שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > 9 שנות מאסר וקנס בסך 2 מיליון ₪ לאדם שהונה את רשויות המס במאות מיליונים

חדשות

9 שנות מאסר וקנס בסך 2 מיליון ₪  לאדם שהונה את רשויות המס במאות מיליונים , צילום: pixabay
9 שנות מאסר וקנס בסך 2 מיליון ₪ לאדם שהונה את רשויות המס במאות מיליונים
18/01/2024, עו"ד שוש גבע

עבריין מס שהנפיק והפיץ אלפי חשבוניות כוזבות בהיקף של מאות מיליונים, יישא ב-9 שנות מאסר וקנס בסך שני מיליון ₪. מדובר בנאשם שמרמה וזיוף הם לחם חוקו ואין עליו כל מורא, ואשר פעל בדרכי מרמה מגוונות לשם חיזוק מצגי השווא מול רשויות המס. כל זאת תוך שהסב נזק כלכלי כבד מאוד לקופת המדינה

 

עסקינן בגזר דינו של נאשם שהורשע בהתאם להודאתו בעבירות מס, הלבנת הון ומרמה שיוחסו לו בכתב אישום מתוקן הכולל ארבעה אישומים שונים. במהלך שנת 2016 ועד למעצרו בשנת 2020, חבר הנאשם, ביחד עם אחרים, ברשת עבריינית שמטרתה להפיק רווח כספי לעצמו וכן לחברות ולעוסקים מורשים באמצעות הנפקה והפצה של אלפי חשבוניות כוזבות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, והכנסתן לספרי הנהלת החשבונות של חברות שונות. החשבוניות הכוזבות שימשו את המקזזים ליצור מצג שווא בפני רשויות המס לפיו ביצעו עסקאות כשרות עם החברות שניפקו כביכול את החשבוניות, בגינן התקבל שירות או תמורה. על יסוד מצגי השווא הללו הגישו המקזזים דוחות כוזבים לרשויות המס, במסגרתם ביקשו להכיר בהוצאות כוזבות וליהנות מהפחתה בהכנסתם החייבת במס וכן לקבל החזרי תשומות מס ערך מוסף. הנאשם פעל ברשת העבריינית ומכר למקזזים חשבוניות כוזבות במישרין ובעקיפין דרך אחרים. חלק ניכר מפעילותה של הרשת העבריינית היתה עם חברות בתחום הדלק והסולר, ולעתים שימשו החשבוניות הכוזבות גם כדי להסוות וליצור כסות חשבונאית לפעילות בלתי חוקית בתחום. לעתים, על מנת לחזק את מצג השווא של המקזזים מול רשויות המס, הנפיק הנאשם לבקשת המקזזים מסמכים כוזבים נוספים, בהם תעודות משלוח של דלק או סולר והסכמי אספקה או עבודה מזויפים. הנאשם רכש חותמות מזויפות וחתם באמצעותן בגב ההמחאה הפיקטיבית באופן שמאפשר הסבתה לאחר. ההמחאה המוסבת הוחזרה לידי המקזזים ואלה נהגו לפרוע אותה אצל נותני שירותי מטבע. בנוסף, "גנב את זהותן" של חברות קיימות בהן השתמש להנפקת חשבוניות כוזבות, וכן הקים, יחד עם אחרים, את חברת אלול, שמטרתה לשמש תשתית להוצאת חשבוניות כוזבות ולהלבנת כספי עסקה עבור הרשת. בסך הכל הנפיק הנאשם במסגרת הרשת העבריינית 3289 חשבוניות פיקטיביות, בהיקף מחזור של 523,617,206 ₪.

כב' השופטת ע' אבמן-מולר פסקה כי, כפי שנפסק לא אחת, עבירות המס מתאפיינות בחומרה יתרה נוכח פגיעתן הישירה בקופה הציבורית ופגיעתן העקיפה בכיסו של כל אזרח, וכן לאור חתירתן תחת ערך השוויון בנשיאת נטל המס. בית המשפט חזר והדגיש כי אופיין של עבירות המס מחייב נקיטת יד קשה כלפי מבצעיהן - ובכלל זאת הטלת עונשי מאסר בפועל ואף לתקופה ממושכת בצד קנסות כבדים – במטרה לשמש אמצעי הרתעתי מפני ביצוע עבירות אלה בעתיד וכן לבטא את הגמול ההולם על הנזק הרב שהן גורמות לקופה הציבורית ולכלכלת המדינה. עוד הודגש כי מדיניות ענישה מחמירה כלפי מבצעיהם של עבירות מס נדרשת גם כדי להביא לידי ביטוי את סלידתה של החברה מאלו הבוחרים להפיק רווח כספי משליחת ידם אל כספי הציבור. חומרה רבה נודעת גם לעבירות הלבנת הון. בעניין זה נפסק, כי הלבנת הון היא תופעה בעלת פוטנציאל הרס עצום, בפרט מבחינה כלכלית וחברתית. הלבנת הון היא שמאפשרת לעבריינים לבצע ואף להרחיב את מנעד העבירות שבביצוען הם נוטלים חלק. הפעולה של הלבנת תוצריה של העבירה הפלילית מהווה, כשלעצמה, פגיעה בערכיה של החברה, שכן היא שמאפשרת לעבריין ליהנות מפירותיה של העבירה שביצע. חומרה מיוחדת קיימת כאשר לעבירות המס מצטרפות גם עבירות זיוף ומרמה רחבות היקף, שנועדו לחזק את מצגי השווא ולהסוות את הפעילות העבריינית. בהמשך לאמור, נקבע כי יש לתת את הדעת להיקפן הרחב של העבירות ולתחכום הרב שנלווה להן. לאורך מספר שנים פעל הנאשם, יחד עם אחרים, ברשת עבריינית מורכבת, על מנת להתחמק מתשלום מסים בסכומי עתק. במסגרת פעילותו הנפיק הנאשם והפיץ אלפי חשבוניות כוזבות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הנאשם פעל בדרכי מרמה שונות ומגוונות לשם חיזוק מצגי השווא מול רשויות המס. אין המדובר במעידה אקראית או חד פעמית, אלא בביצוע שיטתי ועקבי על פני תקופה ממושכת, שכלל תכנון, ארגון ותחכום רב, שהסב נזק כלכלי כבד מאוד לקופת המדינה. חלקו של הנאשם בביצוע העבירות היה משמעותי, ובהחלט לא שולי כנטען על ידו. אופי פעילותו והיקפה מעידים על חלקו הדומיננטי ברשת העבריינית, ועל התרומה הניכרת והאיכותית שהיתה לו למעשים העבריינים. הנאשם הפעיל, עם אחרים, מנגנון רמייה משוכלל ומתוחכם, נטל חלק פעיל בפעילות העבריינית ואף היה מרכיב יוזם של חלק לא מבוטל מהפעילות.

