסימן לשירותים של אחרים בתחום. משכך, הסימן בכללותו הינו בעל אופי מבחין והמשמעות הינה כי שימוש בכל חלק הכלול בסימן אינו מהווה הפרה של הסימן. עוד קבע הרשם כי אילו רצתה התובעת הגנה מילולית לסימן 'מסרים מהיקום' היה עליה לבקש לרשום סימן זה בצורה מילולית, אולם אז הייתה נתקלת בסירוב, שכן מדובר בסימן מתאר. בהחלטתו דחה רשם סימני המסחר את בקשתו של המתקשר למחיקת סימן המסחר הרשום במתכונת בה נרשם כולל שמה של התובעת והשרטוט הגרפי אך קיבל את עמדתו המהותית כי הצרוף "מסרים מהיקום" הוא סימן מתאר.

בהמשך לאמור נקבע כי מהחלטתו זו של רשם סימני המסחר עולה, כי עצם העובדה שנרשם סימן מסחר לזכותה של התובעת אינו מועיל לה לתובענה הנוכחית. אומנם המילים "מסרים מהיקום" כלולות בסימן המסחר שלה, אולם אין הן ניצבות לבדן. נלווה אליהן שמה המלא של התובעת וכן שרטוט גרפי. כל שלושת המרכיבים הללו יחדיו מהווים את סימן המסחר הרשום, שעה שהרשם ציין מפורשות בהחלטתו צמד המילים "מסרים מהיקום" לבדו, לא היה מקבל גושפנקא של סימן מסחר רשום. יתרה מכך, דומה, כי החלטתו של רשם סימני המסחר מעמידה את שני הצדדים במידה מסוימת במעמד שווה מאחר ומחד גיסא, סימן המסחר הרשום של התובעת לא בוטל ונשאר על כנו, ומאידך גיסא, הרשם הבהיר את עמדתו כי סימן המסחר הרשום של התובעת אינו מתייחס אך ורק לצמד המילים "מסרים מהיקום" אלא הוא כולל שלושה רכיבים שלובים זה בזה: שמה, המילים "מסרים מהיקום" והשרטוט הגרפי.

בהמשך לאמור, נקבע כי לדיני סימני המסחר תכלית כפולה: מצד אחד, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכוון; ומצד שני, הגנה על המוניטין של היצרן ועל קניינו בסימן המסחר. סעיף 46 (א) לפקודת סימני מסחר מעניק לבעליו של סימן מסחר תקף שנרשם בישראל זכות בעלת אופי קנייני לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שעליהם נרשם ובהתייחס אליהם. סעיף 57 לפקודת סימני מסחר קובע שרק לבעל סימן מסחר רשום או לבעל סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום יש עילת תביעה בגין הפרת סימן המסחר. בעניין דנן, מדובר בטענה להפרת סימן מסחר רשום בסימן הדומה לו, זאת מאחר שהמתקשר עושה שימוש בצמד המילים "מסרים מהיקום" בלבד ולא במכלול הצירופים המרכיבים. בנוסף, ניתן לומר כי הן התובעת והן המתקשר עושים שימושים במילים "מסרים מהיקום", במסגרת עיסוקם בתחום או בעולם הרוחניות או בתחומים משיקים לו. לפיכך, עסקינן בהפרה נטענת המוגדרת בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר, לעניין "טובין מאותו הגדר...". המבחן לקיומה של הפרת סימן מסחר רשום ביחס לטובין מאותו הגדר, כאשר מדובר בסימן דומה, הוא מבחן הדמיון המטעה. לפי מבחן זה, יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור. לצורך בחינת הדמיון המטעה פיתחה הפסיקה שלושה מבחנים עיקריים, שזכו לכינוי "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין. המבחן המשולש זהה בעיקרו לזה הנוהג לגבי יסוד ההטעיה בעוולת גניבת העין. עם זאת, מושא הבדיקה בשני המקרים הוא שונה: ככלל, בהפרת סימן מסחר נבדק אך ורק הדמיון בין הסימן המפר לבין סימן המסחר הרשום, בעוד שבגניבת עין המבחן רחב יותר. בנוסף לאמור נקבע כי מעדויות שני הצדדים עלה בבירור, כי שניהם מכוונים לאותו חוג לקוחות המתעניין בעולם ההילינג והרוחניות.

