שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ביהמ"ש: מפקד קורס הצוערים בעת השריפה בכרמל – יקודם בתפקיד ובדרגה

חדשות

ביהמ"ש: מפקד קורס הצוערים בעת השריפה בכרמל – יקודם בתפקיד ובדרגה, צילום: getty images israel
ביהמ"ש: מפקד קורס הצוערים בעת השריפה בכרמל – יקודם בתפקיד ובדרגה
05/12/2018, עו"ד לילך דניאל

בית המשפט לעניינים מנהליים ביטל את החלטתו של השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שלא לקדם בתפקיד ובדרגה את אמנון יהבי, קצין בדרגת סגן גונדר ששימש בעת אסון הכרמל מפקד קורס הצוערים שחניכיו נספו בעת שהאוטובוס בו נסעו נקלע לשריפה. זאת, בניגוד להמלצות הדרג המקצועי. ביהמ"ש: "הקביעה שהעותר כשל מעוררת קושי לא מבוטל, שעה שמבקר המדינה לא קבע זאת, ועדת החקירה שנערכה בשב"ס לא מצאה כך ובמישור הפלילי והמשמעתי לא דבק בעותר כל רבב"

העותר, אמנון יהבי, קצין בדרגת סגן גונדר, משרת מאז שנת 2006 בשירות בתי הסוהר ובתפקידו הנוכחי הוא סגן מפקד בית סוהר רמון. בספטמבר 2017 המליצה נציבת שב"ס על מינויו של העותר לתפקיד סגן מפקד בית סוהר קציעות תוך העלאתו בדרגה לדרגת גונדר-משנה. המלצתה של הנציבה נעשתה בתמיכת כל סגל הפיקוד הבכיר בשב"ס על רקע כישוריו ויכולותיו של העותר.

בעקבות האמור, נערך לעותר שימוע אצל השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שלו הסמכות למינוי קצינים בכירים, אלא שלאחר מכן החליט השר שלא למנות או לקדם את העותר בדרגה. ביסוד ההחלטה, וכן החלטות קודמות שלא אפשרו את קידומו של העותר, אירועי אסון השריפה בכרמל שאירעו בשנת 2010, מהאסונות הכבדים שידעה המדינה. העותר שימש באותה עת מפקד קורס הצוערים שהוזעק לפינוי הכלואים מבית הסוהר דמון, ושהאוטובוס בו נסעו נקלע למלכודת אש ו-37 צוערים נספו.

העותר, מפקד הקורס, נהג ברכב פרטי ונסע לפני האוטובוס. הוא התקדם בנסיעה לכיוון בית הסוהר דמון ובמהלך הנסיעה קיבל שיחת טלפון ממנה למד על כך שהאוטובוס נקלע למלכודת אש. העותר שב על עקבותיו בניסיון לחלץ את הצוערים והנוסעים באוטובוס אך ללא הואיל. התנהגותו של העותר באירועי הכרמל נבחנה במספר מישורים. בסיומה של הבחינה העותר לא הועמד לדין פלילי או לדין משמעתי.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

בהחלטתו שלא למנות את העותר לתפקיד שאליו נבחר ושלא להעלותו בדרגה, נסמך השר בעיקר על ממצאים שנמצאו בחוות דעת של היחידה החוקרת, היחידה הארצית לחקירות כלכליות במשטרת ישראל שבחנה את תפקודו של העותר, ועל רקע אותם ממצאים הגיע לכלל מסקנה כי אין למנותו.

בעתירה שהגיש נגד החלטת השר לבית המשפט לעניינים מנהליים, טען העותר כי עמדת השר ניזונה מהשפעה פסולה מצד משפחות שניים מהנספים, אשר לטענתו מנהלות נגדו מאז האסון "מסע רדיפה" תוך ניסיון לפגוע בו, להביא להעמדתו לדין ולמנוע את קידומו.

השופט ארנון דראל קיבל את העתירה וקבע כי יש לבטל את החלטת השר שאינה עומדת במבחן הביקורת השיפוטית. תחילה הבהיר השופט כי לא נטען וממילא אין יסוד לקבוע כי נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה של השר. צוין, כי השר נשען על מידע רחב שהועמד לעיונו, אפשר לעותר זכות טיעון מלאה ואף למעלה מכך, וקיבל החלטה מנומקת. עם זאת, גם כאשר ההחלטה בעניין המינוי עומדת בתנאי הכשירות הפורמאליים, הרשות צריכה לפעול בסבירות בהפעלת שיקול דעתה.

במקרה זה, נקבע, מדובר במקרה חריג ולא שגרתי שבו נציבת שב"ס וסגל הפיקוד הבכיר של הארגון, המודע לחלקו של העותר באסון השריפה בכרמל, ממליצים באופן ברור וחד משמעי כי יש לקדמו לתפקיד סגן מפקד בית סוהר קציעות ולהעלותו בדרגה בשל האופן המצוין שבו הוא מתפקד בשנים שעברו מאז האסון בכרמל. לפיכך, ולמרות שאין בפי השר כל טענה באשר לשיקולי הנציבה והסגל הבכיר בהמלצתם, החלטתו הפוכה באופן קוטבי מהמלצת הדרג המקצועי, המלצה חד משמעית וברורה.

בעניין זה, הבהיר השופט כי השר אמנם איננו "חותמת גומי", ושיקול הדעת באשר למינוי בכירים נמסר לו ולא לנציבה או לסגל הפיקוד. לצד זאת, מתחייבת בחינה קפדנית של דרך הפעלת שיקול הדעת בעת קבלת ההחלטה, מקום בו היא מנוגדת לעמדת הדרג המקצועי בכלל, ובפעם השנייה בפרט.

