שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נדחתה תביעתה של ערביה-ישראלית בגין בידוק בטחוני שעברה ע"י אל-על בחו"ל

חדשות

נדחתה תביעתה של ערביה-ישראלית בגין בידוק בטחוני שעברה ע"י אל-על בחו"ל, צילום: מטוס אל על. צילום: יח"צ
נדחתה תביעתה של ערביה-ישראלית בגין בידוק בטחוני שעברה ע"י אל-על בחו"ל
28/08/2018, עו"ד לילך דניאל

בית משפט השלום בנצרת דחה את תביעתה של ערביה-ישראלית שעברה לטענתה בידוק בטחוני ארוך, משפיל ומפרך ע"י אנשי הביטחון של אל-על לפני טיסה מרומא לישראל. נקבע, כי למרות שטענותיה העובדתיות לא נסתרו, התביעה נגד אל-על התיישנה ולא הוצגו נהלים או מדיניות מפלה של השב"כ ורשות שדות התעופה כנגד בני הלאום הערבי

התובעת, ערביה-ישראלית, שבה לישראל מרומא בדצמבר 2010 בטיסה של חברת "ישראייר". בתביעה שהגישה לבית משפט השלום בנצרת, עתרה התובעת לפיצוי בסך 100 אלף שקל בגין הבידוק הביטחוני שנערך לה בשדה התעופה ברומא על-ידי אנשי הביטחון של חברת אל-על, המבצעים הבידוק הביטחוני לנוסעים החוזרים ארצה  מחו"ל בחברות התעופה הישראליות. לטענת התובעת, מדובר היה בבידוק ארוך שנמשך כארבע וחצי שעות, מפרך, משפיל ופוגעני שנערך ללא שום טעם אמיתי, ותוך פגיעה בזכויות האדם שלה.

עוד ציינה התובעת כי הבידוק גרם לעיכוב הטיסה בשעה וכי היא חזרה לארץ ללא מטענה (למעט הארנק והנייד) ואף ללא ציודה האישי, אשר הגיע לארץ בשלב מאוחר ביותר יחד עם המטען, וניזוק קשות במהלך הובלתו ככבודה בבטן המטוס, וכל זאת בשל היותה בת הלאום הערבי.

קודם להגשת התביעה, הגישה התובעת יחד עם אחרים בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד אל-על, ישראייר, רשות שדות התעופה, השב"כ וארקיע, שעניינה הפגיעה הקשה שנגרמת לכל אזרח ערבי של מדינת ישראל היוצא או נכנס בשערי המדינה, בעטיו של אופן הבידוק הביטחוני הייחודי והמפלה לו הם נחשפים בהכרח אך ורק מעצם היותם ערבים. עם זאת, בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי התביעה אינה ראויה להתברר כייצוגית, והפסיקה אושרה גם על ידי בית המשפט העליון.

לטענת התובעת, היא נמנית על ציבור רב מקרב אזרחיה של המדינה שעוברים דרך ייסורים ארוכה, משפילה, פוגענית ומורטת עצבים, הכוללת בדיקות ותחקורים ארוכים, חודרניים, טורדניים, בוטים, משפילים ומתישים באופן חריג וקיצוני, כולל חיפוש וחיטוט חודרני בפרטי כבודה אישיים ואינטימיים. כל זאת, תחת האצטלה של 'בידוק ביטחוני' מחויב מציאות מעת ההגעה לשדה התעופה ועד לעלייה למטוס, והכל ללא טעם ענייני, אמיתי או תכליתי כלשהו, ותוך ביזוי לשמו של ערך השמירה על ביטחון הנוסעים והמדינה. התביעה הוגשה נגד אל-על, רשות שדות התעופה השב"כ וחברת "ישראייר", אך התובעת הגיעה להסדר דיוני עם ישראייר שניתן לו תוקף של פסק-דין חלקי.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

השופטת הבכירה רים נדאף דחתה את התביעה ללא צו להוצאות. תחילה קבעה השופטת כי על המקרה חלה "האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה בין-לאומית באוויר", שנחתמה בורשה ואומצה למשפט הישראלי בחוק התובלה האווירית. בפרק השלישי לאמנת ורשה, נקבעה אחריות המוביל ונקבעו הלכה למעשה הנזקים ברי הפיצוי, כאשר בסעיף 17 לאמנה נקבעה אחריות המוביל לנזק שנגרם במקרה של מוות, פציעה, או כל חבלה גופנית אחרת של הנוסע אם התאונה שגרמה לנזק אירעה בתוך כלי הטיס או תוך כדי כל פעולת עליה לתוכו או ירידה ממנו. עוד נקבעה אחריות המוביל בנוגע לכבודה רשומה או טובין.