"התובעת לא הרימה את הנטל הנדרש להראות כי קיים לצמד המילים "מסרים מהיקום" אופי מבחין באופן שהם מזוהים עמה או עם השירותים שהיא מעניקה"

עוד נקבע כי התובעת לא הרימה את הנטל הנדרש להראות כי קיים לצמד המילים "מסרים מהיקום" אופי מבחין באופן שהם מזוהים עמה או עם השירותים שהיא מעניקה. לפיכך, השימוש שביצע המתקשר בצירוף זה לא הפר את סימן המסחר של התובעת. התובעת לא הצליחה להראות כי קיים חשש להטעיה בין סימן המסחר בכללותו לבין השימוש במילים "מסרים מהיקום". חוג הלקוחות של הצדדים דומה עד זהה. אנשים ששמים בסגנון החיים שלהם את הדגש על הרוחניות, אנשים המעוניינים בשירותי תיקשור, סדנאות טיפוליות בתחום הרגש, חפיסות קלפים וכו'. ניתן גם לומר ש"סוג הסחורה", השירות או העיסוק של הצדדים, הוא בעל דמיון, בהיותו בעל זיקה לעולם הרוח והתיקשור. יחד עם זאת, נתון זה אינו מספיק כדי לומר שלפנינו חשש להטעיה. אכן נראה כי התובעת השקיעה אנרגיות וממון כדי לרשום את סימן המסחר נושא התביעה, אך יש לזכור כי מדובר בסימן מסחר הכולל כאמור שני אלמנטים נוספים מלבד המילים "מסרים מהיקום". המתקשר אינו עושה שימוש בסימן המסחר בכללותו אלא ברכיב אחד בלבד שלו -צמד המילים "מסרים מהיקום". לכך יש משמעות כבדת משקל בכל הנוגע לטענות התובעת להפרת סימן המסחר הרשום שלה. משכך נקבע כי יש לבחון את הדמיון בין סימן המסחר בשלמותו לבין השימוש שנעשה על ידי המתקשר בצמד המילים הנ"ל בלבד. הפסיקה קבעה כי כאשר בסימן המסחר משולבים כמה אלמנטים הרי המסר המילולי לבדו אינו זכאי בעיקרון להגנה. הצירוף "מסרים מהיקום" הוא ביטוי מתארי ואולי אף גנרי, כשהוא עומד לבדו וכאשר עסקינן בתחום הרוח והתקשור. צירוף זה אינו יכול להיות זכאי להגנה כאשר עסקינן בעולם התקשור והרוח ממנו מגיעים הצדדים. מדובר בביטוי שגור למי שמעניק שירותי ייעוץ רוחני או שירותים אחרים הנוגעים למישור זה ולא ייתכן שמאן דהוא יזכה לבעלות או בלעדיות באותו מונח. אדם אשר פונה לקבלת ייעוץ רוחני או לשירותים כאלה ואחרים בעלי זיקה לתחום זה במטרה לקבל "מסרים מהיקום", מעוניין למעשה לקבל מסר מגורם חיצוני כלשהו בעלי משמעות באמצעות אותו נותן שירות. אם נייחד ביטוי זה רק לתובעת, נימצא כמי שפוגעים ביכולת של מתקשרים ויועצים בתחום הרוח לבטא ולתאר את האופן בו ניתנים המסרים נושא השירות שניתן על ידם. משכך נקבע כי מדובר בביטוי גנרי אשר משמש את העוסקים בתחום לתיאור מסר שמתקבל ממקור כלשהו – הא ותו לא.  משכך, התובעת לא הצליחה להראות כי הביטוי "מסרים מהיקום" מזוהה דווקא עמה או עם שירותי הייעוץ שהיא מעניקה, או כי ביטוי זה זוכה לאופי מבחין ביחס אליה, להבדיל ממכלול הרכיבים המבטאים את סימן המסחר שלה. אכן מדובר בציבור מצומצם ועל כן החשש לזליגת לקוחות המעוניינים בשירות של "מסרים מהיקום" אינו מופרך כלל ועיקר, אך לא די בעצם העלאת הטענה כדי לומר שמבחינה משפטית הופר סימן המסחר הרשום של התובעת. כפי שצויין, הרשם אישר גם מלכתחילה וגם בדיעבד לאחר הליך שיפוטי את המלל "מסרים מהיקום" אך רק כאחד משלושה אלמנטים המרכיבים את סימן המסחר הרשום של התובעת. רשם סימני המסחר לא מצא כי הצירוף "מסרים מהיקום" רכש אופי מבחין באופן המזוהה עם התובעת כשהוא עומד לבדו, אך כן הכיר בו והתיר רישומו כסימן מסחר יחד עם מכלול האלמנטים. בית המשפט אימץ קביעה זו של רשם סימני המסחר וקבע אין לראות את המתקשר כמי שהפר את סימן המסחר הרשום של התובעת בעצם השימוש שעשה במילים "מסרים מהעולם".