לדברי השופט, הקושי הראשון שנמצא בעמדת השר נעוץ בזמן שחלף. זאת, שכן אף בהנחה שאכן נפל בהתנהלותו של העותר באירוע כשל פיקודי, הרי שעמדת השר לפיה הכשל הפיקודי הזה אינו "מתיישן" כמעט לעולם, כפי שמסר בהודעתו, או למצער בחלוף שמונה שנים מאז האירוע - אינה יכולה להתקבל. "המשפט מכיר באפשרות למרק עם הזמן את הכתם שדבק בכל אדם", כתב השופט, "והשאלה הנשאלת היא מה פרק הזמן הראוי לכך. העותר לא הועמד לדין פלילי ואף לא לדין משמעתי. אכן, אין מדובר בנבחר ציבור ואין המדובר בעבריין שהורשע, ובענייננו השאלה העומדת על הפרק היא שאלת קידומו בתפקיד ובדרגה, אך לא ניתן להלום את עמדת השר, שלפיה חלוף הזמן המלווה בתפקוד תקין ובמקרה של העותר בתפקוד מעולה, אינו נתון כבד משקל שיש בו כדי להסיט את נקודת האיזון".

לא זו אף זו, ציין השופט, אחרים, שתפקודם באירוע השריפה בכרמל היה לקוי וקשה שלא להתרשם שלקוי יותר מתפקוד העותר - קודמו בתפקיד ולא נפגעו מהכשלים שבתפקודם בעוד העותר אינו מקודם מזה למעלה משמונה שנים. זאת ועוד, בעניינם של האחרים, בניגוד לעותר, ניתנו קביעות מצד מבקר המדינה ואילו הטענות כלפי העותר נשענות על סיכום חקירה שערכה עורכת דין בדרגת רב פקד, מבלי שמי מהנמענים לאותו מסמך בחר להסתמך עליו ולנקוט פעולה כלשהיא.

עוד ציין השופט כי קריאת האמור בדו"ח מבקר המדינה באשר לאחרים ועיון בכשלים המיוחסים לעותר מעלה שאלות באשר לקביעת המדיניות שהשר הגדיר, והמעט שניתן לומר כי קשה שלא לקבל את עמדת העותר כי היחס אליו שונה באופן מהותי מהיחס לאחרים, שכשלו כמוהו ואף יותר ממנו באותו אירוע. לדעת השופט, בעוד שהעותר קיבל החלטה מבצעית, וניתן אולי היה לקבל החלטה אחרת, האחרים שהיו מופקדים על תחומי אחריות הקשורים לטיפול בשריפה כשלו כשל מקצועי. לפיכך, קידומם תוך הותרת העותר מאחור מעורר קושי, וכך הדבר גם באשר לגיבוש מדיניות שונה מקום בו תוצאתה של זו היא אפליית העותר לרעה לעומת האחרים.

עוד קבע השופט כי דו"ח היחידה החוקרת במשטרה נותן תמונה מלאה יותר לגבי ההתרחשויות, אולם המסקנה הערכית שבו אינה בעלת משמעות ועם כל הכבוד לעורכת הדין שכתבה את סיכום הממצאים, ספק אם היה מקום למתן הערכות ערכיות כאלה ואחרות במסגרת סיכום החקירה. מלבד זאת, נקבע, אותה הערכה ערכית לא זכתה להמשך טיפול מצד אף אחד מהגורמים שבחנו את הדו"ח, ולא ננקט נגד העותר כל הליך פלילי או משמעתי וגם המשנה לפרקליט המדינה שאישר את ההחלטה על סגירת התיק לא הצטרף לאותה מסקנה. מכאן, שספק אם ההישענות של השר על האמור בדו"ח ועל מסקנותיו יכולה לבסס את עמדתו. אף לגופם של דברים תהה השופט האם נפל מלפני העותר כשל פיקודי כה חמור, שכן כפי שנקבע בידי כל הגורמים שבדקו את תפקודו, לא היה קשר בין כל מעשה או מחדל שלו לבין התוצאה המצערת, שכן הוא לא היה אחראי להוראה שניתנה לאוטובוס לשוב לאחור ולא יכול היה במסגרת הידוע לו בעת קבלת ההחלטות המבצעיות למנוע את קרות האסון.

לבסוף ציין השופט כי גם הקביעה שהעותר כשל מעוררת קושי לא מבוטל, שעה שמבקר המדינה לא קבע זאת, ועדת החקירה שנערכה בשב"ס לא מצאה כך ובמישור הפלילי והמשמעתי לא דבק בעותר כל רבב. נוכח האמור, סבר השופט כי איזון השיקולים הכולל, ובעיקר חלוף פרק זמן העולה על שבע-שמונה שנים מאז האירועים, והתפקוד המעולה של העותר במהלך השנים מאז אסון הכרמל - מובילים למסקנה כי נקודת האיזון שנבחרה על ידי השר לביטחון פנים אינה יכולה לעמוד וכי אין מנוס מהמסקנה כי ההחלטה סוטה סטייה מהותית ממתחם הסבירות. אשר על כן, תבוטל החלטת השר כך שהמלצת הנציבה למנות את העותר לתפקיד סגן מפקד בית סוהר קציעות תוך קידומו לדרגת גונדר משנה - תאושר. המשיב ישלם לעותר שכר טרחת עורך דין בסכום של 30,000 שקל. העותר יוצג בהליך ע"י עוה"ד עודד סבוראי וסיון האוזמן. השר יוצג ע"י עוה"ד לינא סאלם ומגי קריטנשטיין מפרקליטות מחוז ירושלים – אזרחי.

 

עת"מ 18197-05-18

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:7
קומיט וכל טופס במתנה