זאת ועוד, נקבע כי לחובתו של הנאשם עומד עבר פלילי מכביד מאוד, הכולל הרשעות בעבירות מס, מרמה וזיוף. מאסרים מאחורי סורג ובריח שנגזרו על הנאשם בעבר, חלקם לתקופות משמעותיות, לא הביאו אותו לשנות מדרכו. הנאשם ביצע את העבירות דנן שעה שתלוי ועומד כנגדו עונש מאסר על תנאי בר הפעלה שהוטל עליו בסוף שנת 2017. דרכי המרמה לא פסחו גם על אופן ניהול אותו הליך קודם: במסגרת הטיעונים לעונש באותו הליך, בו הורשע הנאשם בעבירה של תחבולה, הגיש לבית המשפט תיעוד רפואי המעיד לכאורה על נכות בשיעור 37.5% שנקבעה לו במשרד הביטחון עקב פוסט טראומה. נתון זה נזקף לזכותו של הנאשם בעת קביעת עונשו,  אלא שכפי שהתברר כיום, מדובר במסמך מזוייף. כך, הנאשם, בעזות מצח, ביקש בהליך קודם הקלה בעונשו בין היתר על יסוד תיעוד רפואי מזוייף. לכך יש להוסיף כי במסגרת אותו דיון הביע הנאשם חרטה על מעשיו וטען כי החל בהליך טיפולי ויצא "לדרך חדשה", אלא שבדיעבד ברור כי באותה עת ממש היה בעיצומה של פעילות עבריינית ענפה בגינה הועמד לדין בהליך דנא. מדובר אפוא בנאשם שמרמה וזיוף הם לחם חוקו ואין עליו כל מורא. כל אלה מצביעים על הצורך בענישה שיהיה בה כדי להרתיעו מפני ביצוע עבירות נוספות, לצד הרתעה לרבים מפני ביצוע עבירות מן הסוג הנדון שגורמות נזק רב לקופה הציבורית ופוגעות למעשה בכיסו של כל אזרח. עוד יש לקחת בחשבון לחובתו של הנאשם, כי סכומי המס שנגזלו מקופת המדינה בפרשה זו לא הושבו והוא לא עשה דבר להסרת המחדל ולתיקון, ולו במעט, של הנזק שגרם לקופת המדינה.

יחד עם זאת, נקבע כי הנאשם שיתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, דבר שסייע בחשיפת הפרשה החמורה. כבר בתחילת הדרך הודה הנאשם בחלק הארי של עובדות כתב האישום, אך בשל כפירתו בעניינים מסויימים, בעיקר בנוגע למעמדו בתוך הרשת העבריינית, ניהל הוכחות. ניהול ההוכחות היה ממוקד וענייני, ובסופו של יום תוקן כתב האישום, תוך השמטת ציון מעמדו בתוך הרשת העבריינית, והנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בעובדות כתב האישום המתוקן. בנסיבות אלה, אין לזקוף את ניהול ההוכחות לחובתו. להודאת הנאשם חשיבות גם בהיבט הערכי של קבלת אחריות וחרטה על מעשיו. אמנם, על רקע התנהלותו בהליך משנת 2017, ודבריו שם שנאמרו מן השפה אל החוץ, קיים קושי לתת אמון בהצהרתו כיום.  עם זאת, לאור התנהלותו יוצאת הדופן בפרשה זו - שיתוף הפעולה המלא שלו עם רשויות החקירה, הודאתו וקבלת אחריות על מעשיו ניתן להאמין שאכן הנאשם החליט לצעוד בדרך חדשה. בנוסף על האמור, יש להתחשב בגילו כיום -68, ובמצבו הרפואי. עוד יש להתחשב בתקופה הארוכה -למעלה מ-3 שנים, בה שהה בתנאי מעצר, שמטבעם קשים יותר מתנאי מאסר. על הנאשם נגזרו מאסר בפועל למשך 9 שנים, הפעלת מאסר על תנאי בן 7 חודשים, מחציתו בחופף ומחציתו במצטבר. וקנס של 2,000,000 ₪.

לסיכום, הנאשם ירצה 9 שנים ו-3.5 חודשי מאסר, ויישא בקנס של 2,000,000 ₪.

מאשימה יוצגה ע"י: לא צוין;  הנאשם יוצג ע"י: עו"ד צבי קלנג; עו"ד יעל פטובי

ת"פ 10555-10-20

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:162
קומיט וכל טופס במתנה