לדעת השופטת, הליך הבידוק הביטחוני הוא חלק אינטגרלי מהליך העלייה למטוס, פעולה מפעולות העלייה למטוס, מההובלה, ומשכך חוסה הוא בצל אמנת ורשה וכן אמנת מונטריאול שנכנסה לתוקף במשפט הישראלי אחריה, על כל האמור בהן, לרבות תקופת ההתיישנות המיוחדת הקבועה בהן. עוד הבהירה השופטת כי לאור האמור בחוק התובלה וכן באמנות הנ"ל, ומשאין מחלוקת בדבר תחולת אמנות אלו על ישראל ואיטליה, לא ניתן לבסס תביעה כנגד אל-על על סמך כל דין או חיקוק אחר, לרבות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק איסור לשון הרע וכד'. משכך, אחריותה הנטענת של אל-על יכולה להיבחן אך ורק תחת הוראות מי מהאמנות, ובמקרה זה תחת הוראות אמנת ורשה.

כפועל יוצא מתחולתה של אמנת ורשה, קבעה השופטת כי התביעה נגד אל-על התיישנה נוכח תקופת ההתיישנות המיוחדת בת השנתיים הקבועה באמנה, מאחר שהתביעה הוגשה בדצמבר 2016 בגין אירוע שהתרחש בשנת 2010. הובהר, כי תקופה זו לא ניתנת להארכה מכוח חוק ההתיישנות המקומי וכי גם אם ניתן היה לקבל את הטענה שתביעה ייצוגית מפסיקה את מרוץ ההתיישנות של תביעה נזיקית אישית, הרי שפסק הדין בתביעה הייצוגית ניתן בשנת 2012 כך שבכל אופן חלפו למעלה משנתיים עד הגשת התביעה הנוכחית.

בהמשך, דחתה השופטת גם את התביעה נגד רשות שדות התעופה. זאת, שכן מערך האבטחה של הרשות חולש על שדות התעופה בארץ בעוד האירוע מושא התביעה מתבסס על הליך בידוק ביטחוני שעברה לטענתה התובעת בשדה התעופה ברומא, מבלי שהוכח שלרשות הייתה כל נגיעה ו/או מעורבות בעצם הליך הבידוק. יתרה מכך, נקבע, גם אם יש לרשות יד בהתוויית מדיניות הבידוק של הבאים לארץ בטיסות ישראליות משדות התעופה בחו"ל, הרי שבמקרה זה לא רק שלא הוכח כי רשות שדות התעופה הייתה מעורבת בהשתלשלות העניינים, גם לא הוכח כי היא התוותה או הייתה אחראית להתוויית נהלים או כללים או הוראות מפלים בשדות התעופה כנגד בני הלאום הערבי, מאחר שלא הוגשה בקשה לחשיפת הנהלים או הכללים הללו בהתאם לפקודת הראיות.

עוד הוסיפה השופטת בהקשר זה כי גם התובעת לא ידעה לתת בעדותה הסבר המניח את הדעת, מדוע הגישה תביעה כנגד רשות שדות התעופה. כך, לאחר שנאמר לה שמי שאחראי על הבידוק ומי שמבצע אותו אלו אנשי אל-על ולא אנשי רשות שדות התעופה, השיבה התובעת שאת העניינים הללו היא משאירה לעו"ד שלה ואף הוסיפה כי ההשפלה וההפליה שהיא עוברת מתרחשים לא רק כשהיא חוזרת מחו"ל, אלא גם כשהיא ממריאה מנתב"ג. עם זאת, התביעה הנדונה מתייחסת לבידוק ביטחוני ספציפי שנערך לתובעת לפני טיסה ספציפית מרומא לתל אביב, כך שאין מקום להעלאת טענות כלליות כאמור.

לבסוף, דחתה השופטת את התביעה כנגד השב"כ. לשיטתה, על מנת שהתובעת תוכל להוכיח שהשב"כ התווה מדיניות בידוק ביטחוני מפלה וגזענית כנגד האזרחים הערבים בשדות התעופה בהתאם לשיטת ה"פרופיילינג" הלאומי-גזעני, יש להוכיח, להבהיר ולחשוף את אותה מדיניות או נוהלים. עם זאת, התובעת לא הגישה עתירה לבית-המשפט העליון לגילוי ראיה ולא גילתה או חשפה מדיניות, הנחיות או נהלים אלו. משכך, ושעה שהנהלים הם חסויים, לא ניתן לקבוע כי אלו מפלים ודין התביעה כנגד השב"כ להידחות.

לסיום ציינה השופטת כי למרות כל האמור, טענותיה של התובעת במישור העובדתי הוכחו ולא נסתרו ע"י מי מהנתבעים. "התובעת הותירה בי רושם חיובי ואמין ואני מאמינה לה כי עברה תהליך בידוק ביטחוני מורכב, ארוך, מתיש ולא קל", קבעה השופטת, "אך לא די בהוכחת המישור העובדתי של המקרה כדי לזכות בסעד כלשהו, כשקיים קושי משפטי מהותי בתביעה". בנסיבות העניין, לא נעשה צו להוצאות חרף דחיית התביעה.

 

ת"א 33419-12-16

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:187
קומיט וכל טופס במתנה