יתרה מזאת נקבע כי עוולת גניבת עין מעוגנת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות ונועדה לאזן בין שני אינטרסים: מצד אחד האינטרס העסקי של עוסק אשר צבר מוניטין בעסקו, כדי למנוע מאחרים לנצל מוניטין זה תוך הטעיית הציבור לחשוב שהנכס שהוא מוכר או השירות שהוא מעניק, הם של העוסק בעל המוניטין. מצד שני, הצורך להגן על ערכים חשובים נוספים ובהם: חופש העיסוק וחופש התחרות התורמים לפיתוח המשק ומשרתים את כלל הציבור. עוולת גניבת עין מותנית בהוכחת יסודות מצטברים של מוניטין; חשש סביר להטעיה של קהל הצרכנים, כי השירות או הנכס שמציע הנתבע הם למעשה שירות או נכס של התובע. המבחן המשולש" בו נעשה שימוש בדיני סימני מסחר, ייושם גם לצורך בחינת חשש סביר להטעיה במסגרת עוולת גניבת עין. אשר ליסוד המוניטין, נקבע בפסיקה כי הוכחת קיומו נעשית כאשר התובע מראה שבנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל המזהה אותם עם עסקו או סחורותיו. התובעת לא הביאה כל ראיה חיצונית לכך שצברה מוניטין בתחום הרוחני. התובעת לא הביאה ראיות חיצוניות ואפילו לא הציגה דו"חות רווח והפסד המעידים על פעילות כלכלית ענפה כתוצאה מפעילותה הרוחנית. כמו כן  שינתה כמה פעמים את המיתוג תחתיו פעלה כך שהדבר אינו מעיד בהכרח על מוניטין מובהק ללוגו "מסרים מהיקום".  אשר על כן, נקבע כי בהעדר ראיות אובייקטיביות וחיצוניות מתאימות ומספקות, לא ניתן לקבוע כי יסוד המוניטין מתקיים בעניין דנן. משלא הוכח מוניטין על ידי התובעת, די בכך כדי לדחות קיומה של עוולת גניבת עין.

באשר לעילת עשיית עושר ולא במשפט נקבע כי לא הוכח באופן פוזיטיבי, כי המתקשר עשה עושר ולא במשפט והגדיל את רווחיו על חשבון התובעת. ומשכך לא יוענק לתובעת סעד כספי בגין רכיב זה. נפסק כי התובעת השקיעה אנרגיה וממון לרישום סימן מסחר על שמה, מתוך רצון לבדל עצמה מגורמים אחרים בתחום הרוחני תחת המותג "מסרים מהיקום". אולם, כאשר המיתוג נעשה תחת סימן מסחר רשום המכיל אלמנטים נוספים, וכאשר הסתבר כי למעשה מדובר בשם גנרי וכי גורמים נוספים פרט לתובעת ולמתקשר עושים שימוש בצרוף המילים "מסרים מהיקום" הרי עם כל ההבנה למאמציה לא נמצא לנכון להעניק לה סעד.

לאור האמור לעיל, התביעה נדחתה.

התובעת יוצגה ע"י עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים; הנתבע יוצג ע"י עו"ד סער גרשוני; עו"ד הילה נטע

ת"א 50124-06-19

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:127
קומיט וכל טופס במתנה